Chuyển đổi xanh - Thị trường tài chính carbon, đừng để nước đến chân mới nhảy
MAR 28
Description Community
About - Việt Nam hiện đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để thị trường tín chỉ carbon có thể chính thức hoạt động từ năm 2028 và thực hiện phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ tại COP 26. Để tận dụng tốt cơ hội khi thị trường carbon chính thức được vận hành tại Việt Nam, doanh nghiệp, người dân cần hiểu rõ về thị trường để chuẩn bị và không chậm chân trong cuộc đua của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thị trường tài chính carbon, đừng để nước đến chân mới nhảy - nội dung chính của chương trình hôm nay.
Chủ đề : thị trường, carbon,

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1khcn/support
Comments