Sáu giai đoạn trong Đêm tối của linh hồn
MAR 28
Description Community
About

Cùng khám phá một giai đoạn đặc biệt Phương vừa mới trải qua. Đây là thời kỳ mà bất cứ ai cũng có thể trải qua ít nhất một lần trong đời, đặc biệt là đối với những linh hồn vốn khao khát được đi trên hành trình của sự thức tỉnh tâm linh. 
MỘT VÀI LỜI MỜI VÀ QUÀ TẶNG:


- Đọc blog post 3 bài học quan trọng sau một quãng nghỉ dài: https://bit.ly/3baihocNP


- Cho mình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và kết nối sâu sắc với chính mình qua Retreat Báo Đáp Ân Tình: ⁠https://bit.ly/BDAT_pc⁠


- Tổng hợp nguồn lực hỗ trợ sức khỏe tinh thần: https://www.coachnamphuong.com/post/giai-toa-stress-suc-khoe-tinh-than
📄 Tài liệu miễn phí : ⁠⁠⁠⁠https://www.coachnamphuong.com/tai-lieu-mien-phi⁠⁠⁠⁠---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/chamchammasong/message
Comments