029. đồng thuận như thế nào?
APR 16, 2021
Description Community
About
Đây là một kỳ podcast nói về rape culture và victim blaming, hãy cẩn thận nếu đây là chủ đề có thể gây tổn thương đến bạn. Còn nếu đã quyết định nghe kỳ podcast này, mình hy vọng bạn sẽ có cái nhìn toàn diện và đúng đắn hơn về những hành vi tổn hại đến người khác một cách sâu rộng nhưng vẫn đang được lan truyền vô tội vạ trong xã hội của chúng ta.
Comments