Trần Minh Nhân Chính - Đào Tạo SEO Nội Bộ

Trần Minh Nhân Chính

About

Tôi muốn bán mình trong câu chuyện GIỮ TOP & BÁN HÀNG. Vì nó đòi hỏi nhiều tư duy, chất xám và phạm trù kiến thức hơn.Cuộc sống vẫn đang còn nhiều thứ lớn lao để phải hướng đến. Không phải những việc cạnh tranh bé nhỏ.

Available on

Community

0 episodes