Tổng Thống Hoa Kỳ

Sydney Tran

About

Sơ lược về những vị tổng thống Hoa Kỳ nổi bật

Available on

Community

4 episodes

Thomas Jefferson

Xin giới thiệu đến các bạn tổng thống Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ.

26m
May 07, 2021
John Adams

Xin giới thiệu đến các bạn tổng thống John Adams, vị tổng thống thứ nhì của nước Mỹ.

22m
Apr 23, 2021
George Washington

Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ - George Washington

24m
Apr 16, 2021
Giới Thiệu

Giới thiệu podcast về các vị tổng thống Hoa Kỳ.

5m
Apr 10, 2021