Chuyển đổi xanh - Giao thông xanh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
MAY 09
Description Community
About- Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giao thông xanh được xem là một trong những giải pháp bền vững với hiệu quả đột phá. Dự báo, 5 đến 10 năm tới, giao thông xanh sẽ trở thành hiện thực. Những nỗ lực tìm kiếm và sử dụng hiệu quả năng lượng xanh, cũng như các hành động cấp bách nhằm giảm phát thải của các quốc gia, trong đó có mục tiêu phát triển giao thông xanh sẽ là những giải pháp quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, góp phần vào nỗ lực phát triển xanh trên toàn thế giới.
Chủ đề : xanh hóa, giao thông,

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support
Comments