Tổ Buôn

Vielifepodcast

About

Xin chào, tụi mình là Tổ buôn Podcast. Ở đây chúng mình nói dài, nói dai, nói vui và nói ý nghĩa!!
mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua
EMAIL: tobuonvielife@gmail.com
FANPAGE: https://m.facebook.com/tobuonpodcast/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

Available on

Community

5 episodes

Bạn có đang sống? - Tằm -

XIN CHÀO, "LIỆU BẠN CÓ ĐANG THỰC SỰ SỐNG HAY CHỈ ĐANG TỒN ?" LÀ CHỦ ĐỀ POSTCARD LẦN NÀY, MONG CÁC BẠN CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY NGHE POSTCARD THẬT THOẢI MÁI VÀ MONG TẬP LẦN NÀY SẼ MANG LẠI CHO BẠN MỘT CHÚT CẢM HỨNG...  TỤI MÌNH LÀ TỔ BUÔN PODCAST. Ở ĐÂY CHÚNG MÌNH NÓI DÀI, NÓI DAI, NÓI VUI VÀ NÓI Ý NGHĨA!! MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA EMAIL: TOBUONVIELIFE@GMAIL.COM FANPAGE: HTTPS://M.FACEBOOK.COM/TOBUONPODCAST/ YOUTUBE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCVZWQRGBPWEJMESPW9DF3EA/FEATURED

10m
Aug 07
003. Tại sao chúng ta lại phải yêu bản

XIN CHÀO, TỤI MÌNH LÀ TỔ BUÔN PODCAST. Ở ĐÂY CHÚNG MÌNH NÓI DÀI, NÓI DAI, NÓI VUI VÀ NÓI Ý NGHĨA!! MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA EMAIL: TOBUONVIELIFE@GMAIL.COM FANPAGE: HTTPS://M.FACEBOOK.COM/TOBUONPODCAST/ YOUTUBE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCVZWQRGBPWEJMESPW9DF3EA/FEATURED

36m
Jul 31
002. Cột sống căng thẳng

Xin chào, tụi mình là Tổ buôn Podcast. Ở đây chúng mình nói dài, nói dai, nói vui và nói ý nghĩa!! mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua EMAIL: tobuonvielife@gmail.com FANPAGE: https://m.facebook.com/tobuonpodcast/ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

46m
Jul 16
001. Buôn về vùng an toàn

Xin chào, tụi mình là Tổ buôn Podcast. Ở đây chúng mình nói dài, nói dai, nói vui và nói ý nghĩa!! mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua EMAIL: tobuonvielife@gmail.com FANPAGE: https://m.facebook.com/tobuonpodcast/ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

32m
Jun 24
GIỚI THIỆU TỔ BUÔN PODCAST

Xin chào, tụi mình là Tổ buôn Podcast. Ở đây chúng mình nói dài, nói dai, nói vui và nói ý nghĩa!!  mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua  EMAIL: tobuonvielife@gmail.com  FANPAGE: https://m.facebook.com/tobuonpodcast/  YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCVZwQrgBpwejMEspw9df3EA/featured

2m
May 10