VOV - KHCN và Môi trường

Đài Tiếng nói Việt Nam

About

Tin tức về Khoa học công nghệ và Tài nguyên môi trường. Với các chuyên mục chính như: Kết nối công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Sống chung với biến đổi khí hậu, ...
Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe nhiều kênh khác của VOV. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

Available on

Community

493 episodes

Kết nối công nghệ - Phòng tránh lừa đảo trực tuyến- người dân cần được trang bị kỹ năng

- PHÒNG TRÁNH LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN- NGƯỜI DÂN CẦN ĐƯỢC TRANG BỊ KỸ NĂNG - PHÁP: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ TÁI CHẾ RÁC THẢI THỜI TRANG --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Sep 29
Tài nguyên môi trường - Nâng cao vai trò của kiểm toán môi trường ngăn ngừa những hành vi gây ô nhiễm

 - Hà Nam: Ô nhiễm bụi ở Thanh Liêm - Nhiều năm vẫn chưa được khắc phục - Thái Lan – hiện tưởng tảo nở rộ đe dọa sinh vật biển, nghề cá Chủ đề : Kiểm toán,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1nngăn chặn,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ng%C4%83n%20ch%E1%BA%B7nô nhiễm https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C3%B4%20nhi%E1%BB%85m --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Sep 29
Chuyển đổi xanh - Khởi động dự án đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại Việt Nam

- ÁP DỤNG "CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH BIÊN GIỚI CACBON”ĐỐI VỚI 6 LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU VÀO EU: CẦN SỰ CHỦ ĐỘNG CỦA CẢ DOANH NGHIỆP & NHÀ QUẢN LÝ. - KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÀO TẠO VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI TẠI VIỆT NAM. --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Sep 21
Tài nguyên môi trường - Hải Dương: Doanh nghiệp và người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay nhà ở xã hội

- Tín dụng chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Chủ đề : Hải Dương,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ngnhà ở xã hội https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Sep 19
Chuyển đổi xanh - Giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa hướng tới tăng trưởng xanh

- Tại Việt Nam, khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp hiện chiếm tới 30-32%, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất lúa gạo, chiếm 48% lượng phát thải khí nhà kính và 75% lượng khí thải metan của toàn ngành nông nghiệp. Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa là một yêu cầu cấp bách đặt ra. Chủ đề : khí nhà kính,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=kh%C3%AD%20nh%C3%A0%20k%C3%ADnhnông nghiệp, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Sep 15
Chuyển đổi xanh - Chú trọng kinh tế xanh và bền vững để bắt kịp xu thế

- Hải Phòng: Phát triển kinh tế gắn với tăng trưởng xanh - Tây Ban Nha: các công ty thời trang xử lý “núi rác” từ hàng may mặc Chủ đề : Hải Phòng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ngchuyển đổi xanh https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20xanh --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Sep 11
Tài nguyên môi trường - Hải Phòng: Giải quyết những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 2 hình thức thu hồi đất - Indonesia: chuyện nhà khoa học cảm hóa “san hô tặc” Chủ đề : Hải Phòng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2nggiải phóng mặt bằng https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%B3ng%20m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ng --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Sep 07
Kết nối công nghệ - Đầu tư công nghệ để gia tăng giá trị nông sản Việt

- ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐỂ GIA TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT - TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI MÃ TÍN HIỆU NÃO, GIÚP NGƯỜI BỊ ĐỘT QUỴ PHỤC HỒI GIAO TIẾP --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Sep 06
Chuyển đổi xanh - Hướng đi tất yếu cho mô hình kinh tế xanh

- Thời gian qua, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực phát triền theo hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường, và kinh tế tuần hoàn là mô hình được quan tâm chú trọng. Đây cũng là hướng đi tất yếu để Việt Nam chuyển hướng thành công, nhân rộng mô hình kinh tế xanh. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này trong chương trình hôm nay. Chủ đề : kinh tế xanh,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=kinh%20t%E1%BA%BF%20xanhtuần hoàn, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=tu%E1%BA%A7n%20ho%C3%A0n --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Aug 31
Tài nguyên môi trường - Hưng Yên: Phát huy hiệu quả sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật đất đai - Xe đạp tre - sản phẩm xanh đẹp cho môi trường ở Cuba Chủ đề : Hưng Yên,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%C6%B0ng%20Y%C3%AAnphát triển,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83nKhu,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Khucụm công nghiệp https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=c%E1%BB%A5m%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Aug 31
Kết nối công nghệ - Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản

- ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỜI TIẾT THÔNG MINH IMETOS TRONG QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG SẢN --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Aug 28
Chuyển đổi xanh - Nhiều giải pháp phấn đấu đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

- Các doanh nghiệp cần nguồn vốn để đầu tư chuyển đổi xanh - Bắc Ninh: Phát triển mô hình chùm đô thị, đa trung tâm hướng tới đô thị xanh Chủ đề : Bắc Ninh,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=B%E1%BA%AFc%20NinhPhát triển,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83nđô thị,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8Bđa trung tâm https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91a%20trung%20t%C3%A2m --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Aug 25
Tài nguyên môi trường - Thái Bình: Thiếu nguồn cung vật liệu – Nhiều doanh nghiệp giao thông gặp khó

- Sử dụng vật liệu thay thế làm vật liệu san lấp - Đáp ứng nhu cầu các dự án - Nông dân Pháp sử dụng phương pháp tự nhiên tránh nóng cho cây nho Chủ đề : vật liệu,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87usan lấp,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=san%20l%E1%BA%A5pmặt bằng https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ng --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Aug 24
Chuyển đổi xanh - Xây dựng xanh- Xu hướng tất yếu tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường

- Xây dựng xanh- xu hướng tất yếu tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. - Những công trình xanh tiêu biểu trên thế giới. Chủ đề : môi trường,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dngxây dựng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Aug 18
Chính phủ với người dân - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

- Giai đoạn 2023-2025 có 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết, nhằm tinh gọn bộ máy hành chính. Tuy vậy, hiệu quả của việc sắp xếp không chỉ đơn thuần là cắt giảm được bao nhiêu đơn vị hành chính, tinh giản được bao nhiêu biên chế mà điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền, chất lượng các dịch vụ công mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng. Chủ đề : Tinh gọn bộ máy,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Tinh%20g%E1%BB%8Dn%20b%E1%BB%99%20m%C3%A1ySáp nhập,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20S%C3%A1p%20nh%E1%BA%ADpSắp xếp đơn vị hành chính https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20S%E1%BA%AFp%20x%E1%BA%BFp%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Aug 17
Tài nguyên môi trường - Hà Nam: Giá đền bù thấp – Người dân chưa bàn giao mặt bằng

- Đảm bảo lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi - Braxin: thành phố đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Amazon bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp Chủ đề : Lam Hạ,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Lam%20H%E1%BA%A1giải phóng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%B3ngmặt bằng https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ng --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Aug 16
Kết nối công nghệ - Để KHCN và ĐMST trở thành động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

- ĐỂ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO VIỆT NAM - BÌNH ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG BẢO QUẢN CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG - NEW ZEALAND PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIẾN CHẤT THẢI Y TẾ THÀNH NHIÊN LIỆU --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Aug 15
Chuyển đổi xanh - Xu hướng sống xanh được lựa chọn dẫn dắt phát triển đô thị

 - Xu hướng sống xanh đang gắn liền với các đô thị xanh trên khắp thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Với đặc điểm nổi bật là có nhiều không gian xanh, chất lượng môi trường xanh, hài hòa các hệ sinh thái nhân tạo và tự nhiên, đô thị xanh sẽ tạo ra môi trường sống tốt, bảo đảm sức khỏe và tiện nghi cho người dân. Chủ đề : Sống xanh,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=S%E1%BB%91ng%20xanhxu hướng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=xu%20h%C6%B0%E1%BB%9Bngbất động sản https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=b%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

6m
Aug 10
Chuyển đổi xanh - Xây dựng chỉ số xanh cấp tỉnh- góp phần thay đổi chất lượng tăng trưởng

- Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Độ, GĐ Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc - Xu hướng sống xanh được lựa chọn dẫn dắt phát triển đô thị Chủ đề : chỉ số xanh,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ch%E1%BB%89%20s%E1%BB%91%20xanhcấp tỉnh https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=c%E1%BA%A5p%20t%E1%BB%89nh --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Aug 10
Kết nối công nghệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các địa phương

 - THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG - CÔNG NGHỆ Ô TÔ ĐIỆN LAI XĂNG- XU HƯỚNG MỚI TOÀN CẦU --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Aug 09
Tài nguyên môi trường - Thái Nguyên: Nhiều dự án gặp khó vì thiếu mặt bằng

 - Bảo đảm quyền của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin liên quan đến đất đai - Lốp xe không hơi – giải pháp mới có thể giúp giảm ô nhiễm vi nhựa Chủ đề : Thái Nguyên,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAnkhó khăn,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=kh%C3%B3%20kh%C4%83nmặt bằng https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ng --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Aug 03
Tài nguyên môi trường - Bắc Ninh: Giải phóng mặt bằng-“Nút thắt” trong giải ngân vốn đầu tư công

Bắc Ninh: Giải phóng mặt bằng-“Nút thắt” trong giải ngân vốn đầu tư công https://vov1.vov.gov.vn/tai-nguyen-va-moi-truong/bac-ninh-giai-phong-mat-bang-nut-that-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-31072023-c21-102588.aspx --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Jul 31
Chuyển đổi xanh - Đồng hành hỗ trợ với doanh nghiệp trong mục tiêu giảm phát thải

- Cam kết của quốc tế hỗ trợ Việt Nam giảm phát thải - Chủ động đổi mới, chuyển đổi công nghệ thực hiện lộ trình giảm phát thải - Phỏng vấn ông Nguyễn Thế Chinh, Phó chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam - Đức biến khí Co2 thành nhiên liệu các-bon có giá trị Chủ đề : Chủ động,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%99ngchuyển đổi,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95icông nghệ,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87phát thải https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ph%C3%A1t%20th%E1%BA%A3i --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Jul 27
Tài nguyên môi trường - Hải Dương: Nhiều dự án phát triển đô thị gặp khó do vướng mắc mặt bằng

 - Góp ý Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Các ý kiến tập trung về vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Brazil: Ngôi trường nhận được tem chứng nhận "Trường học Xanh" từ UNESCO Chủ đề : giải phóng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%B3ngmặt bằng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ngkhó khăn https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=kh%C3%B3%20kh%C4%83n --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Jul 27
Kết nối công nghệ - Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý đất ô nhiễm xăng, dầu bằng chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học

- Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý đất ô nhiễm xăng, dầu bằng chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học - Tạp dề hấp thụ C02 – giải pháp và xu thế của ngành may mặc trong việc bảo vệ môi trường --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Jul 22
Chuyển đổi xanh - Hành trình nói không với rác thải nhựa

- Ô nhiễm môi trường từ rác thải và đặc biệt là rác thải nhựa đang ngày càng cấp bách, đe dọa trực tiếp đến kinh tế và đời sống. Trong đó, việc sử dụng túi nilon đang là vấn đề nhức nhối nhất, gây ra những tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe và môi trường sống của chúng ta. Nhiều tổ chức, siêu thị, nhà sách, cửa hàng thời trang…. đang dần thay thế túi nilon bằng các loại túi vải thân thiện với môi trường như túi vải bố, túi vải không dệt, túi vải canvas, túi giấy, ống hút tre… Nhưng điều quan trọng hơn cả là ý thức của mỗi người, chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt cũ, hướng tới sống xanh hơn, sạch hơn bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

13m
Jul 21
Tài nguyên môi trường - Hà Nam: Tạo quỹ đất công nghiệp thu hút đầu tư

- Làm thế nào sử dụng hiệu quả quỹ đất tại các KCN? - Anh: Nhà hát không rác thải đầu tiên - lời kêu gọi chung tay hành động Chủ đề : sử dụng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5nghiệu quả,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3đất,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%20%20%C4%91%E1%BA%A5tKCN https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=KCN --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Jul 17
Chuyển đổi xanh - Xanh hóa sản xuất để phát triển bền vững

 - Sản xuất xanh là quy trình sản xuất mà từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều thân thiện với môi trường và không gây nguy hại cho sức khỏe con người. Trong bối cảnh môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt…thì đây là xu thế tất yếu và là một mắt xích quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh. “Xanh hóa sản xuất để phát triển bền vững” – nội dung của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Chủ đề : sản xuất xanh,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20xanhtài nguyên, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

15m
Jul 14
Tài nguyên và môi trường - Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề môi trường

- Vĩnh Phúc: Thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường - Thế vận hội 2024 tại Paris sẽ sử dụng ghế ngồi làm từ rác thải nhựa tái chế Chủ đề : Thu hút,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Thu%20h%C3%BAtđầu tư,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0gắn với,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=g%E1%BA%AFn%20v%E1%BB%9Bibảo vệ môi trường https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Jul 12
Chuyển đổi xanh - Doanh nghiệp cùng đồng hành thực hiện cam kết phát thải ròng về 0

- Phỏng vấn ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường - WB: Định giá carbon tăng kỷ lục – vẫn chưa đáp ứng mục tiêu Hiệp định Paris Chủ đề : cam kết,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=cam%20k%E1%BA%BFtdoanh nghiệp,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=doanh%20nghi%E1%BB%87pphát thải ròng,  https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ph%C3%A1t%20th%E1%BA%A3i%20r%C3%B2ng0, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=0 --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support

14m
Jul 11