Supply Chain Management #3: Tối ưu chi phí, gia tăng doanh số và lợi nhuận
MAR 02, 2023
Description Community
About

Số thứ 3 của series Supply Chain Management sẽ thảo luận về những yếu tố cần lưu tâm trong quá trình cân đối chi phí với sản lượng (volume), khả năng đáp ứng (velocity) khi phát sinh đơn hàng trong thực tế giữa phòng Sales và Logistics.

Comments