Học hỏi được gì từ cuộc cách mạng xe buýt điện của Trung Quốc?
NOV 20, 2023
Description Community
About

Năm 2017, Thâm Quyến của Trung Quốc là thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% xe buýt chạy bằng điện. Đến nay, nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng lên kế hoạch tương tự trước năm 2025.

Comments