5 Phút Mỗi Ngày

PhilDoUSA

About

Cùng học hỏi với "5 Phút Mỗi Ngày", qua cuộc sống và kinh doanh của Phil Do tại Mỹ

Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này vì mục đích muốn tiến bộ hơn, muốn thành công, hạnh phúc hơn hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ bắt đầu từ 5 phút mỗi ngày.

Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi cuộc sống và kinh doanh thật với các Business thành công tại Mỹ.

Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây.

Also, I am available to share all the "good stuff" in:

https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ

Facebook: www.facebook.com/PhilDoUsa

Instagram: @USAPhilDo

TikTok: @USAPhilDo

Twitter: @USAPhilDo

Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com

CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

Available on

Community

105 episodes

101. Business: Tỷ phú Bill Gates & tỷ phú Warren Buffett và câu hỏi: "Ai nói rằng nhà giàu không có tình người"

Tỷ phú Bill Gates & tỷ phú Warren Buffett và câu hỏi: "Ai nói rằng nhà giàu không có tình người" Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

3m
Dec 08
100. Business: Câu nói đầy cảm hứng của tổng thống Trump mà đã giúp tôi rất nhiều cho thành công trong kinh doanh

Câu nói đầy cảm hứng của tổng thống Trump mà đã giúp tôi rất nhiều cho thành công trong kinh doanh Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

2m
Dec 06
99. Business: Tiền bạc và thành công là 2 thứ khác nhau - Ai đúng trong câu chuyện ông lão đánh cá và thương gia

Tiền bạc và thành công là 2 thứ khác nhau -Ai đúng trong câu chuyện ông lão đánh cá và thương gia Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

4m
Dec 04
98. Business: 5 cách tạo sự "khác biệt" trong kinh doanh để không bị "thay thế!"

5 cách tạo sự "khác biệt" trong kinh doanh để không bị "thay thế!" Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

3m
Dec 01
97. Business : Đam mê và ý tưởng mới: đã đủ để khởi nghiệp thành công chưa?

Đam mê và ý tưởng mới: đã đủ để khởi nghiệp thành công chưa? Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

3m
Nov 29
96. Sales: Đỉnh cao của ngành Sales chính là hình tượng người Bác sĩ!

Đỉnh cao của ngành Sales chính là hình tượng người Bác sĩ! Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

2m
Nov 27
95. Management: 3 Bước chính tôi quản lý thời gian để làm 4 công việc cùng 1 lúc

3 Bước chính tôi quản lý thời gian để làm 4 công việc cùng 1 lúc Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

2m
Nov 25
94. Management: Khác biệt giữa SẾP & LEADER. Và tin vui cho tất cả chúng ta!

Khác biệt giữa SẾP & LEADER. Và tin vui cho tất cả chúng ta! Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

2m
Nov 23
93. Sales: Làm gì khi khách hàng phản hồi về những bình luận xấu liên quan đến sản phẩm

Làm gì khi khách hàng phản hồi về những bình luận xấu liên quan đến sản phẩm Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

4m
Nov 21
92. Business: Những kẻ lừa đảo sử dụng Hiệu ứng FOMO khéo léo như thể nào để móc túi chúng ta?

Những kẻ lừa đảo sử dụng Hiệu ứng FOMO khéo léo như thể nào để móc túi chúng ta? Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

2m
Nov 06
91. Sales: Điều Cần làm để trở thành nhà "chốt đơn" đỉnh. Và hãy cùng tham khảo các ý hay nhất của Dan Lok

Điều Cần làm để trở thành nhà "chốt đơn" đỉnh. Và hãy cùng tham khảo các ý hay nhất của Dan Lok Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

8m
Oct 23
90. Sales: 3 điều Bạn cần làm để thành công trong lĩnh vực Sales với kỹ năng chốt đơn đỉnh

3 điều Bạn cần làm để thành công trong lĩnh vực Sales với kỹ năng chốt đơn đỉnh Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

6m
Oct 03
89. Sales: 5 Lý do tại sao năng lực Sales là nền tảng để trở nên giàu có sau này

5 Lý do tại sao năng lực Sales là nền tảng để trở nên giàu có sau này Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

1s
Sep 28
88. Sales: Phát triển bản thân như thế nào để trở thành ngôi sao bán hàng hoặc chủ doanh nghiệp - từ kinh nghiệm thực tiễn người Việt làm giàu ở Mỹ

Phát triển bản thân như thế nào để trở thành ngôi sao bán hàng hoặc chủ doanh nghiệp - từ kinh nghiệm thực tiễn người Việt làm giàu ở Mỹ Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

7m
Sep 21
87. Motivation: Nên chăng cần học từ các diễn viên như Trấn Thành để phát triển bản thân và vượt qua “Hội chứng Sợ Giả Danh”!

Nên chăng cần học từ các diễn viên như Trấn Thành để phát triển bản thân và vượt qua “Hội chứng Sợ Giả Danh”! Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

10m
Aug 24
86. Sales: 5 điều cần nằm lòng để bán hàng cho người giàu và bí quyết làm giàu ở Mỹ giúp Phil Do thành Millionaire

5 điều cần nằm lòng để bán hàng cho người giàu và bí quyết làm giàu ở Mỹ giúp Phil Do thành Millionaire Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

5m
Aug 17
85. Sales: Làm sao bán hàng giá cao mà vẫn chốt đơn ầm ầm Perceived Value trong Marketing

Làm sao bán hàng giá cao mà vẫn chốt đơn ầm ầm Perceived Value trong Marketing Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

9m
Jul 20
84. Business: Tiktok bị cấm. Và các điều cần biết đối với người Việt muốn làm ăn online và trên các mạng xã hội. Lo ngại hay không!

Tiktok bị cấm. Và các điều cần biết đối với người Việt muốn làm ăn online và trên các mạng xã hội. Lo ngại hay không! Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

8m
Jul 13
83. Sales: Gọi lạnh và làm sao vượt qua người gác cổng

Gọi lạnh và làm sao vượt qua người gác cổng Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

4m
Jun 13
82. Sales: Gọi lạnh và làm sao vượt qua sự từ chối

Gọi lạnh và làm sao vượt qua sự từ chối Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

6m
Jun 09
81. Business: Chạy theo buôn bán làm giàu ở Mỹ mà vẫn mãi nghèo có phải do nguyên tắc vẫn chưa thay đổi này không

Chạy theo buôn bán làm giàu ở Mỹ mà vẫn mãi nghèo có phải do nguyên tắc vẫn chưa thay đổi này không Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

5m
Jun 07
81. Motivation.P2: Động lực là do tác động bên trong hay bên ngoài? Và 3 Cách để có động lực làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày

Động lực là do tác động bên trong hay bên ngoài? Và ngạc nhiên với câu trả lời nằm ở câu chuyện SUNDAY vs. MONDAY! Cuối cùng 3 Cách để có động lực làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

4m
May 31
80. Motivation.P1: Động lực là do tác động bên trong hay bên ngoài? Và 3 Cách để có động lực làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày

Động lực là do tác động bên trong hay bên ngoài? Và ngạc nhiên với câu trả lời nằm ở câu chuyện SUNDAY vs. MONDAY! Cuối cùng 3 Cách để có động lực làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

5m
May 30
79. Business: Elon Musk đã thuê được CEO Twitter. Và điều người Việt làm giàu ở Mỹ qua kinh doanh không thể bỏ qua

Elon Musk đã thuê được CEO Twitter. Và điều người Việt làm giàu ở Mỹ qua kinh doanh không thể bỏ qua Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

7m
May 19
78. Sales. P2: 3C Skill - Những kỹ năng bán hàng cơ bản

Sales: 3C Skill - Những kỹ năng bán hàng cơ bản | Tuyệt chiêu tư vấn bán hàng hiệu quả Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

6m
May 18
77. Sales. P1: 3C Skill - Những kỹ năng bán hàng cơ bản

Sales: 3C Skill - Những kỹ năng bán hàng cơ bản | Tuyệt chiêu tư vấn bán hàng hiệu quả Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

5m
May 17
92. Business: Những kẻ lừa đảo sử dụng Hiệu ứng FOMO khéo léo như thể nào để móc túi chúng ta?

Những kẻ lừa đảo sử dụng Hiệu ứng FOMO khéo léo như thể nào để móc túi chúng ta? Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

2m
Mar 11
76. 3 Lỗi lầm dễ mắc phải trên còn đường kiếm 1 triệu USD - Cách làm giàu ở Mỹ

3 Lỗi lầm dễ mắc phải trên còn đường kiếm 1 triệu USD - Cách làm giàu ở Mỹ Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

8m
Aug 16, 2022
75. Marketing: Cách 7.P2: Làm ăn ở Mỹ ngành nào cần để ý quảng cáo tiếp thị và lỗi lầm business Việt hay gặp phải

* * Làm ăn ở Mỹ ngành nào cần để ý quảng cáo tiếp thị và lỗi lầm business Việt hay gặp phải Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

7m
Jul 09, 2022
74. Marketing: Cách 7.P1: Làm ăn ở Mỹ ngành nào cần để ý quảng cáo tiếp thị và lỗi lầm business Việt hay gặp phải

Làm ăn ở Mỹ ngành nào cần để ý quảng cáo tiếp thị và lỗi lầm business Việt hay gặp phải Cùng Business Việt Vươn Tầm với "5 Phút Mỗi Ngày" Welcome ! Nếu Bạn đến kênh này là vì mục đích thành công, hạnh phúc hay đơn giản muốn làm giàu thì Tôi có thể giúp Bạn được, chỉ trong vòng 5 phút mỗi ngày. Với 5 phút mỗi ngày, bạn sẽ đạt được gì? hãy đồng hành cùng UsaPhil Do chỉ trong tầm 3 đến 5 phút mỗi ngày để trang bị cho mình thêm kiến thức qua các bài học của các Vỹ Nhân kinh doanh tại Mỹ hoặc cùng theo dõi thực chiến với các Business có thật tại Mỹ trong việc "Chuyển Đổi Số" từ Offline sang Online thành công! Tại sao Tôi làm được như vậy? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời tại đây. Also, I am available to share all the "good stuff" in: https://www.youtube.com/channel/UC5WhnhBODySJnm4J2bnOOrQ Facebook: Facebook/USAPhilDo Instagram: @USAPhilDo TikTok: @USAPhilDo Twitter: @USAPhilDo Together, to build a VIET Business Community & to give back, email me at: USAPhilDo@gmail.com CÙNG BUSINESS VIỆT VƯƠN TẦM! với "5 Phút Mỗi Ngày"

6m
Jul 08, 2022