Chương 2: Vũ Ký Các - Kiếm Đạo Độc Tôn
JUL 17, 2020
Description Community
About

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Đạo Độc Tôn, cùng chúng mình đọc Chương 2: Vũ Ký Các.


Chiêu thứ nhất... Chiêu thứ bảy.


Chiêu thứ nhất... Chiêu thứ bảy.


...


Liên tiếp thi triển mười lần Hành Vân Kiếm Pháp, Diệp Trần cuối cùng cũng ngộ đến chiêu thứ tám "Hành Vân Lưu Thủy".


Chỉ thấy Tinh Cương Kiếm dưới sự chiếu rói của áng nắng ban mai, phản xạ kiếm quang trắng mờ, như lưu thủy hành vân, nước chảy khe suốt, liên miên không dứt.


Tương ứng với nó, nội khí trong cơ thể cũng từ từ gia tốc như nước chảy, hoàn thành một vòng rồi lại một vòng tuần hoàn nhỏ, cuối cùng quay lại trong đan điền, rồi lại từ đó chảy ra, vòng đi vòng lại.

Comments