Cách đọc sách nhanh, đọc nhiều không buồn ngủ, không chán (2000 từphút)
JAN 14, 2023
Description Community
About

Đọc sách nhanh là một trong những kỹ thuật giúp bạn học tập và phát triển nhanh hơn.


Dù biết đọc sách là tốt nhưng hầu hết mọi người đều ngại đọc sách.


Trong audio này, tôi sẽ chia sẻ cách làm thế nào để đọc sách nhanh và đọc sách không buồn ngủ và chán.


 


-----------------------------------------------------------
Theo dõi Phạm Thành Long thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:
Blog Phạm Thành Long http://long.vn

Facebook Phạm Thành Long: https://www.facebook.com/longguru

Youtube Phạm Thành Long Offical: http://long.vn/youtube

Youtube Long Shorts: http://long.vn/shorts

Radio Phạm Thành Long: http://long.vn/radio

Twitter: https://twitter.com/longpt

Instagram: https://www.instagram.com/pham.thanh.long/

Tiktok: http://long.vn/tiktok

Comments