Product Update Có Gì Mới Trong Phiên Bản Cập Nhật Của Liulo? Người dùng đã có thể cài đặt bản cập nhật phiên bản mới ở cả hai hệ điều hành iOS và Android để trải nghiệm nhiều tính năng mới như báo cáo nội dung xấu; tìm kiếm nội dung đã nghe; quản lý số liệu kênh dành cho các podcasters và thu âm - đăng tải podcast.