Có quy hoạch nhưng cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội vẫn “tắc”
SEP 16, 2023
Description Community
About

Trên địa bàn Hà Nội có trên 40 nhà tập thể, chung cư cũ ở mức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cùng với đó là hàng trăm khu nhà đã xuống cấp. Mặc dù đã có chủ trương đầu tư, thậm chí có quy hoạch chi tiết nhưng để thực hiện cải tạo, xây mới những tòa nhà này là không đơn giản.
Ngay như tại khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội, nơi vừa có quyết định lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại cũng đang gặp nhiều khó khăn để triển khai dự án. Điều này xuất phát từ nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế và sự đồng thuận của một bộ phận người dân và lâu nay chưa được tháo gỡ.

Comments