#50. Làm sales, hạnh phúc là ở con đường
SEP 16, 2022
Description Community
About

Cách vượt qua sự từ chối và những áp lực tự nhiên, chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng vô tận để đi đường dài với nghề sales

Comments