KHÁM PHÁ NGHỀ DATABASE ADMINISTRATOR (DBA) – CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 📷
SEP 09, 2021
Description Community
About

KHÁM PHÁ NGHỀ DATABASE ADMINISTRATOR (DBA) – CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp tổ chức các dữ liệu bao gồm tất cả các thông tin doanh nghiệp: thông tin nội bộ, các số liệu kinh doanh, thông tin nhân viên, danh sách khách hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ, tin tức cập nhật…. Cơ sở dữ liệu là tài nguyên đóng vai trò quyết định đối với hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp.

Ngày nay khó có thể tưởng tượng hệ thống IT nào hoạt động mà không có cơ sở dữ liệu . Vậy làm thế nào để các cơ sở dữ liệu luôn luôn sẵn sàng và trong trạng thái tốt nhất cho người sử dụng truy cập? Chuyên viên quản trị dữ liệu - DBA sẽ là người trực tiếp phụ trách việc đó. Cụ thể công việc ấy diễn ra như thế nào cùng theo dõi clip để tìm hiểu thêm nhé!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/saigonctt/message
Comments