#35. Làm việc đúng, làm đúng việc
JUN 03, 2022
Description Community
About

Ngồi nhầm ghế, kỳ vọng thăng tiến thiếu cơ sở là thực tế nguy hiểm ở mọi tổ chức. Bắt bệnh như thế nào, và làm sao để điều trị những căn bệnh như thế này?

Comments