Giáo sư có thể đoán vị trí mà không cần nhìn
JUN 19, 2020
Description Community
About

Thêm muối cho cuộc đời với Giáo sư đoán vị trí mà không cần nhìn!
Vị giáo sư này có thể đoán được đất nước nơi ông đang đứng mà không cần phải nhìn cảnh vật xung quanh hay tính toán.
Tìm hiểu thử xem tại sao nào?

Comments