Bài 5 - Khoá học Làm việc đội nhóm hiệu quả - Xây dựng môi trường "cho mọi cá tính"
SEP 10
Description Community
About

Bài 5: Xây dựng môi trường "cho mọi cá tính"


- Cá tính là gì?


- Có bao nhiêu loại cá tính?


- Cân bằng và cộng tác với những cá tính khác nhau


- Dẫn dắt đội ngũ với nhiều cá tính khác nhau

Comments