Bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế GTGT
APR 01
Description Community
About

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi. Trong đó, ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế GTGT.

Comments