Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast

Prudential Vietnam

About

Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm nhân thọ một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp.

Available on

Community

56 episodes

Podcast số 16 | Làm sao bảo vệ tài chính gia đình?

LÀM SAO BẢO VỆ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH? Bạn nghe rất nhiều về việc bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài chính, giúp bạn thực hiện kế hoạch đạt được mục tiêu gia đình. Nhưng bạn có thắc mắc, làm thế nào bảo hiểm nhân thọ làm được điều này không? Những bí mật trong cách Bảo Hiểm Nhân Thọ sử dụng tiền phí bảo hiểm khách hàng đóng vào hợp đồng sẽ được bật mí trong chuỗi podcast Khi Tình Yêu Đủ lớn kỳ này với chủ đề: LÀM SAO BẢO VỆ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH? Cùng theo dõi podcast Khi Tình Yêu Đủ lớn với khách mời là chị Tô Linh Phương – Trưởng phòng kinh doanh, thành viên MDRT Prudential Việt Nam, để tìm hiểu về cách bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài chính gia đình bạn nhé! --- Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: Spotify: Kênh Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GCsQyI&data=05%7C01%7Cle.hien.anh%40prudential.com.vn%7C7061ec1c769f4fee9df908da96479b0f%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637987531536035593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2FZzkTYTazGY5ZL2Wilhh06LQGdqJvgW3okkfGyR5qY%3D&reserved=0 Facebook: Kênh Bảo hiểm nhân thọ Prudential. #trainghiemtuongtac https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Ftrainghiemtuongtac%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUotJPdEpd2SMWjSNSkPuS_4SHW-YrDNLCrnmzHtox_fYVWyExRq1jR5B4sOAckbJ5wGLNkUo3PcvvdWhD3HXrCDMFwDE8OnZ_9bVMNeVwbWVuP4HqEZ96liAnP35CEVq2AXSxYyinGVx6pZqttPVkKiF4BzsM2-JpKrvCv6OaRmGGU4CBsAuJmX3RxeM8s9nTYYPjJYfUhcic63UWB-lFAVm8lwKXuXiRKhLFG65oluw%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Cle.hien.anh%40prudential.com.vn%7C7061ec1c769f4fee9df908da96479b0f%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637987531536035593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FlcA4cMSaBplXnqOrm1RmPRC8PgcVRjFfmvM1yNqFr4%3D&reserved=0 #khitinhyeudulon https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fkhitinhyeudulon%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUotJPdEpd2SMWjSNSkPuS_4SHW-YrDNLCrnmzHtox_fYVWyExRq1jR5B4sOAckbJ5wGLNkUo3PcvvdWhD3HXrCDMFwDE8OnZ_9bVMNeVwbWVuP4HqEZ96liAnP35CEVq2AXSxYyinGVx6pZqttPVkKiF4BzsM2-JpKrvCv6OaRmGGU4CBsAuJmX3RxeM8s9nTYYPjJYfUhcic63UWB-lFAVm8lwKXuXiRKhLFG65oluw%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Cle.hien.anh%40prudential.com.vn%7C7061ec1c769f4fee9df908da96479b0f%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637987531536191835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3pa6ufrEKoxs3nuACnvI%2F1C2HuUGe895SgiMu2keT5U%3D&reserved=0 #trainghiemtuongtacbyprudential https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Ftrainghiemtuongtacbyprudential%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUotJPdEpd2SMWjSNSkPuS_4SHW-YrDNLCrnmzHtox_fYVWyExRq1jR5B4sOAckbJ5wGLNkUo3PcvvdWhD3HXrCDMFwDE8OnZ_9bVMNeVwbWVuP4HqEZ96liAnP35CEVq2AXSxYyinGVx6pZqttPVkKiF4BzsM2-JpKrvCv6OaRmGGU4CBsAuJmX3RxeM8s9nTYYPjJYfUhcic63UWB-lFAVm8lwKXuXiRKhLFG65oluw%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Cle.hien.anh%40prudential.com.vn%7C7061ec1c769f4fee9df908da96479b0f%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637987531536191835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mi%2FsFflUKRlqdtZKSTAqN%2B9wdFRIwOgGDK1IP3mfgd4%3D&reserved=0

6m
Sep 15, 2022
GIẢI MÃ “BỘ GIÁP” PRU-THIẾT THỰC BẢO VỆ CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO?

Bạn có tò mò muốn “bóc term” bộ giáp PRU-Thiết thực ngay bây giờ không? Đây là giải pháp đắc lực để “trị” thói để từ từ với sức khỏe bản thân của anh xã nhà bạn đó! Cùng khách mời là Anh Lương Thế Vinh – Giám Đốc Sản Phẩm Prudential Việt Nam giải mã “bộ giáp” PRU – Thiết thực xem có gì đặc biệt mà bảo vệ được cả hệ điều hành cơ thể các bạn nhé! PRU - THIẾT THỰC, bảo vệ “các hệ điều hành cơ thể” với những tính năng ưu việt: 💪 KHÔNG PHỤ THUỘC DANH SÁCH BỆNH truyền thống, bảo hiểm theo tình trạng tổn thương của hệ cơ quan và chức năng 💪 CHI PHÍ HỢP LÝ cùng tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến 255% Số tiền Bảo hiểm 💪 TIẾT KIỆM HƠN khi tham gia cho nhiều người trên cùng hợp đồng 👉 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây: https://www.prudential.com.vn/.../san.../pru-thiet-thuc/ #Prudential #KhiTinhYeuDuLon #DeTuTu #HeDieuHanhCoThe

5m
Aug 16, 2022
WE ARE NUMBER ONE by Prudential PVA - English version

WE ARE NUMBER ONE (English) We all share the same destination We all work together as one In this place there’s only one vision And that’s to be the NUMBER ONE We all have the right combination Care and quality there’s no compromise Doing the very best will be our mission It’s something that we need to realize It’s something very special in our eyes We are PRUDENTIAL Our values mean a lot We are the people Who’ll give it all we’ve got With a sunny disposition We can overcome the odds Yes we have a valid reason to believe We are NUMBER ONE Take one more step Reach out for excellence We’ll do whatever it takes to touch the sky And we’ll help each other reach our aspiration We know that we can do it if we strive.

3m
Jun 07, 2022
Podcast số 15 I Bảo hiểm nhân thọ: Chỉ dành cho người giàu, tôi chưa giàu nên để từ từ?

BẢO VỆ GIA ĐÌNH: “ĐỂ TỪ TỪ” HAY LÀ KHÔNG BAO GIỜ? “Để từ từ rồi tính, để từ từ chờ cho đến khi...giàu” rồi hẵng bắt đầu bảo vệ. ‍️ Nhưng đến khi nào mới giàu để chờ được bảo vệ trong khi quỹ thời gian và sức khỏe có hạn? Ở một vũ trụ khác chăng? Thôi đừng vòng vo nữa, nhà mình còn gì đâu...Liệu bạn chỉ đang tìm một cái cớ cho việc “để từ từ” trong việc bảo vệ cho bản thân và cả gia đình? Vậy làm thế nào để giải quyết nhanh, gọn, lẹ “cái cớ” ấy? Podcast số 15 chủ đề: Bảo Hiểm Nhân Thọ: Chỉ dành cho người giàu nên để từ từ. Cái cớ hay sự thật? với sự tham gia của khách mời: CHỊ NGUYỄN LÝ VÂN ANH -  Chuyên Viên Huấn Luyện Cấp Cao kênh Đại Lý tại Prudential Việt Nam – sẽ phần nào giúp bạn giải đáp câu hỏi trên. … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.  Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: 👉 Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI 👉 Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #khitinhyeudulon #detutu

11m
May 26, 2022
Podcast số 14 I Đồng tiền đi trước là "đồng tiền khôn"

Bạn buồn phiền vì mình mãi là người đến sau trong những cơ hội đầu tư? Và còn buồn hơn nữa vì vẫn là người chậm trễ khi bắt đầu dự phòng tài chính? Vậy làm thế nào để đồng tiền trong túi có thể kịp thời đón đầu những cơ hội trong việc gia tăng đồng thời bảo vệ tài sản? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong số podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn được thực hiện bởi Tuấn Nghĩa và Đài Trang từ Young&Wealthy – Top 4 podcaster tại CASTCAMP Vietcetera 2021 cho chủ đề Đồng tiền đi trước là đồng tiền “khôn” trên Spotify Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast. Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn cho chủ đề này dưới phần bình luận nhé! … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.  Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: 👉 Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI 👉 Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #khitinhyeudulon #detutu

16m
May 19, 2022
BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHƯA HIỂU RÕ THÌ CHƯA MUA, ĐỂ TỪ TỪ?

Khi bạn nghĩ tại, bị, thì, là “chưa hiểu rõ” về Bảo Hiểm Nhân Thọ nên bạn để từ từ mới dự phòng tài chính thì đó có phải là rào cản thật sự hay không? Vậy đâu là cách nhanh nhất để giúp bạn hiểu rõ về Bảo hiểm nhân thọ? Bạn cần phải hỏi tư vấn viên BHNT những gì để tìm thấy đáp án cho sự khó của mình? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong số podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn tuần này với chủ đề: Bảo nhân thọ, chưa hiểu rõ thì chưa mua, để từ từ. Gặp gỡ chị Nguyễn Thị Mai Linh - Chuyên Viên Cấp Cao Kênh Đại Lý tại Prudential Việt Nam, để gỡ rối và tìm ra nguyên nhân của tâm lý “để từ từ” trong việc dự phòng và bảo vệ tài chính nhé. … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #khitinhyeudulon #detutu #hieudumuadung

10m
May 12, 2022
Podcast số 12 | Không rành đầu tư, thôi để từ từ

“Mình còn trẻ, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, để từ từ đến thời điểm chín muồi thì mình đầu tư…”  Vậy khi nào là thời điểm chín muồi? Đến thời điểm đó thì làm gì để không bị vuột mất cơ hội? Câu trả lời sẽ có trong podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn: KHÔNG RÀNH ĐẦU TƯ, THÔI ĐỂ TỪ TỪ với sự tham gia của khách mời là Ông Nguyễn Hồ Long - Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Miền Hà Nội.  Phát sóng vào lúc 7:30 trên Spotify Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast. Phát lại vào lúc 8:30 trên Facebook Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam.  … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.  Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại:  👉 Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GCsQyI%3Ffbclid%3DIwAR29nvQlDVHylY9UhAFVjIwIDFjRJwzHcawWMFkJRbnoS4CCtz3Zr1U72sg&h=AT3CPwQLO9SPLHxzF64YEGOBm-ImxmawCT7Dqb1Z49G4wcuxFrKRcTMbpiUdzubCCJ3K8VqHSgksYsebPNO1GWI5ccSlu3bCIU9eh8Lh9giNCkTXJlY1uQT2jpEHsR79WmGH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tU-D7q-Nd0g6rzqh3QHvLWgUCrKNd18iGI7chZMc5oeUgBYfoZbkzEkcK7YFmkduhqczlZJa3rtKWBcjvQdIN8Fmnv_xmmbe-lhEJUCJpElyn8FqPSMxGbPsvsaZmbL2q1txiVri6FIQ9K3hbPHw7msZbVXwckERFH6EYCKvPftVSMT-KAEFjmA6zLLIWBFWmcj5pSeQw01aTo1Q1AqtFDUkcyU7YXitK4t4rkw  👉 Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #khitinhyeudulon #detutu 

7m
May 05, 2022
Podcast số 11 | Dễ dàng hiểu rõ các thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

Bạn nghĩ thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ khó hiểu, khó nhớ? Đừng lo khó vì đã có “Từ điển bảo hiểm nhân thọ”. Úm ba la, vừng ơi mở ra! Một nghìn lẻ một thắc mắc về những thuật ngữ cơ bản về bảo hiểm nhân thọ sẽ được Prudential giải đáp thông qua “Từ điển bảo hiểm nhân thọ” trong Podcast hôm nay. 🤔 Không phải lăn tăn, click vào nghe ngay: https://spoti.fi/3GCsQyI https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GCsQyI%3Ffbclid%3DIwAR29nvQlDVHylY9UhAFVjIwIDFjRJwzHcawWMFkJRbnoS4CCtz3Zr1U72sg&h=AT3CPwQLO9SPLHxzF64YEGOBm-ImxmawCT7Dqb1Z49G4wcuxFrKRcTMbpiUdzubCCJ3K8VqHSgksYsebPNO1GWI5ccSlu3bCIU9eh8Lh9giNCkTXJlY1uQT2jpEHsR79WmGH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tU-D7q-Nd0g6rzqh3QHvLWgUCrKNd18iGI7chZMc5oeUgBYfoZbkzEkcK7YFmkduhqczlZJa3rtKWBcjvQdIN8Fmnv_xmmbe-lhEJUCJpElyn8FqPSMxGbPsvsaZmbL2q1txiVri6FIQ9K3hbPHw7msZbVXwckERFH6EYCKvPftVSMT-KAEFjmA6zLLIWBFWmcj5pSeQw01aTo1Q1AqtFDUkcyU7YXitK4t4rkw … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.   Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại:  👉 Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GCsQyI%3Ffbclid%3DIwAR29nvQlDVHylY9UhAFVjIwIDFjRJwzHcawWMFkJRbnoS4CCtz3Zr1U72sg&h=AT3CPwQLO9SPLHxzF64YEGOBm-ImxmawCT7Dqb1Z49G4wcuxFrKRcTMbpiUdzubCCJ3K8VqHSgksYsebPNO1GWI5ccSlu3bCIU9eh8Lh9giNCkTXJlY1uQT2jpEHsR79WmGH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tU-D7q-Nd0g6rzqh3QHvLWgUCrKNd18iGI7chZMc5oeUgBYfoZbkzEkcK7YFmkduhqczlZJa3rtKWBcjvQdIN8Fmnv_xmmbe-lhEJUCJpElyn8FqPSMxGbPsvsaZmbL2q1txiVri6FIQ9K3hbPHw7msZbVXwckERFH6EYCKvPftVSMT-KAEFjmA6zLLIWBFWmcj5pSeQw01aTo1Q1AqtFDUkcyU7YXitK4t4rkw  👉 Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential https://www.facebook.com/hashtag/prudential?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNu086lRJRKy4lhltT3fCPwwkQo0rijLIGhsFABFNooK8jpGa8249bF8mMXe2A-PNtzOy5JBUdKf0D1m2mDeOLCWoBuMbeK9eWefLlpuB0Ex8yuxssY3dHnEOFHllP5xieIuBWlhl3vbibtQr2j7Up6ycvb-JBUCXDTS9o7NuUPWrQ7R9x9PTlCcqY45d4BV6WNputZMLV22dd-vDcHQmG&__tn__=*NK-R #Khitinhyeudulon https://www.facebook.com/hashtag/khitinhyeudulon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNu086lRJRKy4lhltT3fCPwwkQo0rijLIGhsFABFNooK8jpGa8249bF8mMXe2A-PNtzOy5JBUdKf0D1m2mDeOLCWoBuMbeK9eWefLlpuB0Ex8yuxssY3dHnEOFHllP5xieIuBWlhl3vbibtQr2j7Up6ycvb-JBUCXDTS9o7NuUPWrQ7R9x9PTlCcqY45d4BV6WNputZMLV22dd-vDcHQmG&__tn__=*NK-R #hocyeu https://www.facebook.com/hashtag/hocyeu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNu086lRJRKy4lhltT3fCPwwkQo0rijLIGhsFABFNooK8jpGa8249bF8mMXe2A-PNtzOy5JBUdKf0D1m2mDeOLCWoBuMbeK9eWefLlpuB0Ex8yuxssY3dHnEOFHllP5xieIuBWlhl3vbibtQr2j7Up6ycvb-JBUCXDTS9o7NuUPWrQ7R9x9PTlCcqY45d4BV6WNputZMLV22dd-vDcHQmG&__tn__=*NK-R #yeuphaitinh https://www.facebook.com/hashtag/yeuphaitinh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNu086lRJRKy4lhltT3fCPwwkQo0rijLIGhsFABFNooK8jpGa8249bF8mMXe2A-PNtzOy5JBUdKf0D1m2mDeOLCWoBuMbeK9eWefLlpuB0Ex8yuxssY3dHnEOFHllP5xieIuBWlhl3vbibtQr2j7Up6ycvb-JBUCXDTS9o7NuUPWrQ7R9x9PTlCcqY45d4BV6WNputZMLV22dd-vDcHQmG&__tn__=*NK-R #chacmoiyeu https://www.facebook.com/hashtag/chacmoiyeu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNu086lRJRKy4lhltT3fCPwwkQo0rijLIGhsFABFNooK8jpGa8249bF8mMXe2A-PNtzOy5JBUdKf0D1m2mDeOLCWoBuMbeK9eWefLlpuB0Ex8yuxssY3dHnEOFHllP5xieIuBWlhl3vbibtQr2j7Up6ycvb-JBUCXDTS9o7NuUPWrQ7R9x9PTlCcqY45d4BV6WNputZMLV22dd-vDcHQmG&__tn__=*NK-R #Chắc_Mới_Yêu https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BA%AFc_m%E1%BB%9Bi_y%C3%AAu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNu086lRJRKy4lhltT3fCPwwkQo0rijLIGhsFABFNooK8jpGa8249bF8mMXe2A-PNtzOy5JBUdKf0D1m2mDeOLCWoBuMbeK9eWefLlpuB0Ex8yuxssY3dHnEOFHllP5xieIuBWlhl3vbibtQr2j7Up6ycvb-JBUCXDTS9o7NuUPWrQ7R9x9PTlCcqY45d4BV6WNputZMLV22dd-vDcHQmG&__tn__=*NK-R

8m
Apr 21, 2022
Podcast số 10 | Chỉ cần bảo hiểm sức khỏe liệu có đủ?

“Đừng bỏ qua “combo siêu khỏe” nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đảm bảo tài chính, có thể tiếp cận y tế hiện đại kịp thời và an tâm điều trị nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật.” Mời bạn lắng nghe số podcast Khi tình yêu đủ lớn cùng khách mời là chị Nguyễn Thị Mai Linh – Chuyên viên huấn luyện cấp cao kênh đại lý tại Prudential Việt Nam.  Nội dung podcast:  - Sự khác nhau về quyền lợi và giá trị tích lũy giữa bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ.  - “Combo siêu khỏe” bao gồm những quyền lợi gì?  Khi cần là có, khi có rồi thì xin mời rút ra “combo siêu khỏe” để luôn an tâm cho sức khỏe ở bất cứ đâu bạn nhé.  … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: 👉 Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI 👉 Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #Khitinhyeudulon #hocyeu #yeuphaitinh #chacmoiyeu #Chắc_Mới_Yêu

13m
Apr 14, 2022
Quỹ PRUlink đang tăng trưởng tốt, an tâm bảo vệ tài chính!

Bạn đang muốn biết tình hình quỹ liên kết đơn vị PRUlink để theo dõi cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản với sản phẩm PRU – Đầu tư linh hoạt? Đừng bỏ lỡ những thông tin cập nhật về sự tăng trưởng ấn tượng của quỹ liên kết đơn vị PRUlink trong podcast hôm nay nhé! … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: __ __ #Prudential https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fprudential%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZVd9QFTBQeTMUGmZPa50r5SxR1WClEDWz-fKy7RAV3iUR9q5JseJAI-uA5nIHgdD-Sl837AkuHdpKCao4q_A8xigz2OqIvwO7A0rL12s223vvlg4SzwrAUQtqEWsEuFKdEPTOyrOAJ4DeLXQBkPjysCpCOgVPrbwMNlVvNo5mZhMjaDBQaRFLnX7Ohf4RP5WEI%26__tn__%3D*NK-R&data=04%7C01%7Cnguyen.viet.thinh%40prudential.com.vn%7C09cb9eed5a56445ea9b308da17be16ab%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637848402436086688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LrDHMvwadgUh1AdccqsjtMu5cLg3oNoM70cPq40UB2E%3D&reserved=0 #Khitinhyeudulon https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fkhitinhyeudulon%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZVd9QFTBQeTMUGmZPa50r5SxR1WClEDWz-fKy7RAV3iUR9q5JseJAI-uA5nIHgdD-Sl837AkuHdpKCao4q_A8xigz2OqIvwO7A0rL12s223vvlg4SzwrAUQtqEWsEuFKdEPTOyrOAJ4DeLXQBkPjysCpCOgVPrbwMNlVvNo5mZhMjaDBQaRFLnX7Ohf4RP5WEI%26__tn__%3D*NK-R&data=04%7C01%7Cnguyen.viet.thinh%40prudential.com.vn%7C09cb9eed5a56445ea9b308da17be16ab%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637848402436086688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bh%2BgMR4Rlb6eD0uS5G9rLeLYzWEKIM%2FVZyhyxJmOR%2FA%3D&reserved=0 #hocyeu https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fhocyeu%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZVd9QFTBQeTMUGmZPa50r5SxR1WClEDWz-fKy7RAV3iUR9q5JseJAI-uA5nIHgdD-Sl837AkuHdpKCao4q_A8xigz2OqIvwO7A0rL12s223vvlg4SzwrAUQtqEWsEuFKdEPTOyrOAJ4DeLXQBkPjysCpCOgVPrbwMNlVvNo5mZhMjaDBQaRFLnX7Ohf4RP5WEI%26__tn__%3D*NK-R&data=04%7C01%7Cnguyen.viet.thinh%40prudential.com.vn%7C09cb9eed5a56445ea9b308da17be16ab%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637848402436086688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GgyfAQjiY4h7eQLN89vAlQpEtPhZEvsVxrk5AlgCZqs%3D&reserved=0 #yeuphaitinh https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fyeuphaitinh%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZVd9QFTBQeTMUGmZPa50r5SxR1WClEDWz-fKy7RAV3iUR9q5JseJAI-uA5nIHgdD-Sl837AkuHdpKCao4q_A8xigz2OqIvwO7A0rL12s223vvlg4SzwrAUQtqEWsEuFKdEPTOyrOAJ4DeLXQBkPjysCpCOgVPrbwMNlVvNo5mZhMjaDBQaRFLnX7Ohf4RP5WEI%26__tn__%3D*NK-R&data=04%7C01%7Cnguyen.viet.thinh%40prudential.com.vn%7C09cb9eed5a56445ea9b308da17be16ab%7C7007305e26644e6bb9a4c4d5ccfd1524%7C1%7C0%7C637848402436086688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vD3ez06rg221pZBZwb9T8gSkVtDs5YG0g%2BIxS7c7JEs%3D&reserved=0 /</__truncato_root__

3m
Apr 07, 2022
Lương hưu: Của Để Dành? Bởi Young & Wealthy.

Người trẻ nói chuyện về hưu! Bạn nghĩ là sớm? Chưa chắc đâu! Năm nay bạn hai mươi lăm, ba mươi hay ba mươi lăm? Dù ở lứa tuổi nào thì chúng ta luôn mong muốn sự tự do: Tự do sức khỏe, tự do tinh thần và tự do tài chính để chuẩn bị cho những năm tháng tuổi “xanh sang vàng” đủ đầy, thảnh thơi và hạnh phúc. Vậy người trẻ họ nghĩ gì và sẽ làm gì để theo đuổi sự tự do này? Cùng lắng nghe những suy nghĩ rất thực tế của hai bạn trẻ gen Z Tuấn Nghĩa và Đài Trang từ Young & Wealthy –  Top 4 podcaster tại CASTCAMP 2021 cho câu chuyện Lương hưu: Của để dành? Trên Spotify Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast.  Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn cho chủ đề này dưới phần bình luận nhé! #Prudential #khitinhyeudulon #tudotuoi50

17m
Mar 30, 2022
Podcast số 07 | Bảo hiểm nhân thọ nào đúng nhu cầu của tôi?

Gắn loa nghe Pru podcast  Bảo hiểm nhiều “gói” chọn gì đúng đây “Podcast số 07 | Bảo hiểm nhân thọ nào đúng nhu cầu của tôi?” sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để bạn có thêm thông tin và chọn được giải pháp đáp ứng nhu cầu của mình.  Nghe đầy đủ Podcast trên Spotify: https://spoti.fi/3GCsQyI … Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp bạn có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #Khitinhyeudulon #hocyeu #yeuphaitinh #chacmoiyeu #Chắc_Mới_Yêu

18m
Mar 24, 2022
Podcast số 06 | Dám dựng thuyền lớn vượt sóng to, chuyện của người thuyền trưởng.

Dám dựng thuyền lớn vượt sóng to, người thuyền trưởng Huỳnh Thanh Tâm đã lèo lái văn phòng tổng đại lý của mình vượt qua muôn vàn khó khăn để đi đến thành công, bằng cách tạo dựng nền tảng phát triển vững chắc với giá trị cốt lõi là VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Trong podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình phi thường 21 năm đồng hành cùng Prudential từ một Tư vấn viên đến Giám đốc văn phòng tổng đại lý, của người thuyền trưởng - chị Huỳnh Thanh Tâm – Giám đốc văn phòng tổng đại lý Prudential Đà Lạt 2. …… Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: Spotify: Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI Facebook: Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam #Prudential #Khitinhyeudulon #hocyeu #yeuphaitinh #chacmoiyeu #Chắc_Mới_Yêu

14m
Mar 17, 2022
Podcast số 05 | Có cần khai báo sức khỏe khi tham gia bảo hiểm?

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn cần phải điền đẩy đủ các thông tin cá nhân, thông tin sức khỏe và những thông tin cần thiết khác. Trong đó, đặc biệt ở phần thông tin sức khỏe, bạn phải kê khai đầy đủ và trung thực về tình trạng sức khỏe và lịch sử bệnh án (nếu có).  Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc làm hồ sơ bảo hiểm thực sự có quá nhiều thủ tục phải kê khai nên đã bỏ qua hoặc kê khai qua loa thiếu chi tiết tình trạng sức khỏe trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ. Có nhiều thắc mắc cho rằng có thật sự cần thiết hay không trong việc khai báo tình trạng sức khỏe khi tham gia bảo hiểm, đồng thời trong trường hợp nào sẽ bị từ chối giải quyết bảo hiểm sau này? Cùng lắng nghe podcast "Có cần khai báo sức khỏe khi tham gia bảo hiểm?" để tìm câu trả lời nhé! ............ Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: 👉 Spotify: Kênh Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI 👉 Facebook: Kênh Bảo hiểm nhân thọ Prudential. #Prudential #khitinhyeudulon #hocyeu #yeuphaitinh #chacmoiyeu

6m
Mar 10, 2022
Podcast số 04 I Tôi tưởng rằng còn trẻ thì không cần mua bảo hiểm.

“Đến một độ tuổi nhất định, những người trẻ sẽ trở thành người trụ cột trong một mối quan hệ nào đó. Thế thì sao chúng ta không chuẩn bị trở thành người trụ cột ngay từ bây giờ?”  Nội dung podcast số 04 bao gồm:  Lo lắng của người trẻ với các loại rủi ro về tài chính và sức khỏe.  Tiết kiệm bao nhiêu là đủ với người trẻ.  Những cách để người trẻ chuẩn bị cho tương lai nhẹ gánh. ............ Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại: 👉 Spotify: Kênh Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI 👉 Facebook: Kênh Bảo hiểm nhân thọ Prudential. #Prudential #khitinhyeudulon #hocyeu #yeuphaitinh #chacmoiyeu  

14m
Mar 03, 2022
Podcast 03 I Hiểu Lầm So Sánh Tham Gia Bảo Hiểm Và Gửi Ngân Hàng

Bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm tại ngân hàng dễ bị nhầm lẫn, bởi cả hai đều hoạt động hợp pháp dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ Tài chính và Chính phủ, mục đích chung là hỗ trợ tích lũy tài chính và đầu tư an toàn. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, người gửi/người tham gia có thể nhận lại khoản tiền gốc và lãi suất từ các quỹ đầu tư của tổ chức. Tuy nhiên, xét về quyền lợi và đặc điểm thì bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm là hoàn toàn khác nhau.  Cùng lắng nghe số podcast #03 thuộc series Khi Tình Yêu Đủ Lớn để thấy sự khác biệt đó là gì nhé.  ........ Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại:  Spotify: Kênh Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GCsQyI%3Ffbclid%3DIwAR3s_j2CcO0R7bFRbDzBO8OavanMMy1r_5rb5mE03PTcowo31t4EjFaRiW0&h=AT3X164B83FYvHSrqeE3FtoL6d4aAGCDYx56MCcPf8xZZt-RiTPYCNPi_FYM55AqaUOcvXOYV_i-VFepi2ULAcQkH8cTrlK-orNaM-stPaXz8Ooj_ewKKKi1YVaXA2we0YvB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3vQImeE08ihUenz5wnl3uTyn9Thm5Eie10IVq_7V2Fav_qRumHQN-d8LbrggQS2MMnNWLlpp-LwNhyOc3fEQ73N827qyXcqGhX6W5fsK43B1sPKYIvUEgomLwDUAE_rsu7HCCu0J9ncQN9Nwwt6iDj2ll3q4PRKcVQDHqtPzIE_BR4nG-p8wVAA-1y4S3Dg-hw1oAd Facebook: Kênh Bảo hiểm nhân thọ Prudential. #Prudential https://www.facebook.com/hashtag/prudential?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4FKVSnSs4pJSHYqyKe9ohUE-Uh-RRHqdkvyP9S-yX21MQGQhkefqtQ0RztV9Lbyj7BtfjWDr7ViYSlt70K-1wKfFr-1nZreSCaSvOjRmu2ZuVwhDYUI7W2bnZtGlqMvUjMLZwOvo8QJzPb93nPd-rpwTLbb0m0o5r6pTxilW97HCIRh0KB7s5ojCx-Xu34o8&__tn__=*NK-R #khitinhyeudulon https://www.facebook.com/hashtag/khitinhyeudulon?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4FKVSnSs4pJSHYqyKe9ohUE-Uh-RRHqdkvyP9S-yX21MQGQhkefqtQ0RztV9Lbyj7BtfjWDr7ViYSlt70K-1wKfFr-1nZreSCaSvOjRmu2ZuVwhDYUI7W2bnZtGlqMvUjMLZwOvo8QJzPb93nPd-rpwTLbb0m0o5r6pTxilW97HCIRh0KB7s5ojCx-Xu34o8&__tn__=*NK-R #hocyeu https://www.facebook.com/hashtag/hocyeu?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4FKVSnSs4pJSHYqyKe9ohUE-Uh-RRHqdkvyP9S-yX21MQGQhkefqtQ0RztV9Lbyj7BtfjWDr7ViYSlt70K-1wKfFr-1nZreSCaSvOjRmu2ZuVwhDYUI7W2bnZtGlqMvUjMLZwOvo8QJzPb93nPd-rpwTLbb0m0o5r6pTxilW97HCIRh0KB7s5ojCx-Xu34o8&__tn__=*NK-R #yeuphaitinh https://www.facebook.com/hashtag/yeuphaitinh?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4FKVSnSs4pJSHYqyKe9ohUE-Uh-RRHqdkvyP9S-yX21MQGQhkefqtQ0RztV9Lbyj7BtfjWDr7ViYSlt70K-1wKfFr-1nZreSCaSvOjRmu2ZuVwhDYUI7W2bnZtGlqMvUjMLZwOvo8QJzPb93nPd-rpwTLbb0m0o5r6pTxilW97HCIRh0KB7s5ojCx-Xu34o8&__tn__=*NK-R #chacmoiyeu https://www.facebook.com/hashtag/chacmoiyeu?__eep__=6&__cft__[0]=AZU4FKVSnSs4pJSHYqyKe9ohUE-Uh-RRHqdkvyP9S-yX21MQGQhkefqtQ0RztV9Lbyj7BtfjWDr7ViYSlt70K-1wKfFr-1nZreSCaSvOjRmu2ZuVwhDYUI7W2bnZtGlqMvUjMLZwOvo8QJzPb93nPd-rpwTLbb0m0o5r6pTxilW97HCIRh0KB7s5ojCx-Xu34o8&__tn__=*NK-R

6m
Feb 24, 2022
Podcast 02 I Gỡ Rối Băn Khoăn Về Bảo Hiểm Nhân Thọ

Giải đáp những băn khoăn về bảo hiểm nhân thọ với khách mời: Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư Ký Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam.  Trong tập này, chúng ta sẽ cũng lắng nghe thắc mắc và giải đáp liên quan đến:  - Thủ tục giấy tờ liên quan đến việc chi trả bảo hiểm.  - Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm nhân thọ.  - Thời gian chi trả quyền lợi.  ............ Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại:  Spotify: Kênh Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI https://spoti.fi/3GCsQyI?fbclid=IwAR3Jy7BpQg44U-dRy7rR6PblXA07WN4U6epjq3qkOxJUjLG2VshPXMZd7nU Facebook: Kênh Bảo hiểm nhân thọ Prudential. #PRUDENTIAL https://www.facebook.com/watch/hashtag/prudential?__eep__=6%2F&__cft__[0]=AZXPZ4WHJoRAvQfk3ehYFs2ci98zD5AQW6zEq30prlpSAaGltgzD704TCckbo2Nl2BURFnD3azDIy-hRY7BDG3NS0aZwVchgnhRIzyJmSkev00HKMNOIk_oMp5qeUgxtsJjw0Bpa05Rdc4a5suTFpeyNg7uLfHnu5u-dnKfgw-vLWx_5uB8esdzfYo9W2D0XzrnZ5SRfQs9qHPG12ZQ-aUtb&__tn__=*NK-R #KHITINHYEUDULON https://www.facebook.com/watch/hashtag/khitinhyeudulon?__eep__=6%2F&__cft__[0]=AZXPZ4WHJoRAvQfk3ehYFs2ci98zD5AQW6zEq30prlpSAaGltgzD704TCckbo2Nl2BURFnD3azDIy-hRY7BDG3NS0aZwVchgnhRIzyJmSkev00HKMNOIk_oMp5qeUgxtsJjw0Bpa05Rdc4a5suTFpeyNg7uLfHnu5u-dnKfgw-vLWx_5uB8esdzfYo9W2D0XzrnZ5SRfQs9qHPG12ZQ-aUtb&__tn__=*NK-R #HOCYEU https://www.facebook.com/watch/hashtag/hocyeu?__eep__=6%2F&__cft__[0]=AZXPZ4WHJoRAvQfk3ehYFs2ci98zD5AQW6zEq30prlpSAaGltgzD704TCckbo2Nl2BURFnD3azDIy-hRY7BDG3NS0aZwVchgnhRIzyJmSkev00HKMNOIk_oMp5qeUgxtsJjw0Bpa05Rdc4a5suTFpeyNg7uLfHnu5u-dnKfgw-vLWx_5uB8esdzfYo9W2D0XzrnZ5SRfQs9qHPG12ZQ-aUtb&__tn__=*NK-R #YEUPHAITINH https://www.facebook.com/watch/hashtag/yeuphaitinh?__eep__=6%2F&__cft__[0]=AZXPZ4WHJoRAvQfk3ehYFs2ci98zD5AQW6zEq30prlpSAaGltgzD704TCckbo2Nl2BURFnD3azDIy-hRY7BDG3NS0aZwVchgnhRIzyJmSkev00HKMNOIk_oMp5qeUgxtsJjw0Bpa05Rdc4a5suTFpeyNg7uLfHnu5u-dnKfgw-vLWx_5uB8esdzfYo9W2D0XzrnZ5SRfQs9qHPG12ZQ-aUtb&__tn__=*NK-R #CHACMOIYEU https://www.facebook.com/watch/hashtag/chacmoiyeu?__eep__=6%2F&__cft__[0]=AZXPZ4WHJoRAvQfk3ehYFs2ci98zD5AQW6zEq30prlpSAaGltgzD704TCckbo2Nl2BURFnD3azDIy-hRY7BDG3NS0aZwVchgnhRIzyJmSkev00HKMNOIk_oMp5qeUgxtsJjw0Bpa05Rdc4a5suTFpeyNg7uLfHnu5u-dnKfgw-vLWx_5uB8esdzfYo9W2D0XzrnZ5SRfQs9qHPG12ZQ-aUtb&__tn__=*NK-R

11m
Feb 17, 2022
Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast số 1 | Tiền phí tôi đóng vào bảo hiểm nhân thọ được sử dụng như thế nào?

Khái niệm "bảo hiểm nhân thọ" đã không còn xa lạ với nhiều người, nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu rõ bảo hiểm nhân thọ có nguyên lý vận hành như thế nào. Liệu bạn có biết khoản tiền phí mình đóng vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được sử dụng như thế nào? Ý nghĩa đằng sau những khoản phí này là gì? Hãy cùng lắng số đầu tiên của Podcast Khi tình yêu đủ lớn với chủ đề: "Tiền phí tôi đóng vào bảo hiểm nhân thọ được sử dụng như thế nào?" với chia sẻ đến từ anh Lưu Anh Tuấn - Giám đốc cấp cao Quản lý sản phẩm Prudential Việt Nam. ............ Podcast Khi Tình Yêu Đủ Lớn là chuỗi nội dung cung cấp các kiến thức về bảo hiểm một cách dễ hiểu và cô đọng nhất nhằm giúp quý khách hàng có thêm kiến thức và vững tin hơn trong quá trình lựa chọn và tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Bạn có thể tìm nghe các nội dung podcast mới nhất tại:  Spotify: Kênh Khi Tình Yêu Đủ Lớn Podcast - https://spoti.fi/3GCsQyI https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspoti.fi%2F3GCsQyI%3Ffbclid%3DIwAR2tHvQsEO8QzjR1vnUMwj09QqnfKU-ApYaz_lhfaRTQTm04ucMVtfqm578&h=AT1L5D5GS4klLFU_pUSJm4PeEOJt1k6a19GwX4HFzsPVWhDCJLpSUet4tjsa1oAsc84Aq4pt3xDtXIZrcfbPviFqMuSKEU4SEF2nJQkpQcfniNUG3IMUmBVKhR-BMMbcjh2BgoWXRQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ypRJYzcMw1-GUU7Blk4hG-m-FED0ErSvTlZthSznfNRWrRjtLmcVQ1reQFfW0OcWpXEge6l08-jeU6e8PYljDi7Cqvbp6aICEs1DDB8faw2IY0PTHbzLxZpYAVUfTaHaDf_ltSn_iq0I6CCDrLHv4QHwVWH2KqK7slyetOPHcAEAo_b7xSFnC8CwIaTFW7s4EnEEE   Facebook: Kênh Bảo hiểm nhân thọ Prudential - https://www.facebook.com/Prudential.pva  #Prudential https://www.facebook.com/hashtag/prudential?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvAizDSN5WBGqiSBNo1u7gKksZV_ptobBTZ-7GLlWkxXuhp8GD3_ClgykeDoDlmjdbUdth1kPmO9WT3TcqGET9ii5H_NhxYIKpHnYp-xXav0-RZWoSV5jgMuLTQQzqynlU_hfnh367CPsE6VUrOjqORa67kG183Mws02eC0Tez6BinBh5EeyCESvy4F4MqCZ0&__tn__=*NK-R #khitinhyeudulon https://www.facebook.com/hashtag/khitinhyeudulon?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvAizDSN5WBGqiSBNo1u7gKksZV_ptobBTZ-7GLlWkxXuhp8GD3_ClgykeDoDlmjdbUdth1kPmO9WT3TcqGET9ii5H_NhxYIKpHnYp-xXav0-RZWoSV5jgMuLTQQzqynlU_hfnh367CPsE6VUrOjqORa67kG183Mws02eC0Tez6BinBh5EeyCESvy4F4MqCZ0&__tn__=*NK-R #hocyeu https://www.facebook.com/hashtag/hocyeu?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvAizDSN5WBGqiSBNo1u7gKksZV_ptobBTZ-7GLlWkxXuhp8GD3_ClgykeDoDlmjdbUdth1kPmO9WT3TcqGET9ii5H_NhxYIKpHnYp-xXav0-RZWoSV5jgMuLTQQzqynlU_hfnh367CPsE6VUrOjqORa67kG183Mws02eC0Tez6BinBh5EeyCESvy4F4MqCZ0&__tn__=*NK-R #yeuphaitinh https://www.facebook.com/hashtag/yeuphaitinh?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvAizDSN5WBGqiSBNo1u7gKksZV_ptobBTZ-7GLlWkxXuhp8GD3_ClgykeDoDlmjdbUdth1kPmO9WT3TcqGET9ii5H_NhxYIKpHnYp-xXav0-RZWoSV5jgMuLTQQzqynlU_hfnh367CPsE6VUrOjqORa67kG183Mws02eC0Tez6BinBh5EeyCESvy4F4MqCZ0&__tn__=*NK-R #chacmoiyeu https://www.facebook.com/hashtag/chacmoiyeu?__eep__=6&__cft__[0]=AZVvAizDSN5WBGqiSBNo1u7gKksZV_ptobBTZ-7GLlWkxXuhp8GD3_ClgykeDoDlmjdbUdth1kPmO9WT3TcqGET9ii5H_NhxYIKpHnYp-xXav0-RZWoSV5jgMuLTQQzqynlU_hfnh367CPsE6VUrOjqORa67kG183Mws02eC0Tez6BinBh5EeyCESvy4F4MqCZ0&__tn__=*NK-R

16m
Feb 10, 2022
Yêu Phải Tính Podcast số 38 I Tính để hiểu sự đa dạng là cần thiết

“Dịch bệnh là 1 “thảm họa” chung của thế giới. Bản thân chị thấy mình giống như là thuyền trưởng của một con tàu. Và đã là thuyền trưởng thì đòi hỏi phải lèo lái con tàu này như thế nào để tránh được những tổn thất lớn khi thảm hoạ xảy đến.” – Chị Thu Hằng. Lắng nghe chia sẻ của chị Thu Hằng trong podcast số 38 để xem cách mà chị Hằng đã dẫn dắt con tàu của mình vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 như thế nào nhé. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

12m
Dec 29, 2021
Yêu Phải Tính podcast 36 - Để tạo "kháng thể" trước mọi khó khăn

"Khi biết bản thân bị dương tính Covid lần hai, thay vì lo lắng, mình vẫn giữ được sự bình tĩnh để tự lo được cho bản thân và gia đình do đã có sự chuẩn bị trước." - anh Minh Trí. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những khó khăn mà bạn phải đối mặt. Nếu đã có sẵn "kháng thể" cho những khó khăn này, bạn sẽ luôn nắm thế chủ động để vượt qua. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Minh Trí trong podcast Yêu Phải Tính tập 36, để tìm hiểu xem anh đã chuẩn bị và tính toán thế nào để tạo "kháng thể" cho bản thân và gia đình bước qua mọi khó khăn trong đại dịch vừa qua. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

20m
Dec 29, 2021
Yêu Phải Tính podcast 35 - Một cách hiểu mới về Tết Sung Túc sau đại dịch

Vốn dĩ, Tết năm nào mà ta chẳng phải “mạnh tay” một chút để đem lại không khí sung túc cho đại gia đình – nhất là cho cha mẹ của chúng ta. Thế nhưng, trong bối cảnh mọi thứ chỉ mới vừa “hồi phục” lại sau đại dịch, việc đảm bảo được sự sung túc như trước đây chắc chắn là thử thách không dễ vượt qua đối với người trụ cột. Vậy, liệu chúng ta có cách nào để cha mẹ vẫn cảm nhận được không khí sung túc, đủ đầy trong mùa Tết năm nay, mà bản thân ta cũng giảm bớt nỗi lo và rủi ro về tài chính, cũng như sức khỏe của tất cả các thành viên? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện và góc nhìn của Trung trong podcast Yêu Phải Tính tập 35, để mở ra một cách hiểu rất mới về Tết Sung Túc thời bình thường mới nhé. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

5m
Dec 29, 2021
Yêu Phải Tính Podcast 34 I Tôi Chọn Làm Mẹ Toàn Thời Gian Hậu Giãn Cách

“Lúc đầu mình cứ nghĩ là phải lựa chọn giữa việc ở bên cạnh con toàn thời gian hay là tập trung vào sự nghiệp của mình. Nhưng có ở trong cuộc mới thấy nếu biết tính toán kỹ lưỡng thì mình sẽ không cần phải chọn điều gì cả. Mình có thể hoàn thành tốt cả hai, chỉ là mỗi thời điểm, mình chọn ưu tiên điều gì nhiều hơn một chút thôi. Với mình đó là cách tính toán linh hoạt.” Chị Tường Chi.  Lắng nghe những bộc bạch của chị Tường Chi trong podcast Yêu Phải Tính số 34 để có thêm cho mình một góc nhìn mới về câu chuyện chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn nhiều biến động như bây giờ nhé.  --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

7m
Dec 29, 2021
Yêu Phải Tính Podcast 37 I Khi con trưởng thành cũng là lúc tôi nghỉ ngơi

“Thực ra anh cũng đã tính đến chuyện nghỉ hưu rồi. Nhưng nói vậy chứ mình vẫn chưa nghỉ ngay được vì các con anh cũng đang ở giai đoạn quan trọng, có nhiều thứ khiến mình phải lo nghĩ lắm.” - Anh Dũng. Thời điểm nghỉ hưu là một trong những cột mốc quan trong đánh dấu thời điểm bạn có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ cuộc sống hay làm những điều mình thích. Tuy nhiên để có thể thật sự an tâm nghỉ ngơi, bên cạnh chuẩn bị một nguồn tài chính vững mạnh thì còn là sự chuẩn bị về sức khỏe và định hướng cho thế hệ tiếp nối. Podcast số 37 là những chia sẻ của anh Dũng về câu chuyện yêu phải tính ở ngưỡng tuổi 50. Mời bạn lắng nghe cùng chúng tôi nhé. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

14m
Dec 29, 2021
Yêu phải tính podcast 33 - Làm sao vượt qua áp lực tâm lý F0?

Dù đã bước vào giai đoạn bình thường mới, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn đó, sự lo lắng lúc này là không thừa, lo lắng để luôn tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, để luôn có sự chuẩn bị cho những tình huống bất định phía trước. Tuy nhiên có những lo lắng thái quá tác động tiêu cực đến tâm lý. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Quỳnh Anh, cô gái đã trải qua những đè nén tâm lý khi trở thành F0 trong podcast Yêu Phải Tính hôm nay. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

7m
Dec 13, 2021
Yêu Phải Tính Podcast 30 | Tình nguyện viên mùa dịch là công việc tôi muốn làm

* “Việc lockdown xảy ra những 4 lần, anh nghĩ là thay vì sợ dịch thì mình sống chung với dịch luôn. Khi đó anh nghĩ rằng cái mình cần làm không phải là sợ dịch mà là bản thân mình đã chuẩn bị đầy đủ để sống cùng dịch chưa.” – Anh Lê Sang. * Đồng hành cùng mọi người với vai trò là tình nguyện viên tiêm vaccine trong những tháng cao điểm bùng phát Covid-19, giờ đây anh Lê Sang đã có dịp chia sẻ một trong những trải nghiệm đáng nhớ của mình trong podcast số 30 Yêu Phải Tính. * Mời bạn lắng nghe câu chuyện của anh ngay sau đây nhé. * --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

14m
Dec 13, 2021
Yêu phải tính podcast 32 I “Chợt” trở thành trụ cột tài chính, tôi tính gì?

“Sau đại dịch, chị trở thành trụ cột tài chính của cả gia đình. Điều đó đòi hỏi chị phải suy tính rất nhiều khi trước đó bản thân chưa lường trước được tình huống này.” – Chị Sam. Số podcast ngày hôm nay là cuộc gặp gỡ với chị Sam để nghe chị chia sẻ lại một cột mốc đáng nhớ đối với bản thân chị trong năm 2021, đặc biệt là sau thời gian giãn cách căng thẳng vừa qua. Mời bạn lắng nghe câu chuyện của chị Sam cùng chúng tôi ngày hôm nay nhé. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

12m
Dec 13, 2021
Yêu Phải Tính Podcast số 28 | Để kết nối khách hàng với khách hàng

* Trước những thay đổi bất định của cuộc sống, sẽ có những khó khăn bạn không lường trước được. Liệu một mình bạn có đủ sức đối mặt? Nếu có sự đồng hành của những người thân yêu, sự kết nối sẽ cho bạn sức mạnh để vượt qua khó khăn. * Trong chương trình hôm nay, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chị Kiều Nương về hành trình yêu phải tính của chị, người tạo nên sự kết nối. --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

7m
Dec 13, 2021
BÀI HÁT YÊU PHẢI TÍNH - CHÂU ĐĂNG KHOA, PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN, KHÓI

“Từ lúc nào mà lời yêu thương trở nên khó nói…Để học được cách trân trọng sao phải chờ khi đã mất cơ hội?” Đó là tâm trạng của người cha và con trong MV Yêu Phải Tính, cũng là trăn trở chung của nhiều bậc cha mẹ và con cái. Sự thấu hiểu là chìa khoá khi giãi bày tâm tư, giúp cha mẹ lắng nghe con nói, và giúp con hiểu tình yêu của cha mẹ. Tình yêu dành cho con là vô bờ bến, nhưng muốn bên nhau dài lâu, cần có sự tính kỹ tính xa để thấu hiểu và cùng nhau sẻ chia, vun đắp. Hãy cùng lắng nghe tâm sự người cha gửi con mình, trải lòng theo dòng cảm xúc qua giai điệu ấm áp của ca khúc Yêu Phải Tính, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, với sự thể hiện của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân và rapper Khói. Đây cũng là một trong những món quà âm nhạc cuối năm Prudential muốn gửi tặng các bạn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận và kể cho Prudential nghe câu chuyện của bạn nhé. #Prudential #PrudentialVietNam #Khi_tình_yêu_đủ_lớn #KhiTinhYeuDuLon #Yêu_Phải_Tính #YeuPhaiTinh

4m
Dec 12, 2021
Yêu Phải Tính Podcast 31 - Vì mẹ cần nhiều hơn một lựa chọn

Bố mẹ chúng ta khi tuổi cao sẽ có những thay đổi tâm sinh lý để thích nghi với nếp sống của lứa tuổi mà đôi khi con cái sẽ không kịp nhận ra để có những ứng xử, quan tâm và yêu thương đúng mực. Trong podcast tối nay, hãy cùng lắng nghe câu chuyện khó xử giữa con và mẹ trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng để tìm ra cách tính cho riêng mình bạn nhé! --- ​ Chuỗi podcast "Yêu phải tính" là tập hợp chia sẻ những câu chuyện “tính” khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ luôn có thể đồng hành bên nhau dài lâu. ​ Đón xem tập mới của chuỗi podcast "Yêu phải tính" vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook và Youtube của Prudential Việt Nam.  Facebook: https://www.facebook.com/Prudential.pva Youtube: https://www.youtube.com/c/BaohiemPrudentialVietnam  Instagram: https://www.instagram.com/prudential_vietnam_official/  #prudentialvietnam #prudential #khi_tình_yêu_đủ_lớn #khitinhyeudulon #yeuphaitinh #yeu_phải_tính

6m
Dec 01, 2021