Buôn(g) Chuyện

/ buôn rồi buông /

About

Có nhiều chuyện càng vòng vo quanh co càng vô nghĩa, thôi thì làm "người xấu" mấy phút, "thói đời" một tẹo, buôn mấy chuyện trong nhà ngoài ngõ, rồi mình buông

Available on

Community

3 episodes

ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên

Chúng tui chưa bao giờ là Lô Vĩ Vi Vi, chúng tui chưa bao giờ cần nhất kiến chung tình. Chúng tui sống theo tín hiệu vũ trụ "ghét của nào trời trao của nấy", nên tình bạn này chính là từ ghét ghét thành yêu yêu rồi thương thương :)))

13m
Sep 03
Chén cơm này là của chúng ta

Nghiên cứu cho rằng người thành công thường có lối chọn tụ riêng. Vậy mình nói gì khi nói về chọn tụ?

12m
Jun 01, 2022
Chúng ta của dạo này

Chúng ta của sau này không biết ra sao, chứ "chúng ta của dạo này" bận lo mắm muối dưa cà nhiều đến nỗi quên mất mình còn trẻ và mình muốn đi chơi.

30m
Sep 12, 2021