Timnit Gebru là ai?
MAY 01, 2021
Description Community
About

Timnit Gebru, cựu nhân viên bị Google sa thải cho ta thấy rõ hơn những câu chuyện đằng sau một công ty có tiềm lực nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo số một thế giới.

Comments