Hùng Ca Sử Việt - Đạt Phi Media

Phim Audio về Lịch Sử đầu tiên tại Việt Nam

About

Hùng Ca Sử Việt là một Podcast chuyên về các câu chuyện giả sử nước Việt Nam từ cận đại đến hiện đại .Những câu chuyện giả sử chỉ mang tính chất tham khảo , không truyền bá hay phản động , gây kích động bất kì ai hay tổ chức nào Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán thính giả ❤️

Available on

Community

72 episodes

Mạc Thiên Tứ - Tập 9 - Tác giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

15m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 8 - Tác giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

13m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 7 - Tác giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

7m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 6 - Tác Giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

8m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 5 - Tác giả: Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

7m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 4 - Tác giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

7m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 3 - Tác giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều ! 

4m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 2 - Tác giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản Chủ Tài Khoản : NGUYỄN ĐẠT PHI Số Tài Khoản : 76314529 NGÂN HÀNG ACB Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều !

4m
Nov 08, 2022
Mạc Thiên Tứ - Tập 1 - Tác Giả : Trần Kinh Hoà

Đóng góp phát triển dự án qua số tài khoản  Chủ Tài Khoản : Nguyễn Đạt Phi   Số Tài Khoản : 76314529 Ngân Hàng ACB   Sản Phẩm được sản xuất Độc quyền của Kênh Đạt Phi Official Xin cám ơn khán giả rất nhiều 

6m
Nov 07, 2022
ANH HÙNG BÁN THAN |Tác Giả : Phạm Vĩnh Lộc | Tập 03

"Trong thời gian bị bãi chức, Trần Khánh Dư về đất cũ của cha mình (Thượng tướng Trần Phó Duyệt) ở Chí Linh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh, Hải Dương https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng làm nghề buôn bán than để sống. Tác giả các bộ sử cũ, với quan điểm , coi việc ông buôn than https://vi.wikipedia.org/wiki/Than_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng), bán nón https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3nlà nghề . Trong thời gian làm tướng ông cũng kinh doanh. Đây là điểm đặc biệt ở ông, khác với nhiều quan lại chỉ sống nhờ bổng lộc do chức tước, không quan tâm đến sản xuất và kinh doanh. Ông cũng nổi tiếng về tính khi đối xử với dân chúng và binh lính, chẳng hạn như khi ông trả lời Trần Anh Tông https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng vào năm 1296 https://vi.wikipedia.org/wiki/1296là . Đại Việt Sử ký Toàn thư có viết lại một chuyện, khi Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc, cho nên quần áo, đồ dùng theo tục người Bắc. Khánh Dư duyệt quân các trang, ra lệnh:[5] https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Kh%C3%A1nh_D%C6%B0#cite_note-5. Nhưng Khánh Dư đã sai người nhà mua nón Ma Lôi từ trước, chở thuyền đến đậu trong cảng rồi. Lệnh vừa ra, sai người ngầm báo dân trong trang:. Do đấy, người trong trang nối gót tranh nhau mua nón, ban đầu mua không tới 1 tiền, sau giá đắt, bán 1 chiếc nón giá 1 tấm vải. Số vải thu được tới hàng ngàn tấm. Thơ mừng của một người khách phương Bắc câu: (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh) là nói thác sợ phục uy danh của Khánh Dư mà thực là châm biếm ngầm ông ta. Khánh Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Trần Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi." ANH HÙNG BÁN THAN Tác giả : Phạm Vĩnh Lộc Đạo diễn : Đạt Phi Đạo diễn âm nhạc : Hòa Bình Diễn Viên : Đạt Phi - Hòa Bình - Đức Thịnh - Quốc Hưng - Phạm Bình - Minh Trị - Thanh Danh - Y Nhật - Hải Hưng - Thanh Hiền - Đạt Hàng - Gia Huy

31m
Apr 02, 2022
ANH HÙNG BÁN THAN |Tác Giả : Phạm Vĩnh Lộc | Tập 02

"Trong thời gian bị bãi chức, Trần Khánh Dư về đất cũ của cha mình (Thượng tướng Trần Phó Duyệt) ở Chí Linh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh, Hải Dương https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng làm nghề buôn bán than để sống. Tác giả các bộ sử cũ, với quan điểm , coi việc ông buôn than https://vi.wikipedia.org/wiki/Than_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng), bán nón https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3nlà nghề . Trong thời gian làm tướng ông cũng kinh doanh. Đây là điểm đặc biệt ở ông, khác với nhiều quan lại chỉ sống nhờ bổng lộc do chức tước, không quan tâm đến sản xuất và kinh doanh. Ông cũng nổi tiếng về tính khi đối xử với dân chúng và binh lính, chẳng hạn như khi ông trả lời Trần Anh Tông https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng vào năm 1296 https://vi.wikipedia.org/wiki/1296là . Đại Việt Sử ký Toàn thư có viết lại một chuyện, khi Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc, cho nên quần áo, đồ dùng theo tục người Bắc. Khánh Dư duyệt quân các trang, ra lệnh:[5] https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Kh%C3%A1nh_D%C6%B0#cite_note-5. Nhưng Khánh Dư đã sai người nhà mua nón Ma Lôi từ trước, chở thuyền đến đậu trong cảng rồi. Lệnh vừa ra, sai người ngầm báo dân trong trang:. Do đấy, người trong trang nối gót tranh nhau mua nón, ban đầu mua không tới 1 tiền, sau giá đắt, bán 1 chiếc nón giá 1 tấm vải. Số vải thu được tới hàng ngàn tấm. Thơ mừng của một người khách phương Bắc câu: (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh) là nói thác sợ phục uy danh của Khánh Dư mà thực là châm biếm ngầm ông ta. Khánh Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Trần Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi." ANH HÙNG BÁN THAN Tác giả : Phạm Vĩnh Lộc Đạo diễn : Đạt Phi Đạo diễn âm nhạc : Hòa Bình Diễn Viên : Đạt Phi - Hòa Bình - Đức Thịnh - Quốc Hưng - Phạm Bình - Minh Trị - Thanh Danh - Y Nhật - Hải Hưng - Thanh Hiền - Đạt Hàng - Gia Huy

36m
Apr 02, 2022
ANH HÙNG BÁN THAN |Tác Giả : Phạm Vĩnh Lộc | Tập 01

"Trong thời gian bị bãi chức, Trần Khánh Dư về đất cũ của cha mình (Thượng tướng Trần Phó Duyệt) ở Chí Linh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh, Hải Dương https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng làm nghề buôn bán than để sống. Tác giả các bộ sử cũ, với quan điểm , coi việc ông buôn than https://vi.wikipedia.org/wiki/Than_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng), bán nón https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3n là nghề . Trong thời gian làm tướng ông cũng kinh doanh. Đây là điểm đặc biệt ở ông, khác với nhiều quan lại chỉ sống nhờ bổng lộc do chức tước, không quan tâm đến sản xuất và kinh doanh. Ông cũng nổi tiếng về tính khi đối xử với dân chúng và binh lính, chẳng hạn như khi ông trả lời Trần Anh Tông https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng vào năm 1296 https://vi.wikipedia.org/wiki/1296 là . Đại Việt Sử ký Toàn thư có viết lại một chuyện, khi Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc, cho nên quần áo, đồ dùng theo tục người Bắc. Khánh Dư duyệt quân các trang, ra lệnh:[5] https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Kh%C3%A1nh_D%C6%B0#cite_note-5. Nhưng Khánh Dư đã sai người nhà mua nón Ma Lôi từ trước, chở thuyền đến đậu trong cảng rồi. Lệnh vừa ra, sai người ngầm báo dân trong trang:. Do đấy, người trong trang nối gót tranh nhau mua nón, ban đầu mua không tới 1 tiền, sau giá đắt, bán 1 chiếc nón giá 1 tấm vải. Số vải thu được tới hàng ngàn tấm. Thơ mừng của một người khách phương Bắc câu: (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh) là nói thác sợ phục uy danh của Khánh Dư mà thực là châm biếm ngầm ông ta. Khánh Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Trần Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi."  ANH HÙNG BÁN THAN  Tác giả : Phạm Vĩnh Lộc  Đạo diễn : Đạt Phi Đạo diễn âm nhạc : Hòa Bình  Diễn Viên : Đạt Phi - Hòa Bình - Đức Thịnh - Quốc Hưng  - Phạm Bình - Minh Trị - Thanh Danh - Y Nhật - Hải Hưng - Thanh Hiền - Đạt Hàng - Gia Huy 

28m
Apr 01, 2022
ĐÀ LỊCH SỬ- NGUYỄN PHƯƠNG

Thực ra , lịch sử không phải là một cái gì máy móc, nghĩa là có thể dựa vào đó mà tính toán trước được nó sẽ xảy ra những gì, nhưng cái đà lịch sử là cái đà nguyên nhân đem đến kết quả, và đà đó mạnh như vũ bão. Đà đó, nó đang tiến lên oai hùng, như sức lực của cả nhân loại dồn lại từ bao nhiêu thế kỷ, và bây giờ đây,đang đẩy hiệ tại vào bước đường tương lai Và nếu lịch sử chung có cái đà chung , gọi là đà lịch sử như thế, thì lịch sử riêng của một quốc gia cũng phải có một cái đà riêng, nó thúc đẩy, nó hướng dẫn , nó làm cho hiện tại có một lý do và một ý nghĩa, cùng làm cho tương lai thành một hy vọng và một dự trù. Thiết tưởng lịch sử Việt Nam không nằm ra ngoài con đường thường đó… Tự gốc nó, người ta sẽ thấy mầm nẩy lên và cây sống lại Trở lên là ôn cố Những ôn cố cốt đề tri tân… ĐÀ LỊCH SỬ - Từ NGUYỄN PHƯƠNG Hẹn gặp khán giả vào ngày mai lúc 20h trên kênh Youtube Hùng Ca Sử Việt #Hungcasuviet https://www.facebook.com/hashtag/hungcasuviet?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQu_kzLEWPhilgXWXFEQOvoAyblT7NCbWV79BjpB1J-X49740krvUvM3Yi5yaKg-m7jzu16lujYa3aaIiaj7JsLzsoWdui4ot6TVxVffm7FRtbojSqNwvCXJDXMW_B2ZMHXq4x-tiIqbGWl6PbQAQE6GuC3U2_OuILtIHYhpmiVw&__tn__=*NK-R #Datphimedia https://www.facebook.com/hashtag/datphimedia?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQu_kzLEWPhilgXWXFEQOvoAyblT7NCbWV79BjpB1J-X49740krvUvM3Yi5yaKg-m7jzu16lujYa3aaIiaj7JsLzsoWdui4ot6TVxVffm7FRtbojSqNwvCXJDXMW_B2ZMHXq4x-tiIqbGWl6PbQAQE6GuC3U2_OuILtIHYhpmiVw&__tn__=*NK-R

38m
Feb 10, 2022
Hồi Ký Sư Đoàn 7 Bộ Binh - Tập 4

Tác Giả : Lê Hiếu Dẫn Truyện : Đạt Phi Âm Thanh : Hòa Bình  Diễn Giọng : Hòa Bình - Phước Hoàng - Đạt Hàng - Đức Bình  Hồi Ký Người Lính Sư Đoàn 7 Bộ được chính tác giả viết lại trong quá trình tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Việt Nam 1979 Những trận đánh ác liệt , những câu chuyện chiến trường đẫm máu và đầy nước mắt được Tác Giả viết lại đầy đủ giai đoạn chiến đấu gìn giữ hòa bình đất nước.. Mang trên mình đầy những vết thương, vết sẹo, những di chứng sau chiến tranh và Những Câu chuyện có thật , để chúng ta đang sống trong tự do ngày hôm nay mãi ghi nhớ ơn những Anh Hùng đã hi sinh vì đất nước . Xin Mời khán giả hãy cùng nhau lắng nghe Series Hồi Ký này + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

33m
Aug 17, 2021
Hồi Ký Sư Đoàn 7 Bộ Binh - Tập 3

Tác Giả : Lê Hiếu Dẫn Truyện : Đạt Phi Âm Thanh : Hòa Bình  Diễn Giọng : Hòa Bình - Quốc Uy - Phước Hoàng - Đức Bình - Hoàng Trí - Đạt Hàng  Hồi Ký Người Lính Sư Đoàn 7 Bộ được chính tác giả viết lại trong quá trình tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Việt Nam 1979 Những trận đánh ác liệt , những câu chuyện chiến trường đẫm máu và đầy nước mắt được Tác Giả viết lại đầy đủ giai đoạn chiến đấu gìn giữ hòa bình đất nước.. Mang trên mình đầy những vết thương, vết sẹo, những di chứng sau chiến tranh và Những Câu chuyện có thật , để chúng ta đang sống trong tự do ngày hôm nay mãi ghi nhớ ơn những Anh Hùng đã hi sinh vì đất nước . Xin Mời khán giả hãy cùng nhau lắng nghe Series Hồi Ký này + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

1h 30m
Aug 16, 2021
Hồi Ký Sư Đoàn 7 Bộ Binh - Tập 2

Tác Giả : Lê Hiếu Dẫn Truyện : Đạt Phi Âm Thanh : Hòa Bình  Diễn Giọng : Quốc Uy - Hòa Bình - Đạt Hàng - Ngọc Huyền - Đức Bình  Hồi Ký Người Lính Sư Đoàn 7 Bộ được chính tác giả viết lại trong quá trình tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Việt Nam 1979 Những trận đánh ác liệt , những câu chuyện chiến trường đẫm máu và đầy nước mắt được Tác Giả viết lại đầy đủ giai đoạn chiến đấu gìn giữ hòa bình đất nước.. Mang trên mình đầy những vết thương, vết sẹo, những di chứng sau chiến tranh và Những Câu chuyện có thật , để chúng ta đang sống trong tự do ngày hôm nay mãi ghi nhớ ơn những Anh Hùng đã hi sinh vì đất nước . Xin Mời khán giả hãy cùng nhau lắng nghe Series Hồi Ký này + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

43m
Aug 16, 2021
Hồi Ký Sư Đoàn 7 Bộ Binh - Tập 1

Tác Giả : Lê Hiếu  Dẫn Truyện : Đạt Phi  Âm Thanh : Hòa Bình - Lâm Ngô  Diễn Giọng  : Thế Phượng - Quốc Uy - Hòa Bình - Gia Huy - Ánh Vân - Diệu Hiền - Vinh Hà - Hồng Ân  Hồi Ký Người Lính Sư Đoàn 7 Bộ được chính tác giả viết lại trong quá trình tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Việt Nam 1979  Những trận đánh ác liệt , những câu chuyện chiến trường đẫm máu và đầy nước mắt được Tác Giả viết lại đầy đủ giai đoạn chiến đấu gìn giữ hòa bình đất nước.. Mang trên mình đầy những vết thương, vết sẹo, những di chứng sau chiến tranh và Những Câu chuyện có thật , để chúng ta đang sống trong tự do ngày hôm nay mãi ghi nhớ ơn những Anh Hùng đã hi sinh vì đất nước .  Xin Mời khán giả hãy cùng nhau lắng nghe Series Hồi Ký này   + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

1h 1m
Aug 16, 2021
Hồi Ức Đánh Tàu - Năm Ngày Trên Đất Giặc - Phần 2

Tác Giả : Cao Sơn Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình Nhạc Sỹ : Bùi Trường Giang - Nguyễn Anh Diễn Giọng : Đạt Phi - Đức Thịnh - Quang Nhân - Đức Bình Nhóm Bè Famila Ca Khúc : " Vì Tự Do Cả Nước lên Đường " - " Hãy Về Đồng Đội Ơi " + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

47m
Aug 14, 2021
Hồi Ức Đánh Tàu - Năm Ngày Trên Đất Giặc - Tập 1

Tác Giả : Cao Sơn Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình Nhạc Sỹ : Bùi Trường Giang - Nguyễn Anh  Diễn Giọng : Đạt Phi - Đức Thịnh - Quang Nhân - Đức Bình Nhóm  Bè Famila  Ca Khúc : " Vì Tự Do Cả Nước lên Đường " - " Hãy Về Đồng Đội Ơi "  + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

35m
Aug 14, 2021
Câu Chuyện Về Vùng Đất Gò Công - Phần 2

Kịch Bản : Sưu Tầm  Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Đạt Hàng  + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

25m
Aug 14, 2021
Chuyện về vùng đất Gò Công - Phần 1

Kịch Bản : Sưu Tầm  Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

15m
Aug 14, 2021
Võ Tánh

Kịch Bản : Phạm Vĩnh Lộc Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

5m
Aug 14, 2021
Chuyện Về Phạm Ngũ Lão

Kịch Bản : Phạm Vĩnh Lộc Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

8m
Aug 14, 2021
Anh Tông Trần Thuyên

Kịch Bản : Phạm Vĩnh Lộc – Trần Thảo Ngân – Đỗ Minh Nhật- Trương Thiện Phúc – Trần Tuấn Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

9m
Aug 14, 2021
Đại Chiến Đầm Thị Nại

Kịch Bản : Phạm Vĩnh Lộc Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình Diễn Giọng : Thái Văn Quốc Uy – Ngô Tấn Phát + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

14m
Aug 14, 2021
Nguyên Phi Ỷ Lan

Kịch Bản : Phạm Vĩnh Lộc  Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

9m
Aug 14, 2021
Tây Sơn Ngũ Phụng Thư

Kịch Bản : Sưu Tầm Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

5m
Aug 14, 2021
Quang Trung Và Vùng Đất Lưỡng Quảng

Kịch Bản : Mao Nhuận Chí  Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình Âm Nhạc : Epic Music - Bùi Trường Giang  + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

9m
Aug 14, 2021
Sỹ Nhiếp

Kịch Bản : Sưu Tầm Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

6m
Aug 14, 2021
Sư Vạn Hạnh

 Tác Giả : Dũng Phan  Giọng Đọc : Đạt Phi Thiết Kế Âm Thanh : Nguyễn Hoà Bình Âm Nhạc : Epic Music - Bùi Trường Giang  + Được Sản xuất độc quyền từ Đạt Phi Media,mọi hình thức sao chép đều Vi phạm bản quyền Kênh Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEaAZdOH77FoKq60w-IHhGw Trang Facebook : https://www.facebook.com/DATPHIMEDIA/?ref=pages_you_manage Thông tin liên hệ :Datphiofficial@gmail.com

6m
Aug 14, 2021