Deep Dive #12.2: 5 ứng dụng của ChatGPT trong ngành Marketing
MAR 30
Description Community
About

Ở phần 1, chúng ta đã đề cập đến việc ChatGPT nói riêng và AI nói chung đang trở thành một xu hướng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. Phần tiếp theo, anh Hồ Đông Thụ sẽ chia sẻ về những ảnh hưởng của xu hướng này đối với ngành Marketing. Những ưu và nhược điểm của AI cũng như vai trò của chúng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Comments