Buôn(g) Chuyện

/ buôn rồi buông /

About

Có nhiều chuyện càng vòng vo quanh co càng vô nghĩa, thôi thì làm "người xấu" mấy phút, "thói đời" một tẹo, buôn mấy chuyện trong nhà ngoài ngõ, rồi mình buông

Available on

Community

2 episodes

Chén cơm này là của chúng ta

Nghiên cứu cho rằng người thành công thường có lối chọn tụ riêng. Vậy mình nói gì khi nói về chọn tụ?

12m
Jun 01
Chúng ta của dạo này

Chúng ta của sau này không biết ra sao, chứ "chúng ta của dạo này" bận lo mắm muối dưa cà nhiều đến nỗi quên mất mình còn trẻ và mình muốn đi chơi.

30m
Sep 12, 2021