Tiêu điểm - Sắc màu văn hoá - điểm tựa của du lịch Sơn La
FEB 12
Description Community
About- Lấy nét đẹp truyền thống, sắc màu văn hoá làm điểm tựa phát triển du lịch, để tạo nên những hướng đi riêng, điều khác biệt – đó là tâm huyết của cấp uỷ, chính quyền, sự đồng lòng, đồng thuận trong đồng bào các dân tộc tỉnh miền núi Sơn La.
Chủ đề : văn hóa, sơn la

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support
Comments