Động lực của buôn bán động vật hoang dã
DEC 04, 2021
Description Community
About

Buôn bán động vật hoang dã là một ngành có giá trị rất lớn trên toàn cầu, ước tính đạt hơn 300 tỷ USD năm 2005. Đây cũng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống của các loài trên trái đất. Tuy nhiên, do tính chất bí mật của buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, cùng sự phức tạp của các mạng lưới liên quan, rất khó để có được thông tin đáng tin cậy trong dòng chảy thương mại động vật hoang dã.

Comments