Tri Kỷ Cảm Xúc

Web5ngay

About

Từ tập 182, chương trình Tâm Sự Kinh Doanh chính thức đổi tên thành Tri Kỷ Cảm Xúc. Kênh Youtube: https://youtube.com/Web5Ngay

Available on

Community

257 episodes

Đừng Là 1 Kẻ Đáng Thương - Tri kỷ cảm xúc #257

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

22m
Nov 20
Đi Xuyên Qua Nỗi Buồn - Tri kỷ cảm xúc #254

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

20m
Oct 30
Tự Chủ, Tự Hạnh Phúc - Tri kỷ cảm xúc #253

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

24m
Oct 23
Giải Mã Thông Điệp Cuộc Đời - Tri kỷ cảm xúc #251

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

25m
Oct 09
Làm Sao Tha Thứ Một Người? - Tri kỷ cảm xúc #249

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

24m
Sep 25
Khi Nào Thì Nên Bỏ Cuộc? - Tri kỷ cảm xúc #248

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

25m
Sep 18
Đừng Hy Sinh, Hãy Chia Sẻ - Tri kỷ cảm xúc #246

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

24m
Sep 11
Nói Sao Để Người Khác Chịu Nghe? - Tri kỷ cảm xúc #246

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

31m
Sep 04
Không Xấu Chưa Chắc Là Tốt - Tri kỷ cảm xúc #244

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

23m
Aug 21
Quy Tắc "Con Cá Lóc Và Nồi Canh Chua" - Tri kỷ cảm xúc #243

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

19m
Aug 14
Rọi Vào Tấm Gương Sáng - Tri kỷ cảm xúc #242

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

22m
Aug 07
Lời Nói Dối Của Kẻ Thất Bại - Tri kỷ cảm xúc #241

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

20m
Jul 31
Bị mỉa mai và chê cười vì sống tốt - Tri Kỷ Cảm Xúc #239

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

19m
Jul 17
Sao Bạn Không Chọn Niềm Vui? - Tri kỷ cảm xúc #236

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

19m
Jun 26
Anh Đúng, Nhưng Chúng Ta Không Hạnh Phúc... - Tri kỷ cảm xúc #234

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

21m
Jun 12
Phải Từ Chối Là Nạn Nhân - Tri kỷ cảm xúc #233

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

27m
Jun 05
Câu Nói Thu Hút Thất Bại (Né Dùm) - Tri kỷ cảm xúc #232

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

18m
May 29
Yêu Lấy Những Điều Khác Biệt - Tri kỷ cảm xúc #230

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video Bài này không phủ nhận những luận điểm trước đây tôi đã nói về mối quan hệ và sự khác biệt quan điểm trong đời sống. Xin hãy nghe kỹ và để ý hoàn cảnh trong từng ví dụ.

21m
May 15
Đừng Tự Làm Đời Mình Mâu Thuẫn - Tri kỷ cảm xúc #229

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

19m
May 08
Làm Sao Để Được Yêu Thương - Tri kỷ cảm xúc #228

🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video

20m
May 01