Tiêu điểm - Tương lai hàng chục triệu người già không có hưu trí: Bàn giải pháp giảm tình trạng rút BHXH một lần
SEP 18
Description Community
About - Trước tương lai hàng chục triệu người già không có hưu trí, gây gánh nặng lên hệ thống an sinh xã hội thì việc giữ nguyên hay siết điều kiện hưởng BHXH một lần trở thành vấn đề cần quan tâm đặc biệt trong dự luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này.
Chủ đề : Tương lai, người già, hưu trí, BHXH một lần

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support
Comments