Theo Dòng Sử Việt - Waves

A Sử

About

Theo Dòng Sử Việt kênh là kênh podcast tái hiện những sự kiện và những nhân vật lịch quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam: Hồng Bàng - Văn Lang, Âu Lạc - Nam Việt, Trưng Nữ Vương, Nhà Lý - Nhà Triệu, Nhà Ngô, Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Hồ, Nhà Hậu Trần, Nhà Hậu Lê, Nhà Tây Sơn, Nhà Nguyễn.
Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.
iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id14
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

Available on

Community

7 episodes

Theo Dòng Sử Việt - Tập 8: Nhà Đinh - Waves

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app NHÀ ĐINH Nhà Đinh (968-980) là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam bắt đầu năm 968, sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường cho Lê Hoàn. Nhà Đinh là triều đại mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ tự chủ với một chế độ đứng đầu bởi một Hoàng đế của nước Việt Nam. Vương triều nhà Đinh đã mở nền chính thống cho thời đại phong kiến độc lập nên trong các bộ chính sử kể từ Đại Việt sử ký toàn thư thế kỷ XV, Đại Việt sử ký tiền biên thế kỷ XVIII đến Khâm định Việt sử thông giám cương mục thế kỷ XIX; triều đại này đều được các tác giả lấy làm mốc mở đầu phần Bản kỷ hoặc Chính biên. Tiếp đến, việc xưng đế hiệu Đại Thắng Minh Hoàng đế của Đinh Tiên Hoàng mang ý thức lớn về sự tự tôn của nước Việt, có hàm ý so sánh với các Hoàng đế Trung Hoa. Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 8: NHÀ ĐINH. Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á. Audio này được thực hiện bởi A Sử. Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Từ khóa: Nhà Đinh, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh, Dẹp Loạn 12 Sứ Quân, Đinh Phế Đế, Đinh Toàn,  Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

31m
Dec 09, 2019
Theo Dòng Sử Việt - Tập 7: Nhà Ngô - Waves

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app NHÀ NGÔ Nhà Ngô tồn tại 26 năm (939-965), có kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng từ Ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang nước Nam Hán xin quân cứu viện. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm cho con là Vạn vương Hoằng Tháo đem quân sang cứu, tự mình đóng quân làm thanh viện. Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết Công Tiễn rồi bày trận trên sông Bạch Đằng đón quân Nam Hán. Tháng 11 năm 938, quân Hoằng Tháo bị Ngô Quyền đánh tan trong trận Bạch Đằng. Hoằng Tháo bị giết chết. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, tức là Tiền Ngô Vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập Dương thị làm hoàng hậu. Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 7: NHÀ NGÔ.  Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.  Audio này được thực hiện bởi A Sử. Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Từ khóa: Nhà Ngô, Tiền Ngô Vương, Ngô Quyền, Dương Tam Kha, Hậu Ngô Vương, Ngô Xương Văn, Ngô Xương Xí, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

15m
Nov 17, 2019
Theo Dòng Sử Việt - Tập 6: Thời kỳ xây nền tự chủ - Waves

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app THỜI KỲ XÂY NỀN TỰ CHỦ Tự chủ là thời kỳ đầu khôi phục lại nền độc lập của Việt Nam đầu thế kỷ 10 sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Thời kỳ này người Việt đã tự cai trị lãnh thổ nhưng chưa xưng làm vua, và chưa đặt quốc hiệu. Bề ngoài, Việt Nam vẫn là một phần lãnh thổ của "thiên triều" phương bắc ở trung nguyên với tên gọi "Tĩnh Hải quân" và người đứng đầu chỉ nối tiếp nhau làm chức Tiết độ sứ như một quan cai trị của Trung Quốc trước đây. Thời kỳ tự chủ bắt đầu từ khi họ Khúc nổi dậy nắm quyền thay các Tiết độ sứ người Trung Quốc (905) và kết thúc khi Ngô Quyền tiêu diệt Kiều Công Tiễn và đánh thắng quân Nam Hán, lập ra nhà Ngô (938). Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 6: THỜI KỲ XÂY NỀN TỰ CHỦ.  Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.  Audio này được thực hiện bởi A Sử. Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Từ khóa: Thời kỳ xây nền tự chủ, Họ Khúc, Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, Dương Đình Nghệ, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

20m
Nov 05, 2019
Theo Dòng Sử Việt - Tập 5: Nhà Triệu & Nhà Hậu Lý - Waves

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app NHÀ TRIỆU __ __ NHÀ HẬU LÝ __ __ Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 5: NHÀ TRIỆU & NHÀ HẬU LÝ.  Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.  Audio này được thực hiện bởi A Sử. Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Từ khóa: Nhà Triệu, Triệu Quang Phục, Nhà Hậu Lý, Lý Phật Tử, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

13m
Oct 25, 2019
Theo Dòng Sử Việt - Tập 4: Bắc Thuộc Lần II & Nhà Tiền Lý - Waves

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app BẮC THUỘC LẦN II Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Thời kỳ này bắt đầu khi Mã Viện theo lệnh Hán Quang Vũ Đế nhà Đông Hán đánh chiếm lại bộ Giao Chỉ từ tay Trưng Vương, kéo dài đến khi Lý Bí khởi binh đánh đuổi thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư năm 542 rồi lập ra nước Vạn Xuân năm 544. LÝ NAM ĐẾ (LÝ BÔN, 544-548) Lý Bôn tức Lý Bí (Chữ Bí có nhiều âm đọc nhưng các từ thư, tự điển đều xếp âm Bí đầu tiên. Hiện nay nhiều địa phương ở miền Bắc còn kiêng húy ông, thường tránh gọi quả bí là quả bầu, chúng tôi dựa theo đó mà phiên âm là bí). Ông là người Thái Bình, phủ Long Hưng (Sơn Tây). Ông là người có công đánh đuổi quân đô hộ nhà Lương (thời Nam Bắc triều), sáng lập ra nhà Tiền Lý. Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 4: BẮC THUỘC LẦN II - NHÀ TIỀN LÝ.  Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.  Audio này được thực hiện bởi A Sử. Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Từ khóa: Bắc Thuộc Lần 2, Nhà Tiền Lý, Lý Nam Đế, Lý Bí, Nhà Nước Vạn Xuân, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

21m
Oct 13, 2019
Theo Dòng Sử Việt - Tập 3: Bắc Thuộc Lần I & Trưng Nữ Vương - Waves

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app BẮC THUỘC LẦN 1 Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 218 TCN hoặc 179 TCN hoặc 111 TCN đến năm 39, dưới sự cai trị của phong kiến Trung Quốc. TRƯNG NỮ VƯƠNG Hai Bà Trưng (40 - 43) là thời kỳ xen giữa Bắc thuộc lần 1 và Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Đây là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, là anh hùng dân tộc của người Việt, những thủ lĩnh khởi binh chống lại nhà Đông Hán của Trung Quốc, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và tự phong là Nữ vương. Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 3: BẮC THUỘC LẦN I - TRƯNG NỮ VƯƠNG.  Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.  Audio này được thực hiện bởi A Sử. Từ khóa: Bắc Thuộc Lần 1, Trưng Nữ Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lịch Sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

16m
Oct 13, 2019
Theo Dòng Sử Việt - Tập 1: Thời kỳ Hồng Bàng & Văn Lang - Waves

Thời kỳ Hồng Bàng - Văn Lang là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và dã sử cho rằng bắt đầu từ năm 2879 TCN, là niên đại của Kinh Dương Vương, với quốc hiệu Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử (cả vùng hồ Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông là Đông Hải (một phần của Thái Bình Dương), phía tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay). Về sau người Việt chỉ thấy có ở miền Bắc Việt Nam ngày nay, có thể một phần do sự lấn át của các tộc người Hoa Hạ từ phương Bắc. Có ít nhất 18 đời Hùng Vương cai trị trong thời đại Hồng Bàng, cho đến năm 258 TCN. Các thông tin về các đời vua Hùng dựa nhiều trên các truyền thuyết. Cũng có nhiều bằng chứng khảo cổ học như trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở miền bắc Việt Nam có cùng niên đại với thời kỳ Hồng Bàng, thể hiện một nền văn hóa đồ đồng rất phát triển (văn hoá Đông Sơn).  Mời các bạn đón nghe THEO DÒNG SỬ VIỆT TẬP 1: THỜI KỲ HỒNG BÀNG - VĂN LANG.  Chúng tôi là Waves - nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á.  Audio này được thực hiện bởi A Sử.  Từ khóa: Hồng Bàng, Văn Lang, Kinh Dương Vương, Vua Hùng, Lịch sử Việt Nam, Theo Dòng Sử Việt, Waves. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/theodongsuviet-waves/message

10m
Sep 20, 2019