Thư viện Thầy Thông Lạc Podcast

Thư viện Thầy Thông Lạc

About

Thư viện Thầy Thông Lạc Podcast truyền tải tiếng nói và tư tưởng của Trưởng lão Thích Thông Lạc, người đã tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người cho nhân loại trên hành tinh này.

Available on

Community

2 episodes

Pháp Như Lý Tác Ý - (8-4-2004) - A

Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy về phương pháp Như Lý Tác Ý vào ngày 8-4-2004. Nội dung Thầy dạy phải sử dụng ý thức tác ý ly dục ly ác pháp thì tâm sẽ được thanh thản, an lạc và vô sự.

45m
Apr 02, 2021
Đạo đức gia đình

Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy về đạo đức gia đình, phải sống chung thủy, biết thương yêu nhau, biết làm tròn trách nhiệm với gia đình, luôn xả tâm không chướng ngại.

1h 1m
Mar 27, 2021