Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

About

Dù chúng ta là ai, dù chúng ta làm nghề gì, dân tộc nào, tôn giáo ra sao đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống. Nên bạn chọn sống một cuộc đời như thế nào là do chính mình! Tôi mong muốn cống hiến và lan tỏa giá trị của con đường này đến nhiều người hơn nữa, để mỗi ngày còn được sống đều tràn đầy những niềm vui và ý nghĩa. Hãy chung tay lan tỏa để cùng nhau xây dựng một gia đình lớn - Cộng đồng sống Tử Tế và cống hiến hết mình. Đó cũng là sứ mệnh của tôi.

Available on

Community

431 episodes

Tết là dịp để SUY NGẪM về CUỘC ĐỜI

Chánh Kiến 1 - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời (Offline 2 ngày) - Thức tỉnh mục đích sống bên trong bạn - Nắm vững công thức Thành công và Hạnh phúc bền vững Đúc kết tinh hoa trí tuệ cổ nhân 2600 năm Rút ngắn 10 năm đi học phát triển bản thân - Nhận biết và hiểu rõ về Nghiệp, Nhân Quả, Vận Mệnh - Nắm được kỹ năng Vua tăng khả năng học tập, nghiên cứu trở thành chuyên gia gấp 5-10 lần - Sơ đồ cốt lõi cách Thân Tâm vận hành và giải pháp phát triển bản thân theo chiều sâu - Hiểu nguyên nhân lõi và giải pháp hoá giải tất cả các vấn đề với gia đình, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp, các MQH... - HCM: 4-5/02/2023 - HN: 18-19/02/2023 Link https://bke.edu.vn/ck1 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhUOVJjRkUtMGxlLXBFLTZpaTVBeE1HV1hpd3xBQ3Jtc0tucEZiMEZIcWpRdl84alhTVzFib1kyZmU2RTZJa2xNTXdjS2JLVkhmMnJ1czdIS2szRW9uWnI5eVQ2ZGxLc3c4R19XNWlBTlRNZHBJVmFVVkNYTS1RQWo5cXh6ajBialNLX0QzM25XTHJuMjBfTkJkYw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fck1&v=qQSrcjk0y8w

10m
Jan 17
TUYỆT CHIÊU chọn NGƯỜI YÊU chỉ trong 4 phút

Hành trình các khóa học của thầy Trần Việt Quân và đội ngũ bạn nên tham khảo: - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: https://bke.edu.vn/lich/#dtyncd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTd5WlZ2emxoenVoYTBlSWRhanR6b1lkN3pHd3xBQ3Jtc0tuOGZZMU1DcHVESUFZTmNFSFR2RTNYQ1Jpc0RwcG1vOEJKLXluVzV6UUlkTmlQSFZ6Z3NfOE5la2xSQWN0X1I4V1drVGV4SFhwWG50U3NjWnFieHhVbTM5OTFKX3VBaUI0MjVnMGZjT2I4ZU13RzNEVQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dtyncd&v=dhuX1lIFF8M - Thấu hiểu bản thân: https://bke.edu.vn/lich/#thbt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdZUkVsdlg3d2hTWFQzUFA4cjR2dnJYWEhrUXxBQ3Jtc0trVWZITEJkcldVYTdsMl9DN3dDZnBONGwwTTJSTmxoXy14MlU4LWRVcFJuYlBuckxCZU14OU9TYWZiQ0U2Y19tSEdlRXExc2d6Q2psRmZnTDJjWVVmRFVpX19uZ2xIYnZkdEtXU3o0dXRrNG9BbzI4Yw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23thbt&v=dhuX1lIFF8M - Kỹ năng 3G: https://bke.edu.vn/lich/#kn3g https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNOa3dKcU4xR2FSb2N6dUJiT0Zlby1Ga0lGd3xBQ3Jtc0tuM2V5SHZXaXMwVTltZ2RpOHgxMVcxeGhLd282OVM1ZHFiWm90cUo1d29TMjVJNnFieFFwYWJRSWc5bkxEaG1adVpKbTVPLW42UVZLNEE2REVXVGkwMW9PQ1ZMdEkyNHljbnhZTF9YcmlXZVlQZ24xbw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23kn3g&v=dhuX1lIFF8M - Dạy con 3G: https://bke.edu.vn/lich/#dc https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVlTcmZ4aktrbXlwV1gwVFVRUzNLamhvdm1hUXxBQ3Jtc0tuS3RDTDU4Z3BKYWxMR2dRUmVGUXVpLW9aOFgyN0V4d3lZWkd5b3RiT1B2bWJsQ01lbGNJaHJxZVNkc2E5QWxfYVRaY2dPZm9QVGMxNTRIVVBoWldPdHN4M29KYlRyYXNLV3pZaU5jZkZraldhejA2QQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dc&v=dhuX1lIFF8M - TÌnh yêu 3G: https://bke.edu.vn/lich/#tyhn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJKdUppZFRMTENGWlF2aGlTU0ktUWtrTDdCd3xBQ3Jtc0trTDNvODNVTWs0WmpBQnh6RE9Rc1lqalpKcVdxTVNDZVpOQ3FabUtXVFNWbUJhMnNETTNSTzZ2NWlJVWtoY1RidkFRNkh6cEhUQmF6NVYyNjFEUml0T1NhY1ltNTExNmNzQzVNSkhpZi1nbHR4VG5Fcw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23tyhn&v=dhuX1lIFF8M - Doanh nghiệp & hiệu suất: https://bke.edu.vn/lich/#dn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RIRHBqX1I0NUw0MXNDSk1USXFEVmoyN0hxUXxBQ3Jtc0tuWjRWU190TDBqdXM2dlkxQXpLbGJEWXJSUUJncTdHUm1SMGFScHFDcmlVNXlMZjZGanhONTdxd2JfbE16bVJHeDI3aFhtZjQ0WlVSYi1MVm9RdlMwUjNKS1A1R0ZKSl9KNkE3RFg1U2NBMU5xNHpWdw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dn&v=dhuX1lIFF8M - Sức khỏe thuận tự nhiên: https://bke.edu.vn/lich/#sk https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW41bldwZnJ4MC16S0dTQXR3bjh0cGFRay1yZ3xBQ3Jtc0trMy1ycUtWRHRJRmo2a2FHa0hWRVlWRV9RdUxQLVVURUs0LXlyOFNpZ2paNDVRSnZmdVRzM0tfNHoydzdmZlRMS2hvYW13TUFmQVpRY0wzdmJ1NTJ1VUN0MWFjM0RtbHhiYzdZaUNKMzVHMGpLZS1vdw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23sk&v=dhuX1lIFF8M

3m
Jan 16
Tuyệt chiêu THU PHỤC lòng người rất dễ áp dụng

🔥 Khoá học: Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời Đúc kết tinh hoa của cổ nhân 2600 năm Rút ngắn 5-10 năm đi học phát triển nhân cách ✅ Thắp sáng NGỌN LỬA BÊN TRONG chính mình ✅ PHÁT TRIỂN BẢN TH N VỚI 3 BÁU VẬT ✅ CÁCH chọn BẠN, chọn NGƯỜI YÊU cho ĐÚNG ✅ LÀM SAO TÌM RA ĐÚNG ĐAM MÊ, SỞ TRƯỜNG CỦA MÌNH? ✅ 03 gốc rễ phát triển nội lực ✅ Phương pháp học hiểu sâu 👉 Làm việc hiệu quả ✅ X Y DỰNG HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI từ các bậc Vĩ Nhân ✅ THỔI HỒN NH N CÁCH CHO THẾ HỆ TRẺ ✅ Công thức Thành Công & Công thức Hạnh Phúc ✅ HAI YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC ✅ 4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO GNH & GDP ✅ Kỹ năng VUA quan trọng nhất cho hành trình cuộc đời ✅ 03 độc tố Phá hoại Nhân cách, phá hoại Gia đình ✅ Sơ đồ Cốt lõi vận hành Tâm lý & giải pháp ✅ Nghiệp và vận mệnh: cách thay đổi vận mệnh ✅ 04 cách giúp Mình & giúp Người hiệu quả Đây là khoá học trao cho bạn tấm bản đồ trên hành trình cuộc đời, giúp bạn sống sâu sắc, trọn vẹn và ý nghĩa! 👉Đăng ký ngay: https://bke.edu.vn/chanh-kien-1/?utm_.. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZDYUJzT2FmOUVHUzNZdzJOZWRMV0pUd1d0UXxBQ3Jtc0tuVUJCVkxIbUNfVXZiSm5qSkdxZmdoWU92ZnFXb2lCaGhtUmViZVc1UUNZckJGb1dES3o1QU41SVJuQ2RCQWpJWVAyLXZBR2dLMl9ZTFg3R2otQjkyT296dG0wZ3Z6c1pIWnl1QWtkb3BPODV1QVBYUQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fchanh-kien-1%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=ah9AnfafOs0

14m
Jan 13
Nhận biết khuôn mặt người TRÍ TUỆ

Nhân tướng ứng dụng: ▶ Hiểu mình, từ đó rèn tâm sửa tướng để hoàn thiện bản thân ▶ Biết người khác để giao tiếp một cách hiệu quả ▶ Định hướng nghề nghiệp, hiểu sở đoản sở trường của con ▶ Dự đoán vận mệnh, cải mệnh bằng nhân tướng https://bke.edu.vn/nhantuong/?utm_sou... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVDQjZxVUpLMGxuT1BmQXZmWTRyWU54NV8xUXxBQ3Jtc0trRm5mMlBWNHlzTVRiZmhxQl9mZ084azVBRkxjU2t2X2pmemZJRWlDSzZINERKRUhMZTJGTWtuYWVRcGFHVjRvbUFJdklnclRsaXctLURSLWtXNXQyNDR2M0oxeWotZlpDNmNINGRnbldubHpFaW56QQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhantuong%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=rr72Gr2vFxI

16m
Jan 11
HỌA PHƯỚC đến từ đâu? Làm sao để tăng trưởng PHƯỚC BÁU?

Hành trình các khóa học của thầy Trần Việt Quân và đội ngũ bạn nên tham khảo: - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: https://bke.edu.vn/lich/#dtyncd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXdWZElrV2o0S2hNNE45ejFSb2IxZXk3UjZ3UXxBQ3Jtc0ttOTJXTUZuQUdOWEdSSF82b0UyYlVtMlRVQ1RYb293Tk1kVEtKOFdBRGI3WEkzTGFVNzh0QWtHdXkxOTJDY2lCSTlCck5ZbFlQRnZrYzBHcGhfTGVqNC1rRmc0bmJkX3hiSVdvWGFheTFzdk5wX1FRdw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dtyncd&v=-Uv_lF-QS1E - Thấu hiểu bản thân: https://bke.edu.vn/lich/#thbt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tEcEpmSjBRdHFPZWpDNVB5UHcxY1ZCRkl2QXxBQ3Jtc0trdmhqVmQ2VGxhYmZFcmgxQUJwQ0liRERJdUtHZm5TZXRSYlkxNUMzQzNEVUw4LU5PMHdYMmhvaVVmeGd3RllVVjAyR3lYVnlJWDQ1OFp3ODhVNDF2NTNON0lRTzFJeWxuR1JzLVhaMGFvQ1BTa3ZyMA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23thbt&v=-Uv_lF-QS1E - Kỹ năng 3G: https://bke.edu.vn/lich/#kn3g https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEJhaFYyNHZZUWc0M0xBcERIMmZvclc4em1Jd3xBQ3Jtc0trQ1VncDZuNmlDa0otTXM5OElrdGN6SS1BdG9sNVMxM2FEUG5ldE1fNTNpdFpyX0lRZzBucGtpS3BuUGZlVjN6bXdFdG0yNkRfV2E0VXpkOFJhUTRYeTVWanQyWkdBZXdLNkJ2d3RYcTdFaEFkeU11WQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23kn3g&v=-Uv_lF-QS1E - Dạy con 3G: https://bke.edu.vn/lich/#dc https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkdHT1FFNkRUNm9BNVp0Z0N5bnZkT0VQMU5HZ3xBQ3Jtc0ttdjVTd0hFQVZvTEpBbGlrUjJyVDNnckkwWVhhaFllTzRabkdUUjN4WVpaS0Qxcmp0VnFpNGZ6S3pPMTh4YmtaT3llYWc2ZEYySWVjX2twS1RfcTk2c0RCR1RQaGY4TGdGdmZtdkQ3RGxCOHA4UkFWOA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dc&v=-Uv_lF-QS1E - TÌnh yêu 3G: https://bke.edu.vn/lich/#tyhn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDY3RWVuWXNlc09XSmJhV2xnckl2MmNiUzZUQXxBQ3Jtc0tsU3FobjlDaG9yYXVscEJITTBVZXdhRkUtWnMycENuN1ZJYXc0akpncEdVeE9UUmZJU2tjMWhPQlJ2QW1ONF9qenAtSHM5RFpkTmpja2dLRzd2czQ0dXhkVWZWZks4QnJiMjloazdfUlg3dkFSbkdaNA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23tyhn&v=-Uv_lF-QS1E - Doanh nghiệp & hiệu suất: https://bke.edu.vn/lich/#dn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENGOEx3S3pWaFAyWXpvNlZjQ0t3X1BCUDE3QXxBQ3Jtc0tsR3BiUlZPeEtTWGFwUXpEWUFvazBhREs1QzM1UmxYeHA0c21oenFBTzVjTzMzWVAwQUxvWW0ydEU1TFkydGFFYi02RkNoUkxpVWUxUHdwSkJXcFFWYzRRYmkzTkdhVnNXUjZYUnUza3pNYjRFNWlGTQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dn&v=-Uv_lF-QS1E - Sức khỏe thuận tự nhiên: https://bke.edu.vn/lich/#sk https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpzRmZKMVZwOEdKMk5pa2RDT0hHcUxrVWVfUXxBQ3Jtc0trd3BGQk5UQV8xVG9lQjFraENKQWp6VHptczR3c3U5OElQVmtScFV0SWozRk5XdGd2dTNndXlmbGlpVkpLMG11ZkxJUGpHMzE5V3lJd1Z4UV9uWWNZV1N2dWxBams5N0RJWGdJVzZjZG8zYU9Fd3RHUQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23sk&v=-Uv_lF-QS1E ====== ▶ Các nhóm Zalo Cộng đồng hữu ích: https://bke.edu.vn/nhomzalo/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5URFNyTVotc0VudEkyamk1YXlzQzc0MzJSUXxBQ3Jtc0trSHczcl96VWZzMHpCRjZXdklZV3EwVkR0MjdPMGxaSk1zY1VMSVptVm1DaDdmcXBsUlE4OGJYR1hmcDFfa1UxeXJ0YzI3cV9uOF9sR19QSVhIR2tOZjdGOWtCQ1VOX09La2ZYUlFCYXNDYnlsYWU3RQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhomzalo%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=-Uv_lF-QS1E ▶ Đặt mua sách hay: https://bkeshop.com/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVN4OVRCbTViWU0wTWMyYXd2d0gxZ3RHMlhlQXxBQ3Jtc0traG9XaXpNZzBoSTUxTi14S0puZTNucHA3emdiRGxPNDk3MDhYLVBuQWtla2llX3JUZ0tQSnlaLUtmM0RxQ3B1VzJ5VXhZYWVIVHNXdG1DZFJMZzZOR0w3Z3RKV1F5VW1CSjExb2FkRDIzaW1JVUtNcw&q=https%3A%2F%2Fbkeshop.com%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=-Uv_lF-QS1E

11m
Jan 10
Làm thế nào đón TẾT THẢNH THƠI và đầy TRÍ TUỆ?

Kết nối với thầy Trần Việt Quân tại đây: ▶ Hotline: 0906.777.111 phím 1 ▶ Youtube: https://www.youtube.com/thaytranvietquan ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/thaytranviet.. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDV6VVZQek5JcEVjbl94Vk9ZemN0bHZLMHRXQXxBQ3Jtc0tsVi0xelc2RVpnSy1JUC1VMUVuN0lSZVl5Mi1xSlc2eDNqS19YX3dzOFBnMzBVeG8yWVV5N3JwbnZPSGstUW93US1tZUtzSnoyUGhsZTl2ZFNqRUp2enFZcnUtNW5SSmcwMTgyODRISE13ODNSTFFkQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaytranviet..&v=nyYzfwQOoJc. ▶ Website: https://tranvietquan.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpUdDhpdV9CUTIwa3dvc09GbWJZLTNrMnByUXxBQ3Jtc0trRDE0OFN5dEtSbGEwdmxaTDZrQkNBb29TRk5IcFRkVXE0YVM4YWszT0xlOFp5aTdZaTVNcHd0TDQ5RXJVQUMwUG1nZk5rc1VON2RtZjNSbUFKd194QlNTcEhsVi15VFM3U3J6Ukc5bDE4dWVpdFpzUQ&q=https%3A%2F%2Ftranvietquan.com%2F&v=nyYzfwQOoJc

9m
Jan 09
Hiểu đúng GIÁ TRỊ bản thân - không lung lay trước THỊ PHI cuộc đời

Hiểu Đúng Giá Trị Bản Thân, Không Lung Lay Trước Thị Phi Cuộc Đời. Những lời khen có thể đúng có thể là nói quá, lời chê cũng vậy. Quan trọng là bản thân mình phải nhận ra đúng giá trị thực của mình. Khi ta biết ta ở mức 5 điểm, nếu có người nâng ta lên 8 điểm thì đó là cái họ cho là thế, có người dìm bạn xuống mức 2 điểm thì đó cũng là sự phán xét của họ, bạn không nhận nó thì nó không phải của bạn. Đừng để những lời khen chê tác động đến mình giống như câu nói “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Nhưng để làm được điều này thì buộc phải luyện tâm, phải tu tập. Tâm của ta như một con khỉ, nó gặp lời khen thì thích thú, vồ lấy lời khen, gặp lời chê thì hận thù, cay cú với lời chê; gặp thành công thì hưởng thụ thành công ấy, gặp thất bại thì đau khổ với thất bại đó. Thương hiệu hay nhân hiệu cũng là con dao 2 lưỡi. Chúng ta phải xác định bằng được mình đang ở đâu, nhìn đúng vào sự thật, yên tâm đứng ở đó và nỗ lực mỗi ngày để bước lên từng bước, thế là đủ. Ai khen chê là việc của họ. Lời khen cũng đừng vội mừng, lời chê cũng đừng vội buồn khổ. #gnhtalk https://www.youtube.com/hashtag/gnhtalk #thuonghieu https://www.youtube.com/hashtag/thuonghieu #tranvietquan https://www.youtube.com/hashtag/tranvietquan

10m
Jan 08
NGHIỆP LỰC ảnh hưởng thế nào Đến SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI?

Hành trình các khóa học của thầy Trần Việt Quân và đội ngũ bạn nên tham khảo: - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: https://bke.edu.vn/lich/#dtyncd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlCRFVVbzJFTXhGVWlMaHcxOXo4UFhfNTMwZ3xBQ3Jtc0tuLTZmUjhCd0xHa3JCUFQ3UmFnQ29RSTlqbENaODd5bmxGZWlXZDFoQThBYk5nVmtGeHNTdlctOGNRano3b1I0Q0pjanhRZ2pDeDN6NGFNNHFHeGMwUXF4VFFfV2gtZW9LTElkS2hnY09KYnRWOHFMRQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dtyncd&v=uhdEeJeBK4M - Thấu hiểu bản thân: https://bke.edu.vn/lich/#thbt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJOOFdxYjJXODFOWVlpeG12MjVBcHRQcVNNd3xBQ3Jtc0tscjlmOE9TRjhOcnhUMmhIcUV5MnBvMTB0UFVxbURjeFRIenFFUzFya1VWdmFfSGxRWG9vX2hxVmFmd3g3RHZvQ3BBVVkzYWRnQTBxWUpocENESHN2TXFqNXE1T3NmU3hpMjZjSmxUbHBFYW4yVVY0QQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23thbt&v=uhdEeJeBK4M - Kỹ năng 3G: https://bke.edu.vn/lich/#kn3g https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXFlQmsyMVhMRVpJX3ZTS1Z1VXVzV1NmY3Zad3xBQ3Jtc0tsSUp3ZDBVVFdhTGhjcHg2NXJUQWFaRUhjclAwX2l1V2ZWUWpFRjZ3T0d2QnRxWU04YWRwaEZ2Zk5DOHMzWUotVmw0UHNMcG5fd2MzSHVxeWJOXzk5NzlKcml4cm5fcGFOeWpfTml3Mlc4Tmsxdmhucw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23kn3g&v=uhdEeJeBK4M - Dạy con 3G: https://bke.edu.vn/lich/#dc https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG11SThtb1ZkQS11ZVRHUEItYTNTejZOVS14UXxBQ3Jtc0trR3prbW5oMGptZC1naFVkQzU0TkoyTlRDYnVYcXJtLXI2d0lMdVNWdXlrNVhBYTN3R0lSb2daYy1QcEN3eXNYdHpUeVoyQ3dwLXY1ZzBVZDlEMlJoMnJEUlFmRXcyT0NyYTZ1X0s1V1ZxRVBkVEI5WQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dc&v=uhdEeJeBK4M - TÌnh yêu 3G: https://bke.edu.vn/lich/#tyhn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWViUjlUeGNVblcwNUVhTjlSd0c3TlR1TGFNd3xBQ3Jtc0ttTWw0Qk9uUWxKVDlvSXpMemNBTVJTM0Jlb2RXUU92Wk9rckpveU5ua1VuUy1Da2hkRzhmcHgyUTFYRl9fY0R0aWNyS2ZYZW9Pa3NRVnNKTmZyMTdlM0tjczZuVWg1bWNOdjY0RjZQS1FpcFY3blhFSQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23tyhn&v=uhdEeJeBK4M - Doanh nghiệp & hiệu suất: https://bke.edu.vn/lich/#dn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZTSXc4dmdKd1JBU3ZmWVlFczRITXI4c1FQd3xBQ3Jtc0treVdHeFBiUFRmR2hzSGNHU1psQzJVeEJ3NzlxWWlnb3pieWRwRnhsZGVxSmt4Z1J6RmJtWmxQenk3TEZ2N2lnOWM0MjBuajE4TmlkSUVXN3RCaTlxM3FKVGlZSGhLX1N6UC1pNzJjZXAweHhDci11SQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dn&v=uhdEeJeBK4M - Sức khỏe thuận tự nhiên: https://bke.edu.vn/lich/#sk https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNTTXp0YnNQYTE0RWItMjVackx2UEhYbHpBUXxBQ3Jtc0tsMWtmZVBfYjgtRGg3em9RQ3dkVGMwWVQxcWppRU9PSzdlcGd2VmhCM281UzJWbUpRNmtuZE1FY3g2RU1PZnNZYmI2dXBfSndUdVF2Mlk2M3lobjFFU3p6Q2Z0cko2SmsyMHVGeXY5VEpZQWdLNld2cw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23sk&v=uhdEeJeBK4M

15m
Jan 07
Cách LÃNH ĐẠO hiệu quả để XỨNG ĐÁNG người làm SẾP

Các nhóm Facebook cộng đồng: https://bke.edu.vn/congdong/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjNVc29vV2JtMV96MkNLNFFTaE84VWFLYmV0d3xBQ3Jtc0tucG9xaEFscDY1aC10akZ0SGEwWmE0alJrNjZUWHdCblRlSWtKdW16empFc3M2NV9IekFRUUhjUjRKNXNsWjNPNXVBWGh0aDZncThRVk1TN0VXUGZ1a2RBOFotR045UTA1aWo5TE9IQkZzVTNuQkQtaw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fcongdong%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=u4JJ_xA0rcQ ▶ Các nhóm Zalo Cộng đồng hữu ích: https://bke.edu.vn/nhomzalo/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBIcHY5Qk1Ob256Q3FVY1FaX2taaXBHc2ZZZ3xBQ3Jtc0treDVSSDQ0Rk5yRm9VS0ZRcHFEaHdjRzNkVEsyUGtVN3o5RHp3RGFpa3ZLU0xzTkNfNXp0VVgxOXlsZHVESUxxZHZnTlJuc2VOVTg2RGhfV3pXdGV3Nl9ZMTIxNGJfVHF6alFPVG54cXE1ZWFiRm1yZw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhomzalo%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=u4JJ_xA0rcQ ▶ Đặt mua sách hay: https://bkeshop.com/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZ5aHdFNjN1MnlWVnBDeklzX0J5WlF2dGFId3xBQ3Jtc0trQlFaQWdONUhjTVZscVAxRXUzUThMenNVTHhLcFVhSkxxWnluUGo1WTlCQ3FWa0pkLXNZU3JjVVB2UjZXemJLMGxxa1V5Mm13U1VVNVVrYzBvSGNnWTVYUjVXMEZ4VF9tRExuZVFOWWJrRU5FU2hoOA&q=https%3A%2F%2Fbkeshop.com%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=u4JJ_xA0rcQ

10m
Jan 06
Bạn định MƯU SINH đến khi nào?

Đa số chúng ta đặt ra những mục tiêu vật chất như cái nhà, cái xe cho cuộc đời của mình. Nhưng thực chất nhà hay xe cũng chỉ là phương tiện mưu sinh, mà phương tiện thì không thể là đích đến được, nó chỉ được dùng để đi đến đích.  Nếu chúng ta không nhận thức rõ điều này thì cả cuộc đời cứ lặn ngụp trong con đường mưu sinh, mà không bao giờ bước lên được con đường cao đẹp hơn đó là con đường Tâm thức. Chỉ khi phát triển chiều sâu của Tâm thức thì cuộc sống mới bớt khổ đau và hạnh phúc hơn. 

17m
Jan 05
Đâu là cách ĐỊNH VỊ CUỘC ĐỜI?

[Hỏi Đáp] Phát Triển Bản Thân, Định Vị Cuộc Đời | Thầy Trần Việt Quân 00:00 https://www.youtube.com/watch?v=iKkjd8yydrI&t=0s CÂU HỎI 1: Sinh viên năm cuối đang thực tập ngành truyền thông, đi làm chỉ vì không có việc gì để làm. Liệu có nên dừng lại hay tiếp tục học để thấu hiểu bản thân trước, sau đó mới bắt đầu đi làm? 03:54 https://www.youtube.com/watch?v=iKkjd8yydrI&t=234s CÂU HỎI 2: Gia đình muốn bản thân tìm công việc ổn định hơn, lương cao hơn tuy nhiên bản thân hiện chưa biết mình đang có sở trường gì, giỏi về cái gì? Vậy nên lựa chọn công việc như thế nào? 06:58 https://www.youtube.com/watch?v=iKkjd8yydrI&t=418s CÂU HỎI 3: Tại sao mình lại càng ngày càng trăn trở về Sợi Chỉ Đỏ đến mức mình không muốn tiếp tục làm công việc hiện tại. Tuy nhiên, mình vẫn chưa tìm được Sợi Chỉ Đỏ thì mình nên làm gì tiếp theo?  #gnhtalk https://www.youtube.com/hashtag/gnhtalk #tranvietquan https://www.youtube.com/hashtag/tranvietquan #phattrienbanthan https://www.youtube.com/hashtag/phattrienbanthan 

12m
Jan 03
LỜI KHUYÊN cho năm mới - Năm Quý Mão 2023

Hành trình các khóa học của thầy Trần Việt Quân và đội ngũ bạn nên tham khảo: - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: https://bke.edu.vn/lich/#dtyncd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZOa2d1c2EyMllEUUZfMHRFUG12TkxUSEtkUXxBQ3Jtc0ttRXFsSkdaTXRDNHRCYnFOWlgwd1R5Zmx4SDVKUHhSQVhwT3BEY3l6bFJyVTRsNDJIX1ZiLUVwTVh0cG9CYnZCZnBqV2VXSW0tN1RDa0d4U0tITXFtbEtWX19yZVJGN0U2U205MlNMelZsaHFXYmpPSQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dtyncd&v=Ak7Tgz-zN4I - Thấu hiểu bản thân: https://bke.edu.vn/lich/#thbt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9fcllMaE8wc2YzRTR5NEE4c3NRUjV0UGo4QXxBQ3Jtc0trTjh4VHFyNjU1VHJXcEcwdkdzUGllNFFIUkNFZ3g4NUpXRXcwcXlrV2QyZjJ4RW1YTlFUU2xEczg0MUFrcU1KcTRJMXdhUnZVUVJLa1JGcTBqa3FrcFY1bFVNM3IyX0Zqd2pKVG9xeEhLVmJFQU5Daw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23thbt&v=Ak7Tgz-zN4I - Kỹ năng 3G: https://bke.edu.vn/lich/#kn3g https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hwLThoYTlDRjc3Y3RjSHB1VEVZY3g3OHZYQXxBQ3Jtc0ttZFAtNWU4WGd2NTExMHdzRUhvVmNKcHA4emwxaWxFbUZCNVVMOVV1aUhfMkw5Mm1tZjlxMmhod3FxVk5rU3dZVTFyN240a0ZYZ1lraGJHUWt0UV95dXg4V3lTTEpTMXZKeWNKTFJybGpzeTlGYXFxcw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23kn3g&v=Ak7Tgz-zN4I - Dạy con 3G: https://bke.edu.vn/lich/#dc https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZjc0dJclBmZkZFdzlINGx1dnpSTW52RjAyQXxBQ3Jtc0tudmo5eTJwSV9FcXFmNVhmc1dhT2k1WHZ1T0pSU093OWZQaG1iWkJSRG5xVGx3UTFVSy1EZ2tranRKQlVHWFI4blhEUWc4V3JkZkp5aUVpTHFMeXI5UmJyV1NQaGNIUWZVUGFUWDl4WkpRWmMzRHdwMA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dc&v=Ak7Tgz-zN4I - TÌnh yêu 3G: https://bke.edu.vn/lich/#tyhn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtuUW1hU2xvQm44bTlKb2NFTkxPRFJZQXA3UXxBQ3Jtc0ttbTRqbThEdnNYQ2VzMHlya01ORnMxSWw5a2N0bVkteFFsNXF0c2VTVmhpUXZ2MG4za2lHYzlPazJzOGdDa0RpM25IdjVXYllSeGZQR0NabGhFSl9wWF8wdUhkb3BzYkdRb0ppeFhVMEFxZUI2UjJnQQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23tyhn&v=Ak7Tgz-zN4I - Doanh nghiệp & hiệu suất: https://bke.edu.vn/lich/#dn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjNnOHVOMlo5S3I4V2xNZlpkRmtrSHR3d3VBUXxBQ3Jtc0tsdTgzRzJDQW1ZTTJSM3RlTnp6Z1FuWEZyZ0JZS2l2UFU2M2l3a0hJYWpkSmRWNTUtSDNmZnQ5V29JSmVoQmFoYmtpUlRRM0tJLWwza2xuWFZJUHYxal9EenBOcEdoOTBDYmduOFZxZzRTSkw0c1lDbw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dn&v=Ak7Tgz-zN4I - Chữa lành: https://bke.edu.vn/lich/#cl https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1EzTF95TW9GYmlnR09Kc1d5b3lvb0FNY0ktQXxBQ3Jtc0tteml3S0NCeGQ5VUVpSFNfaWl0S1lxSTJ3LVN2bW9hVUZrem5uTDNfOU15c2hUamUwSUR4amg1RkoyT2Voc0tWTlBkc004TXNIenZmaFYtMHNkUTRHandyc1lBdnkzb3JTRVNKaHhiVzVaM0RpQ2prRQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23cl&v=Ak7Tgz-zN4I - Sức khỏe thuận tự nhiên: https://bke.edu.vn/lich/#sk https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazVzbUxzZ25reGIwSmNydGRFdFZKSS01OFkzZ3xBQ3Jtc0traVFlN0R6a29CRXBZWUNUQVkxeUhkQ0puUzNMSDg1Q2hHbEJXOHN1RWJuanBlRy1BQUpveGFsRzhjMkdMVk5UbWRIRHhqMEY4bW41X1FjazZqTERJWE5hOWZmRHdDOGFsRnJsN2dLeHpLdlNMTXVITQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23sk&v=Ak7Tgz-zN4I - Văn hóa Đọc & Trí tuệ Việt Nam: https://bke.edu.vn/lich/#vhd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkI3RWpVYWhjWERxTHE5NGtkMjJSR1dVZ3B0d3xBQ3Jtc0tudjVOYmNHN0lVRlJlWmFFVWNZc0FnMURuNURmb0s1VklLZms5c0FBU2RETUpJY2lXeHEwcm9yMjkxOVpQbHQ5Vm5qcU5BaTNkVzFDTHB2TEdTNVE1Um03Z3BvX2pEUmpBLVZIS1RaWTRhaW41M0tMbw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23vhd&v=Ak7Tgz-zN4I

11m
Jan 01
Quên tư duy LÀM GIÀU đi - Đây mới là VUA của mọi loại TƯ DUY

Khi một sự việc không hay xảy đến với mình, hay trước một sự vật hoặc hiện tượng nào đó bạn có bao giờ nhìn tận cùng vào nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là gì? bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao nó lại như thế?  Có một tư duy có thể giúp bạn hiểu được tận cùng cốt lõi của mọi vấn đề và giúp bạn dễ dàng ra quyết định mà không áp lực. Nắm và áp dụng được tư duy này bạn sẽ sống bình an và phát triển được trí tuệ và đạo đức. Đó chính là tư duy nhân quả, tư duy vua của các loại tư duy. Hãy cùng nghe thầy Trần Việt Quân nói về tư duy vua – tư duy nhân quả

11m
Dec 31, 2022
Cách để cuộc sống được HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

Hành trình các khóa học của thầy Trần Việt Quân và đội ngũ bạn nên tham khảo: - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: https://bke.edu.vn/lich/#dtyncd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEo0MEctZG5yQ3Zab1A5Y3ZNaktzOG11aG93UXxBQ3Jtc0tuWEVaNHVNTEFRN0xzNXdjaU9xcW5rRnV2S3lrdFpHa1JHc1k4SGIwSEdiN1lDYi1PX2ZFaHp6bWpiWnoyVmd3WnF4ajVveU5jUHU1aHR1cG9MR3psMVZzWVo4ZmxlclpOeUlPNFhZTExZNjhqdmgzRQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dtyncd&v=E6HtI_mYFp8 - Thấu hiểu bản thân: https://bke.edu.vn/lich/#thbt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGZsUnI3eXI3b1lzOTRZVjVuRXJCb1VEOG8wZ3xBQ3Jtc0tucGhmV2hfcy1FT3c4Y2ExV3hEWXNmeXpUdGNCUkczMGRVR3d4aUtIZS1ZNld3ZEQxbTlfeUl2V09WNk1JWUZtZTVUVnA1SVk4N3VlbnV4V0liZWZYWWdSb25HSGxGcExiRGtCckc2UkVfM3dJZUF4Yw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23thbt&v=E6HtI_mYFp8 - Kỹ năng 3G: https://bke.edu.vn/lich/#kn3g https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0J0dUdLbEJURElvVGY0VXBLeERtNlAteGN3Z3xBQ3Jtc0tuWWtOT1M0RHVpSDBMYmIzMHBGaGNyUVJPTm5uZVlBcGFTYjlyUjNlZFpSYkx0djVBb01nRjBDeDFiXzd3NmRudGJlSnBSblMwanhyVjVnWGszbzI4UGVjTVpDcUxIcG95OXJ4b205YUZUeF92Vjhydw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23kn3g&v=E6HtI_mYFp8 - Dạy con 3G: https://bke.edu.vn/lich/#dc https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjh2eUd6VlNsOVAzRm4walpEdjl4WnhiRW1Gd3xBQ3Jtc0trU3JEVjU0ank2cUNTMV9BVk0zT05XWVk3ek93VTNCdXhLNXdreXNZZjAzM1NRV2RteTRfVGMwNTZCbEpaMEdiakgxWVdkTlhodGF3VEdIaEVuT0lFVzRvM0JzSTZMMVhpWkc1QUJMa1NLcFU0a2tDdw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dc&v=E6HtI_mYFp8 - TÌnh yêu 3G: https://bke.edu.vn/lich/#tyhn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFZMFllTlc2YXR3M0NaVDFnU1RQNUNpQlplUXxBQ3Jtc0trc0pMeGE5MTdEZ1JxR05CR3dDbmNfSVpLeVUwdVdhY3RBcmE2ejMzM2JMS2gtRy1senhHdW5kUmNtbGpmRUtoUWFwT01ScjNYZV9XVUZjR2U1NWMtOVQ5V3pBNjRBZVBxWk1RUC04UUtaeG12Y1NnVQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23tyhn&v=E6HtI_mYFp8 - Doanh nghiệp & hiệu suất: https://bke.edu.vn/lich/#dn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVzLXU1ckdYbVlOaWlQSFFRd2g5My1iYWpHQXxBQ3Jtc0treWtyLXFfeUdCcFJJbmVSQm9jXzM1WG1obVBza2wySlpXZmlKQ2ozZjFSYVk2YzdwazRPVkZIWUtMazFGd2VzWDUxbmp4NFMtaVRQRzZEY1g3V1djSk9OUEFwWnBCNnhHc1NEcmR0RHhvYlJlM0lFTQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dn&v=E6HtI_mYFp8 - Sức khỏe thuận tự nhiên: https://bke.edu.vn/lich/#sk https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa09kS3UzSWtrRUpxNWhQRzBYblB1NkU1eE9lZ3xBQ3Jtc0tranBKY1lSb1NPOVI0UTEzZkRnNjlrVkZGNFlSaERGcVZFTkN1OUE5RnZ4TlBhNy1jd1BrSDJWSkgtVkF6S1BRNVFhLTFRV3RFdUtWNjg0b1RlN291NmRqLUFlZnE2bzdGa0lqa0FaT3FrWTloTm9NRQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23sk&v=E6HtI_mYFp8 ====== ▶ Các nhóm Zalo Cộng đồng hữu ích: https://bke.edu.vn/congdong/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNoczVxWXgzdFAxdG1PR3ZvNGJuWEY1QXQ2d3xBQ3Jtc0tsT1RVTS1IekRXVUtIVF9IcmhPZTRmT2pzSjYzU1VYbmhPR21kbXRMeG5aNm44Nk9kVGxiZFVKczRJa0NsdjFiTDZYcXVMcElmZDRJNkJ6aTRjSHVjMExTaUJDc2h6X2JFcV9zbTFnaXdydDllUnJfSQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fcongdong%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=E6HtI_mYFp8 ▶ Đặt mua sách hay: https://bkeshop.com/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2FwTFJ5WUVuMm5hQVJnRTY2eHVlakozMzhOZ3xBQ3Jtc0tsQnNQdjRQNnc3UDdhREhHX25BMzYxdERZVC1WVjE1blF1WnQ3R0tLOUhGY0s4QTc2cFlzNzVUSGJQQ0FVeThDVW82em1TNWU1eXlGR0lhTkRfMjNvRl9wTzVrUkVQa0hZV2lnM2x2dU5OOXNTeDl5MA&q=https%3A%2F%2Fbkeshop.com%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=E6HtI_mYFp8

15m
Dec 27, 2022
90% chưa biết điều này về luật NHÂN QUẢ

Trải qua nhiều năm tháng lớn lên đi làm, qua những gì được học ở trường lớp và cuộc sống, nếu để ý và chiêm nghiệm chúng ta sẽ thấy các sự vật hiện tượng xảy ra theo một định luật nào đó, như luật hấp dẫn, luật cân bằng, luật trong ngoài hay luật gieo gặt… Thực tế nếu nhìn sâu vào cốt lõi của từng định luật đó ta sẽ thấy tất cả đều là biến thể của luật nhân quả.  Ẩn sâu đằng sau một sự vật hay hiện tượng đều có một cái nhân dẫn đến kết quả hiện tại, chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Luật nhân quả bao trùm lên tất cả trong vũ trụ này. Chỉ cần hiểu sâu luật nhân quả ta sẽ lý giải được tất cả những định luật còn lại. Cùng lắng nghe chia sẻ của Thầy Trần Việt Quân về chủ đề lần này nhé! #tranvietquan https://www.youtube.com/hashtag/tranvietquan  #nhanqua https://www.youtube.com/hashtag/nhanqua

11m
Dec 26, 2022
Tuyệt chiêu ra QUYẾT ĐỊNH dựa trên tư duy NHÂN QUẢ

Áp dụng được tuyệt chiêu ra quyết định dựa trên tư duy nhân + duyên = quả bạn sẽ đưa ra được những quyết định sâu sắc và sống bình an. Bởi bạn biết cái gì nên nắm và khi nào nên buông. Bí quyết nằm ở chữ buông. Hiểu rõ được chữ “buông” không chỉ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn mà còn khiến cuộc sống phức tạp của bạn trở nên đơn giản. Cùng lắng nghe về buổi chia sẻ về tuyệt chiêu ra quyết định của Thầy Trần Việt Quân bạn nhé! #nhanqua https://www.youtube.com/hashtag/nhanqua #tranvietquan https://www.youtube.com/hashtag/tranvietquan #kynangraquyetdinh https://www.youtube.com/hashtag/kynangraquyetdinh

10m
Dec 24, 2022
Xem NHÂN TƯỚNG có phải là MÊ TÍN dị đoan?

Hành trình các khóa học của thầy Trần Việt Quân và đội ngũ bạn nên tham khảo: - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: https://bke.edu.vn/lich/#dtyncd https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU5vZU01Y3c0LWIyR2hXRTY2eGtwa2NnTTZFZ3xBQ3Jtc0tsY2dYWjFIZHVvSERMNkJWRDB0ZXVtelZiR0Q4T3FtWUpIOGdXa0puazJ0d3pYSnlEWDRxWjdnV1Q0dzlVd2dKUm9LQXBoeS1hMVFIQlFoM2FvbFRtVVFBSWZUa3czUFNKTWFRc2h2RU1CVEU3SWJiZw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dtyncd&v=0zMvamaCixE - Thấu hiểu bản thân: https://bke.edu.vn/lich/#thbt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RxSjUzeDNlc1JydHlVZF85YVdqdnRTbE1oUXxBQ3Jtc0tsV1BzczFzQW5RcWtNNktpanowOWV2T2UyanNTcVEyMWw2WWUtVFFDSGtHbGZiQlNDaDNFRnBWb0VJRko0TFc2UVNRN1doaXlISEo3dmhJMEk1VlF4SVpqR0JjdTM0YWpsZVE5d2NwanM3VHJuS2lEQQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23thbt&v=0zMvamaCixE - Kỹ năng 3G: https://bke.edu.vn/lich/#kn3g https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE90QWxDXzE0eHRGSWlfanhLNFlUbUR4MldQUXxBQ3Jtc0ttT3daaFlZMVU0RGxaeWUzWTNEWS1DWlNTS0VMcWJaSThKTVFsTFE4ZUVSZmwtSXlNZFZuTWNyN3UwR3hTNFZ3U3A2Sm00ZmRDV0tTdFVBdlJ3WTRwZlpkTXh3RHhTYlphaVJCd1hiVHRUWGNCVDVuaw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23kn3g&v=0zMvamaCixE - Dạy con 3G: https://bke.edu.vn/lich/#dc https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVF1c0RJcmt5c3ZsN0JiS2RZMjhQcWJ5ZC1OZ3xBQ3Jtc0tsNkMtT0JqXy04LXV1MVN5VnFzWGFsT0drSHlEaFNDRnNQSW1XcHFaa3N3aF9kQWRIaDJuakNZRUM0VW1PbWFJaTRwckRNQW02cnNvdUJtUldOamVSVzgtbk1yMVBkUFVURm5hYlR2NWVBajBUNmQ3bw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dc&v=0zMvamaCixE - TÌnh yêu 3G: https://bke.edu.vn/lich/#tyhn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZlQXdYYW0waWk2cERORjBvZldIbzFyUmRnZ3xBQ3Jtc0treGlrbWM1bk9nWldFbmpGNVV4alJ5dnNXWnRUaTUxZk5RYVpCM2p6eHV0eEZ1Y2dpMEc0bDVWNHcwa0lQa1Ezbl9JQWFCOTNCTmFEVjF1R00yNUhZOWtSSmdsSHVEN1dWRzB2WURKdXl3Y21PSVJmSQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23tyhn&v=0zMvamaCixE - Doanh nghiệp & hiệu suất: https://bke.edu.vn/lich/#dn https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5yX0ZYa25HSGtiOGt2Mmtnd1VLZ0lXVmFXQXxBQ3Jtc0trX3ZEcXFqYlNfQTRXZFRBNlJZWXJ4NDVpVkdvTEVJbWE4Y19qbkxpNDJEam92TmMxQUx2WUtvdXVUamlfelBMeTJ5b3N2QWdjRk5QMUFFOGxYU21vaTVfY3R3YmZWVk4wdVk3dnA0VU9Qbi11V0VqYw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23dn&v=0zMvamaCixE - Sức khỏe thuận tự nhiên: https://bke.edu.vn/lich/#sk https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTZnVk5XNWhBWEtoaWRFRmE0cmNGbENNMEMxd3xBQ3Jtc0tuS3ZSQ1dPT1Y2UUdEdXhFU3pWcnloajRyVXF5U3djcnV6emFiWUNrenNkTFBud3J2UEFPOG9VUlZwNkd1MzFfUnoxclhnU3l3WjU2T2Z2X3FXUkdzclQ4ZHBnSjhsOVhTelpZaUtfdVBiTGxKcWx0NA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%23sk&v=0zMvamaCixE ====== ▶ Các nhóm Zalo Cộng đồng hữu ích: https://bke.edu.vn/nhomzalo/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXUzS3A5S2ZwRGE3elFEcFFFc3Biazl3RF9JUXxBQ3Jtc0tsU2p1S0FZM1hHNkgxZjRJTFJRWmxMWjJmbG81U2RuN1ZJb2l6U3d2T3daNEpmNjRYUGdKeGEzcXllY1N2Y1M1UUpoaEhZTWJYVWUwSUFkOFFDWUhlS2NUWFZ5OWl4VjZ5ZXBPaURiT1JrcHpyWGhqaw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhomzalo%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=0zMvamaCixE ▶ Đặt mua sách hay: https://bkeshop.com/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbERwbUd4ejN5T0R6RnFMaUJ2cWlTZ1VJb29Pd3xBQ3Jtc0ttVlVxWjhUdko0bGZZbTQwVkNtSGl4aU5kUUFxRUV2eXF4TFhybU1ENElKNW9WWE5Qbkk4a2MwN2JLRVppU0NBcWdtanRwMVNXLVlqdTZ1SmhqRXlpc0o4UUZKZ1czVG1FODMyRU9Ublk4NUtzQVRGTQ&q=https%3A%2F%2Fbkeshop.com%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=0zMvamaCixE

9m
Dec 23, 2022
Đâu là YẾU TỐ quyết định bạn là SẾP hay NHÂN VIÊN

Kết nối với thầy Trần Việt Quân tại đây: ▶ Hotline: 0906.777.111 phím 1 ▶ Youtube: https://www.youtube.com/thaytranvietquan ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/thaytranviet... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhYUlRod3FqNUJhanN2TGJRUDNaSXNXUENlUXxBQ3Jtc0tuVVdnVFJDV3BnU3Nlamk4RnhxOUV6WHNPUFFYQ1pjMFEwcU85eW10ODNndWJudElQZmZkbUVHM3ppZWtaTHV6ZFFsemd2U1c2NHBZYlI0X1FoMjVwSnlCV01QMjhnWHNqeDJ2UThnaU00MnEzZ0lRRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaytranvietquan&v=ye5zB9CsVKY ▶ Website: https://tranvietquan.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFhHTHFma1N5cUxaLUF3b3U2QWw0Xzdsbzlkd3xBQ3Jtc0ttYVRfYkY5VGZsR3ZaY3hhWlM3Q3FjNVhHd2EzZFlla0J1S25tLWROVEpZcF84dHRteFBZZU9FWEwwMkNQNEwzd09Yc014XzF5bEdYRTZWMDVvRlg2V1E1M3VRY1dWMlcwVUtDbkFnQXFtZllLQjc4cw&q=https%3A%2F%2Ftranvietquan.com%2F&v=ye5zB9CsVKY

56m
Dec 22, 2022
Lỡ cưới một người TOAN TÍNH thì phải làm sao?

Nhân tướng ứng dụng: ▶ Hiểu mình, từ đó rèn tâm sửa tướng để hoàn thiện bản thân ▶ Biết người khác để giao tiếp một cách hiệu quả ▶ Định hướng nghề nghiệp, hiểu sở đoản sở trường của con ▶ Dự đoán vận mệnh, cải mệnh bằng nhân tướng https://bke.edu.vn/nhantuong/?utm_sou... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNCLTM3TTNIQkdHYmxITlhVbVBCUmhWN21xUXxBQ3Jtc0tudVZtSkdrUElhSm5oMnN4bU5MR2ZyX0U0emdZZUJxTF80UXpPVHRyeUxNb0FrT1ZkNEVjZURXZlZRdmlrb1VNcWROd0hqY21lUjd4bE5CYVA2R25DZW1xdUc2b2hETnduZHFOSV8yb2Zvb2Mxd1VqWQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhantuong%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=L5PMCmPhdJw

13m
Dec 21, 2022
Tại sao càng TRƯỞNG THÀNH lại càng CÔ ĐƠN

Tại Sao Càng Trưởng Thành Lại Càng Cô Đơn Lão Tử có một câu nói "Tại sao muôn sông đổ về biển? Chỉ vì biển thấp hơn mọi dòng sông." Bởi biển rộng lớn và "trưởng thành", ý chỉ người khiêm nhường, nhẫn nại, đối xử với mọi người hài hòa, tấm lòng của họ mở rộng, dung lượng trái tim lớn như biển cả. Người càng trưởng thành là người có dung lượng trái tim càng lớn, đón nhận tất cả, yêu thương con người và muôn loài thì sẽ không cô đơn. Còn người trưởng thành trên nền tảng ích kỷ cá nhân, tranh quyền đoạt vị, giành giật danh vọng tiền bạc hay lợi ích nhóm thì chắc chắn sẽ cô đơn. Có những câu nói trên mạng xã hội nghe tưởng trừng rất hay nhưng quan sát kỹ xem tâm gì đang vận hành dưới những câu nói đó chúng ta sẽ phân định được đúng sai và có nên học hỏi hay không. #gnhtalk https://www.youtube.com/hashtag/gnhtalk #codon https://www.youtube.com/hashtag/codon #truongthanh https://www.youtube.com/hashtag/truongthanh 00:00 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=0s Bắt đầu 00:30 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=30s Sự trưởng thành thật sự 05:46 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=346s Trưởng thành về thể chất 06:52 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=412s Trưởng thành về Tâm lý 07:53 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=473s Trưởng thành về Kiến thức 10:59 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=659s Trưởng thành về Kỹ năng 12:31 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=751s Trưởng thành về Thấu hiểu chính mình 16:15 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=975s Trưởng thành về mối quan hệ bạn bè, xã hội 17:09 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=1029s Trưởng thành về Thiên nhiên, Đất mẹ 17:46 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=1066s Trưởng thành về Đạo lý, Tâm linh 18:35 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=1115s Trưởng thành là một tiến trình 21:55 https://www.youtube.com/watch?v=opNERC8YZzI&t=1315s Lý do tuổi trẻ bị hoang mang

25m
Dec 13, 2022
Cha mẹ là NHÂN, con cái là QUẢ

Bản chất của chữ Hiếu phụ thuộc toàn bộ ở cha mẹ. Đừng bao giờ đổi lỗi cho con mình không có hiếu, thiếu nhân cách đạo đức. Đều là do cha mẹ có dạy con không, có làm gương cho con không? Con nít nhìn những gì người lớn làm, nhìn cách hành xử của người lớn với nhau mà học theo. Nên lý thuyết là không bao giờ đủ, chính bản thân người làm cha làm mẹ phải là tấm gương sáng để con soi vào.  Bởi vậy, cha mẹ là nhân và con cái là quả. Con có hiếu hay không hoàn toàn do cha mẹ.

18m
Dec 12, 2022
Xem NHÂN TƯỚNG có phải là MÊ TÍN dị đoan?

Nhân tướng ứng dụng: ▶ Hiểu mình, từ đó rèn tâm sửa tướng để hoàn thiện bản thân ▶ Biết người khác để giao tiếp một cách hiệu quả ▶ Định hướng nghề nghiệp, hiểu sở đoản sở trường của con ▶ Dự đoán vận mệnh, cải mệnh bằng nhân tướng https://bke.edu.vn/nhantuong/?utm_sou... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tvbmRWelBvWjBaQUpLSmRXN2NvNkN4bnhkZ3xBQ3Jtc0trbWVLLWZkR2RBcjhYWEhISHZtV01zWUNGRDVuX3dSc1JPSDkzQmNJd253cGFPM29iRHkyeC1VTWluYm5vM0FOaUJRS2gxZzE4TGl5ZU1TbzdRdVMtcnJnbmlKeVVfZlNzSVY3LWhZNnBEc2NQdi1qcw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhantuong%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=0zMvamaCixE

9m
Dec 10, 2022
Hiểu KHỔ để áp dụng tư duy NHÂN QUẢ vào đời sống

Kết nối với thầy Trần Việt Quân tại đây: ▶ Hotline: 0906.777.111 phím 1 ▶ Youtube: https://www.youtube.com/thaytranvietquan ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/thaytranviet... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVdtdjhqcjJCY2Vsdll0aWJmSnN5ODVvbWlHQXxBQ3Jtc0ttbzZITTZfcHJyUmQ1QjZCMHpDRzhCX01xZXUwcS1FdUVNS3Fpa1QxZFpsanJja25wSWNmbHRicTY5d0ZNVy1HTTN6ZGJ4dTN6Y01qSmtIMzZ5ZGJNMXl1S29VdzZoanJNWG1hMkhoWWdRYkpMY1QwUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaytranvietquan&v=xVimEtfAPEM ▶ Website: https://tranvietquan.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZKazFGa2VNZUdlSjJKeW9fYkxEaUVuSkhWZ3xBQ3Jtc0tuMklyWGhJUkVCZ3Noa2dSMmZWUEFRY2k2Y0REa29Hb1BzWHQwd3NPNkpJd3hMVDVFU2RHTHI3Z1JGcXVHcGF3YWl6QmVxYjVvOUZuWVY2VDRvbmlGWEtVZEp4YkV2MkVyLXFrY0YwX0tuOG56ZnFvQQ&q=https%3A%2F%2Ftranvietquan.com%2F&v=xVimEtfAPEM

31m
Dec 09, 2022
PHONG THỦY cải tạo vận mệnh nhờ 5 yếu tố THEN CHỐT

Phong Thủy Cải Tạo Vận Mệnh Nhờ 5 Yếu Tố Này | Thầy Trần Việt Quân, Master Phùng Phương 00:00 https://www.youtube.com/watch?v=FIs9JMX_6yI&t=0s 1 trong những yếu tố giúp xoay chuyển vận mệnh 00:20 https://www.youtube.com/watch?v=FIs9JMX_6yI&t=20s Làm thế nào để buông bỏ khi mình vẫn còn tình cảm, trong khi người yêu có sở thích chinh phục những cô gái mới? 06:03 https://www.youtube.com/watch?v=FIs9JMX_6yI&t=363s Có câu nói: "Nhất mệnh - Nhì vận - Tam phong thủy - Tứ nhân tướng - Ngũ Lục Thất Bát thần có đúng không?" 09:58 https://www.youtube.com/watch?v=FIs9JMX_6yI&t=598s "Tâm sinh tướng, tướng tùy tâm diệt": phẫu thuật thẩm mỹ có thay đổi được Tâm tướng & vận mệnh không? 16:51 https://www.youtube.com/watch?v=FIs9JMX_6yI&t=1011s Đức Phật và Chúa Giêsu thì phương pháp nào giúp ta giải thoát luân hồi kiếp sau tốt hơn?

21m
Dec 08, 2022
NGHIỆP LỰC ảnh hưởng thế nào đến SỐ PHẬN? Làm sao để CHUYỂN NGHIỆP?

Các khoá học cung cấp những GIÁ TRỊ và TRIẾT LÝ của thầy TRẦN VIỆT QUÂN 1/ Dạy con trưởng thành từ 3 GỐC: cung cấp bí quyết dạy con bản lĩnh, dạy con tự lập, dạy con trưởng thành từ nền tảng 3 gốc rễ (Đạo Đức-Trí Tuệ-Nghị Lực). Đăng ký ngay 👉 https://bke.edu.vn/dc3g1?utm_source=y... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1h2NlhLR1RKR2FmRXVrc19MSmNYVWJPSENyQXxBQ3Jtc0trNUl4NHQwQUw3OGY3U2dYeWpVTGZtckd5UTlLR2ZOcjBJTVR6UDRPZmp6UjBxYUxIVHFDTzl3Mm44RTJvMmR1andCQXZKb2tHYUw1ZEx4YldkV2J0NS1Oc3E3UVpnYVJ4bWNQSXROMEtCWUxJQ2k3TQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fdc3g1%3Futm_source%3Dyoutube&v=uhdEeJeBK4M 2/ Chánh kiến Học Hiểu Hành: học tập và rèn luyện LIÊN TỤC cùng thầy QUÂN và đội ngũ để chuyển hóa bản thân, sống một cuộc đời ý nghĩa Đăng ký ngay 👉 https://bke.edu.vn/youtube-ck3h?utm_s... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJucUpieC1pZU1HYkI2a2QwQmJvc05oaVVyZ3xBQ3Jtc0trTVk0d2hXdEpPLWk0Wk04MWVoVGRfeHprOHVKT25tcVJMVXMxWnBzSkZQS1JRd01KS2pWY0FlMXZ0aHlHaVhrSHlteDZsQ2c0b181NGZBX0Zod3NidFctSW9tUm1MVXYzU3ZLT256Z1JkemUxdTN6TQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fyoutube-ck3h%3Futm_source%3Dyoutube&v=uhdEeJeBK4M 3/ Khóa học Giải mã Cuộc đời: Thấu hiểu bản thân - Thắp lửa sở trường - Thổi bùng đam mê cùng thầy QUÂN và đội ngũ: 👉 https://bke.edu.vn/giaima?utm_source=... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEt4NGZDQWUtQVU2MThhcEVITnA1a3ZrdXpHd3xBQ3Jtc0tsQmZITVRScVZrLUI4NEZtX21pc0QzNTNxSHlLbVMxNEdMZW9CS1JfbXlOVmdwWnV0Tk8tRWhvQlh3bURuR2s2UjV2ejVKSkdYYmhqRW53YnMzeGFaSHZaYkFaZzMydTVDc184R0p2cmcyR0RGbkhUZw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fgiaima%3Futm_source%3Dyoutube&v=uhdEeJeBK4M 4/ Tham gia hành trình rèn luyện Nhân sự kế thừa, rèn năng lực Quan sát - Phân tích - Đúc kết để trở thành chuyên gia, diễn giả, nhà huấn luyện, coach, giáo viên, người ảnh hưởng với trái tim rộng lớn và trí tuệ sâu sắc: 👉 https://bke.edu.vn/nskt/?utm_source=y... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JMUFZGV0FHMmY1TjNYRWlpU2NaTFBfT0lIZ3xBQ3Jtc0trS25mOExiZ3N6MUo3bEI0dHdKR1ZlTHFqbDhFWG1MZ1dpTFp3aFFRbG1tR0xEaHo3RlJPZEdETEZjZUJrdjhMSnFkZ0FQOHJhaTg0elA5Y0xBTFJWZ3ExWTdGc0cxajJYa1ltby1MRTVXLWxVX1dQMA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnskt%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=uhdEeJeBK4M 5/ Combo sách hay – 40 cuốn – Dạy: rèn NHÂN CÁCH cho TRẺ trên nền tảng ĐẠO ĐỨC và TRÍ TUỆ theo gương VĨ NHÂN Đặt mua ngay👉 https://bke.edu.vn/sachgieohat?utm_so... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC16RUJuMnBsLTFPU2FJQWdhV2Q4UDJYeTJRd3xBQ3Jtc0trUXpqQy1FYnZKZWFGUUVqLXgyOHhoX1Rsc2lZWEVFSm03OGhUeXhsRjdzSUhzbFdYZnpGVUdfVl9tVXBxdHVSc0MtX3lfWWZfQmFKdGI1MWpoQXZXSjRuQTgxOVY4V3o4WVFsdUlvTDgwem9GTDM1UQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fsachgieohat%3Futm_source%3Dyoutube&v=uhdEeJeBK4M

15m
Dec 07, 2022
MÔI TRƯỜNG sinh sống có ảnh hưởng đến chuyện TÌNH DUYÊN hay không?

Tham gia ngay Group Chánh Kiến: Hỏi đáp tất tần tật cùng thầy Trần Việt Quân và xem những nội dung dành riêng cho cộng đồng Chánh Kiến. 👉 Link: http://gnh.vn/groupck/?utm_source=you... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEt2ZWNoN01reVJwVFJaN0JVNlNwNkRsLWc2Z3xBQ3Jtc0trcVE1MnpYUjRuQzNzbXkzSktzdHdmQjBHX2l1MTZ6YXozbU5QRUc4aFdGa19CUGU4ZnpYZWptZUV3UVpRMWZJV1NZMTljQkU4RFhNSlJTVDMzSlBpMWlEQlZOcGxkMDhjanBkYTdqaFYzbXRkdnNtcw&q=http%3A%2F%2Fgnh.vn%2Fgroupck%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=b5H3jJYMAp0 Tham gia ngay Cộng đồng Dạy con trưởng thành từ 3 gốc: -  👉 http://gnh.vn/GroupDayCon?utm_source=... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUo5U0FLRmQtb240R1JsTk5IR3V3RG84aVhIUXxBQ3Jtc0tsaFZnWVBoYW1DOWdBcmZnWnVoZXVIcFpOUzREN1VydEdhbUtrTGN1RUllSXpCSUhnOHgzZXNvOUxyTVlqSDBKcnFaZXVDdTFuVUdlRXl5dTc0dVdidnFMTGtGY1FCTzhWVEZyZkZTX0NpS3AxZGVjbw&q=http%3A%2F%2Fgnh.vn%2FGroupDayCon%3Futm_source%3Dyoutube&v=b5H3jJYMAp0

11m
Dec 06, 2022
Tâm Sinh Tướng - Muốn tướng mạo PHÚC HẬU, XINH ĐẸP phải làm gì?

Nếu có thắc mắc  liên hệ ngay Chuyên Viên Tư Vấn 3 Gốc để được giải đáp: https://bke.edu.vn/nhantuong-hotro/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=QUFFLUhqbU15aURnNXppZGtEX19jVTJoVW1JQVlaT19kQXxBQ3Jtc0tubUYyR2NhVmlSUDNvUUwxSE9pR2NaNnVtWFFBZTJnZjdSb1RQeV9IYjJaSGE4V211V2gxdzZneWo4V1Vrc3lKakZWb0ludTRUT0VJS0JIa29FUlV0TDg0R0JLUlJhMFJMUTllMnZhZzMyNF81bmEtMA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhantuong-hotro%2F%3Futm_source%3Dyoutube&stzid=Ugwcsf3G8A0wxP39svt4AaABAg

13m
Dec 05, 2022
Cách rèn NGHỊ LỰC của những người VĨ ĐẠI

▶ Theo dõi các khóa học từ thầy Trần Việt Quân tại: https://bke.edu.vn/lich/?utm_source=y... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNyZUZsUVV1QklEbVJ5TXdvSk4tOHJ4S1Azd3xBQ3Jtc0trbTVqeHRxaWxEZXlZVHBLMkVuTDUxcWdwU19JaURYclJQREZRQ1RHNGo3ZkxubXhHdC1kcnRHNHVXNmkzOVRwYm43dmppUjJDRnN2YnNNQVBTb282OXNDV3FoX0RCdkNhNS1URUl1alktclJqbHlwMA&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=nfNp44k7uZ4 ▶ Các nhóm Zalo Cộng đồng hữu ích: https://bke.edu.vn/nhomzalo/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dacnpqcGwwZmstQ3VKVUt2Y05oWnlWaGE5UXxBQ3Jtc0tuSjQ3T0h5ZEU2UE9jNFk0LVQtUWJEMXFUa0tZNW02WVZLY0wtMmxnZ2xPV2d4YVY3SHB1OWpubVlLV3lrUDNpSTVXM3dsWXBYZkxNb0dKdW9uNG9TQnhZNU9fdXZ6c0JpdmgyRjBGcmZBVV9RMGZxSQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhomzalo%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=nfNp44k7uZ4 ▶ Đặt mua sách hay: https://bkeshop.com/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hEUWMyd3g0eEpxM25FQ1NUUExDUnF5QnVMZ3xBQ3Jtc0tuc19ucDI3RGVDN045Vndvb1VCVzdQQUtLaG92cF9JamFOZGMxMXF5cUNmODlqX3pMdTBybWZzREhhcnNPQUtEV2FoLTNoTFZCLUVyTlpwOFBOT1diTnNqSWJhdlZEYnJNeEgzQjhrLXNfQ0o2UDlNWQ&q=https%3A%2F%2Fbkeshop.com%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=nfNp44k7uZ4 Kết nối với thầy Trần Việt Quân tại đây: ▶ Hotline: 0906.777.111 phím 1 ▶ Youtube: https://www.youtube.com/thaytranvietquan ▶ Fanpage: https://www.facebook.com/thaytranviet... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURHSl90eU1YS2tBVWE1bmpTa0dnczRya0w0Z3xBQ3Jtc0trdVBWZ3U3V25xa2RuZDRkNDlYMXpmXzl0NGs0OG5fVDZfYmhfQjVYeHhrdVJIRUNoODVlWEdrM2R3NUN2TXlFQ3hYeXlTUDMzZG81WGZWMG5YekV5TUZGeUZpRGkwVVk2NEtOTmpVTl8weVU5VEx4WQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthaytranvietquan&v=nfNp44k7uZ4 ▶ Website: https://tranvietquan.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkMzVnJ3Y0FaTGUtMXhmenlVVHFVSDZZVG1nQXxBQ3Jtc0tsN3lmSTlJU1pkTjkzZk9FM2ZMYTdFQ3RZMTVtT2ttVkVqQm1weDg3NTVIeGZESWV0R0Z3eWo1UkQ5ZDNMMUtFMTFqekFVcUJWM2tlZWpwakR4d0c3cFQ0UUNuVE1DNjY3OGZIUjNNeWxWNm8zQllXYw&q=https%3A%2F%2Ftranvietquan.com%2F&v=nfNp44k7uZ4

21m
Dec 03, 2022
QUY LUẬT giúp bạn giải quyết mọi NGHỊCH CẢNH

▶ Theo dõi các khóa học từ thầy Trần Việt Quân tại: https://bke.edu.vn/lich/?utm_source=y... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHlOWVpxSFdfa2FNVldfeWphdEN0alFUNmFhQXxBQ3Jtc0tsWVlRZjE3WXhQLWk4VElXVmxKdG5hQmRuMDI0cHl6aHNiTExuMFhMcnh2MXp1WWFVaUtTd21vMEF1aVVxZDNjbTJpWV9WUWE5anN4bkJlTkpleldVTjN1eUFLWUY0NFZaVkxzZW04UzY0N3pVRTF4Zw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Flich%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=5fg8pv9mFNw ▶ Các nhóm Zalo Cộng đồng hữu ích: https://bke.edu.vn/nhomzalo/?utm_sour... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEF5d2YwaXpCNG51LUlWTFRmaE5UM0J2NG1hQXxBQ3Jtc0trSHRPeXJCejd2QWY1RjZSeDQ4R3YwOGVRVzREYzMxZEFoRmtQX3M2VFV5alhOZG5ETmNlSUE1VUlzV2hfNENUTFlyWnpsdW5pV1lzX0xHR05RWENubHZ4bHVwNERqeURMNFNYVGUzRFFSZ1lvSmgtRQ&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhomzalo%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=5fg8pv9mFNw ▶ Đặt mua sách hay: https://bkeshop.com/?utm_source=youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk53RV9tRWhmOXNXc1c5cnNCX2NkOWZyb0x0Z3xBQ3Jtc0trSHZRdFl5ZVVHU1V4UFF1ZjJrMDE4ZURGWW9XOUVfalluM1FNTU1EUTFYYW9mSmRQME9mV3A5X3A5bmZFRmhJS1N4Z0h1STRZdU9iU3p1WjNvaGMwZWxFSUl3NjVtVkstd3FiOUtkak4xdXptNWxlOA&q=https%3A%2F%2Fbkeshop.com%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=5fg8pv9mFNw

28m
Dec 02, 2022
THẤU HIỂU bản thân để THAY ĐỔI số mệnh qua NHÂN TƯỚNG

Nhân tướng ứng dụng: ▶ Hiểu mình, từ đó rèn tâm sửa tướng để hoàn thiện bản thân ▶ Biết người khác để giao tiếp một cách hiệu quả ▶ Định hướng nghề nghiệp, hiểu sở đoản sở trường của con ▶ Dự đoán vận mệnh, cải mệnh bằng nhân tướng https://bke.edu.vn/nhantuong/?utm_sou... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJMMmVId29HdTVHOFNfVk1iMjU3VkhFb0VWQXxBQ3Jtc0tsUnlNRTllU0s4cXBXWHlRYkRyMWRKTmNyWGd1QTNRUXF5eXloS3g4bjZmX3hMMTM3MjJNSFJaM0xUYmYwTEpYVG9uM0ZMUHhBZDJ5QmZXbFVxSm1DdXpHQlhLOVRHZC1sNHZOQ0FuZ213TXQ0TGtBZw&q=https%3A%2F%2Fbke.edu.vn%2Fnhantuong%2F%3Futm_source%3Dyoutube&v=YD43mK1LMF0

14m
Dec 01, 2022