Khoá học Làm việc đội nhóm hiệu quả - Bài 14 - Tôi rất cần nhưng cũng chẳng cần
NOV 20
Description Community
About

Bài 14 - Tôi rất cần nhưng cũng chẳng cần


- Code of conduct - Luật hành xử chung


- Tổ chức cần người như thế nào?


- Tổ chức không cần người như thế nào?


- Bạn là người mà tổ chức cần hay không cần?

Comments