Take a book

take a book

About

Take a book - Lấy một cuốn sách/mang theo một cuốn sách là chuỗi các series podcast chúng tôi mời khách mời đến và họ phải mang theo một cuốn sách. Từ đó, chúng tôi tán ngẫu, chat chít về những câu chuyện về cuốn sách đó: cuộc sống, công việc hay gia đình, bạn bè và cả tình yêu

Available on

Community

1 episodes

Chapter 1 - Văn hoá doanh nghiệp hay Giá trị cốt lõi trong thời kỳ khủng hoảng

"KHI MỌI THỨ MẤT ĐI, CÁI CÒN LẠI CHÍNH LÀ VĂN HOÁ!”Không phải ngẫu nhiên mà khách mời xông đất đầu tiên của chúng tôi - cùng nhau trò chuyện về vấn đề này. Trong bối cảnh dịch bệnh đang căng thẳng hơn bao giờ hết, chúng ta lần nữa tiếp tục gồng mình chống dịch, công ty, tổ chức bị ảnh hưởng, nhẹ thì cắt giảm lương, nặng thì cắt giảm nhân sự…Nhưng chúng tôi tin rằng, khủng hoảng có nghiêm trọng như thế nào rồi cũng sẽ hết, doanh nghiệp/tổ chức có bị tàn phá nặng nề về tài chính hay nhân sự, thì linh hồn là văn hoá doanh nghiệp cũng sẽ còn đó… Mời các bạn lắng nghe podcast để có thể hiểu rõ hơn một khía cạnh về văn hoá doanh nghiệp hay giá trị cốt lõi trong thời kỳ khủng hoảng <3

39m
May 11, 2021