Chuyển đổi xanh - Giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa hướng tới tăng trưởng xanh
SEP 15
Description Community
About- Tại Việt Nam, khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp hiện chiếm tới 30-32%, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất lúa gạo, chiếm 48% lượng phát thải khí nhà kính và 75% lượng khí thải metan của toàn ngành nông nghiệp. Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa là một yêu cầu cấp bách đặt ra.
Chủ đề : khí nhà kính, nông nghiệp,

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support
Comments