Aspirin buổi chiều: Déjà vu là gì?
OCT 04, 2021
Play
Description Community
About

Déjà vu (đê-gia-vu) là một từ tiếng Pháp mà có thể bạn đã bắt gặp đâu đó, trong một bộ phim, một bản nhạc, hay một bài báo. Nó gọi tên một hiện tượng kỳ lạ, khi một người đột nhiên cảm thấy không gian, cảnh vật, hay một ai đó xa lạ trước mắt, thực ra rất thân thuộc, như thể họ đã từng gặp gỡ, từng trải nghiệm trước đây. 

Comments