Tôi có thực sự cần một cố vấn để giỏi lập trình không?
JUN 21, 2021
Description Community
About

Nếu bạn có thể tìm được một nhà phát triển chuyên nghiệp cùng với các kỹ năng đào tạo sẵn sàng cố vấn cho bạn, điều đó sẽ thật lý tưởng. Để giỏi lập trình, chúng ta không bắt buộc phải có một cố vấn, nhưng làm việc với một người có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi cụ thể của bạn một cách chi tiết hoàn toàn là điều tốt.
Link tới Cộng đồng trí tuệ nhân tạo: https://www.facebook.com/groups/trituenhantao.io/

Comments