Thu Vien Thien Van

Hoang Trong Hieu

About

Xin chào tất cả các bạn! Đây là kênh podcast chính thức của Thư Viện Thiên Văn.YT: https://www.youtube.com/thuvienthienvanchannel

Available on

Community

58 episodes

Tông hợp Q&A tiêu biểu 2021 | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Tông hợp Q&A tiêu biểu 2021 | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

37m
Jul 06
Không - Thời Gian là gì? | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Không - Thời Gian là gì? | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

10m
May 30
Một Vũ Trụ từ hư vô | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Một Vũ Trụ từ hư vô | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

11m
May 30
Cuộc tìm kiếm thế giới ngoài hành tinh | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Cuộc tìm kiếm thế giới ngoài hành tinh | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

9m
May 30
Liệu Vũ Trụ Có Xoay Tròn - Thu Vien Thien Van

Liệu Vũ Trụ Có Xoay Tròn - Thu Vien Thien Van

9m
May 30
Mạng Vũ Trụ - Thu vien Thien Van

Mạng Vũ Trụ - Thu vien Thien Van

8m
May 30
Hố Đen Siêu Khối Lượng - Thu Vien Thien Van

Hố Đen Siêu Khối Lượng - Thu Vien Thien Van

10m
May 30
Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ - Thu Vien Thien Van

Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ - Thu Vien Thien Van

10m
May 30
Kỷ Băng Hà - Thu Vien Thien Van

Kỷ Băng Hà - Thu Vien Thien Van

10m
May 30
Không - Thời Gian là gì? | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Không - Thời Gian là gì? | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

10m
Feb 23
Liệu Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Liệu Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

10m
Feb 23
Cuộc tìm kiếm thế giới ngoài hành tinh | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Cuộc tìm kiếm thế giới ngoài hành tinh | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

9m
Feb 23
Một Vũ Trụ từ hư vô | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

Một Vũ Trụ từ hư vô | THƯ VIỆN THIÊN VĂN

11m
Feb 23
Mạng Vũ Trụ - Thu vien Thien Van

Mạng Vũ Trụ - Thu vien Thien Van

8m
Feb 23
Liệu Vũ Trụ Có Xoay Tròn - Thu Vien Thien Van

Liệu Vũ Trụ Có Xoay Tròn - Thu Vien Thien Van

9m
Feb 23
Kỷ Băng Hà - Thu Vien Thien Van

Kỷ Băng Hà - Thu Vien Thien Van

10m
Feb 23
Hố Đen Siêu Khối Lượng - Thu Vien Thien Van

Hố Đen Siêu Khối Lượng - Thu Vien Thien Van

10m
Feb 23
Vũ Trụ Có Giới Hạn Cuối Hay Cùng Không | Thu Vien Thien Van

Vũ Trụ Có Giới Hạn Cuối Hay Cùng Không | Thu Vien Thien Van

9m
Nov 22, 2022
Bàn Tay Nào Đã Tạo Ra Sự Sống | Thư Viện Thiên Văn

Bàn Tay Nào Đã Tạo Ra Sự Sống | Thư Viện Thiên Văn

8m
Nov 22, 2022
Stephen Hawking và nỗi lo về người ngoài hành tinh || Thu Vien Thien Van

Stephen Hawking và nỗi lo về người ngoài hành tinh || Thu Vien Thien Van

9m
Nov 22, 2022
Cuộc Đời Của Những Ngôi Sao | Thư Viện Thiên Văn

Cuộc Đời Của Những Ngôi Sao | Thư Viện Thiên Văn

10m
Nov 22, 2022
Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ | Thu Vien Thien Van

Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ | Thu Vien Thien Van

10m
Nov 22, 2022
Nếu Vũ Trụ Không Bắt Đầu Từ Vụ Nổ Lớn | Thu Vien Thien Van

Nếu Vũ Trụ Không Bắt Đầu Từ Vụ Nổ Lớn | Thu Vien Thien Van

9m
Nov 22, 2022
Trái Đất Sở Thú Của Người Ngoài Hành Tinh | Thu Vien Thien Van

Trái Đất Sở Thú Của Người Ngoài Hành Tinh | Thu Vien Thien Van

8m
Nov 22, 2022
Sao Thủy Nơi Mặt Trời Là Cơn Ác Mộng | Thu Vien Thien Van

Sao Thủy Nơi Mặt Trời Là Cơn Ác Mộng | Thu Vien Thien Van

9m
Nov 22, 2022
Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ | Thu Vien Thien Van

Con Người Biết Được Bao Nhiêu Về Vũ Trụ | Thư Viện Thiên Văn Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và góp ý Thông tin chi tiết:   https://docs.google.com/document/d/1guKmW1ZHrTt_3zPwPqosFn295KOX_rjD3inqz9H30-M/edit?usp=sharing Momo+VinID  037 366 9314 Paypal  https://bit.ly/3sXmljT (robinhieu@gmail.com) Tham gia group FB tại: https://bit.ly/3jFjCai    Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình Thư Viện Thiên Văn: https://bit.ly/31Pg0vc Hoang Hieu TVTV: https://bit.ly/31U0EW8 

10m
Aug 26, 2022
Cuộc Đời Của Những Ngôi Sao | Thư Viện Thiên Văn

Cuộc Đời Của Những Ngôi Sao | Thư Viện Thiên Văn Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và góp ý Thông tin chi tiết:   https://docs.google.com/document/d/1guKmW1ZHrTt_3zPwPqosFn295KOX_rjD3inqz9H30-M/edit?usp=sharing Momo+VinID  037 366 9314 Paypal  https://bit.ly/3sXmljT (robinhieu@gmail.com) Tham gia group FB tại: https://bit.ly/3jFjCai    Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình Thư Viện Thiên Văn: https://bit.ly/31Pg0vc Hoang Hieu TVTV: https://bit.ly/31U0EW8 

10m
Aug 26, 2022
Hố Đen Siêu Khối Lượng | Thu Vien Thien Van

Hố Đen Siêu Khối Lượng | Thu Vien Thien Van Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và góp ý Thông tin chi tiết:   https://docs.google.com/document/d/1guKmW1ZHrTt_3zPwPqosFn295KOX_rjD3inqz9H30-M/edit?usp=sharing Momo+VinID  037 366 9314 Paypal  https://bit.ly/3sXmljT (robinhieu@gmail.com) Tham gia group FB tại: https://bit.ly/3jFjCai    Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình Thư Viện Thiên Văn: https://bit.ly/31Pg0vc Hoang Hieu TVTV: https://bit.ly/31U0EW8 

10m
Aug 26, 2022
Khởi Nguồn Của Sự Sống | Thư Viện Thiên Văn

Khởi Nguồn Của Sự Sống | Thư Viện Thiên Văn Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và góp ý Thông tin chi tiết:   https://docs.google.com/document/d/1guKmW1ZHrTt_3zPwPqosFn295KOX_rjD3inqz9H30-M/edit?usp=sharing Momo+VinID  037 366 9314 Paypal  https://bit.ly/3sXmljT (robinhieu@gmail.com) Tham gia group FB tại: https://bit.ly/3jFjCai    Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình Thư Viện Thiên Văn: https://bit.ly/31Pg0vc Hoang Hieu TVTV: https://bit.ly/31U0EW8 

9m
Aug 26, 2022
Liệu Vũ Trụ Có Xoay Tròn | Thu Vien Thien Van

Liệu Vũ Trụ Có Xoay Tròn | Thu Vien Thien Van Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và góp ý Thông tin chi tiết:   https://docs.google.com/document/d/1guKmW1ZHrTt_3zPwPqosFn295KOX_rjD3inqz9H30-M/edit?usp=sharing Momo+VinID  037 366 9314 Paypal  https://bit.ly/3sXmljT (robinhieu@gmail.com) Tham gia group FB tại: https://bit.ly/3jFjCai    Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình Thư Viện Thiên Văn: https://bit.ly/31Pg0vc Hoang Hieu TVTV: https://bit.ly/31U0EW8 

9m
Aug 26, 2022