Vô ngã Vô ưu

Vô ngã Vô ưu

About

Các bài pháp thoại của Sư ông Làng Mai.
Con xin Thầy hoan hỉ cho con được đăng các bài pháp này đề nhiều đại chúng được nghe.
A di đà phật.

Available on

Community

49 episodes

Tập 38. Khổ Và Vui

làng mai

1h 34m
Jun 01, 2021
Tập 35. Tâm Đức

Làng mai

46m
Jun 01, 2021