Lương Trainer

Lương Trainer

About

Xin chào các bạn, tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer.
Tại Podcast này tôi sẽ chia sẻ các chủ đề về phát triển bản thân và phát triển kinh doanh.

Available on

Community

58 episodes

Nếu bạn cảm thấy trì trệ thì đây là lúc bạn phải thay đổi

Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, trì trệ, và không có bước phát triển cho công việc của mình Hãy dừng lại, dừng lại Và cùng nghe audio này để tìm ra con đường cho chính bạn nhé => Nhận món quà đặc biệt từ tôi tại: https://qua.phamvanluong.com/ => Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: +Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ +Facebook Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ +Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer +Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ +Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ +Instagram Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/  +Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

7m
Aug 23
Công thức chuyển hóa năng lượng giúp bạn luôn duy trình năng lượng đỉnh cao hàng ngày

Công thức chuyển hóa năng lượng giúp bạn luôn duy trình năng lượng đỉnh cao hàng ngày Công thức giúp bạn neo móc các cảm xúc tích cực và lấy lại được năng lượng mỗi khi mức năng lượng của bạn xuống thấp => Nhận món quà đặc biệt từ tôi tại: https://qua.phamvanluong.com/ => Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: +Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ +Facebook Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ +Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer +Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ +Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ +Instagram Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/  +Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

15m
Aug 20
Bạn Là Ai? Hỡi các CHIẾN BINH, đã đến lúc XUẤT PHÁT

BẠN LÀ AI? Con người bên trong bạn là ai? Điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt? Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt? => Nhận món quà đặc biệt từ tôi tại: https://qua.phamvanluong.com/ => Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: +Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ +Facebook Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ +Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer +Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ +Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ +Instagram Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/  +Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

4m
Aug 01
Sự Tập Trung -Công Thức Bí Mật Của Thành Công

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao mình làm việc rất chăm chỉ dành rất nhiều thời gian công sức để làm việc mà không có kết quả bao nhiêu, vẫn rất xa vời mục tiêu đã đề ra Vâng tôi cũng giống như bạn trước kia, thực sự rất muốn rất khao khao thành công nhưng không biết cách làm việc hiệu quả để hướng gần tới mục tiêu Trong audio ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn công thức bí mật tôi tìm ra để con đường hướng tới mục tiêu của bạn gần hơn bao giờ hết Bạn hãy lắng nghe podcast này nhé, nếu hay hoặc ai đó đang cần bạn hãy chia sẻ cho họ audio này. Chúc bạn ngày mới tuyệt vời. => Nhận món quà đặc biệt từ tôi tại: https://qua.phamvanluong.com/ => Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: +Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ +Facebook Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ +Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer +Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ +Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ +Instagram Lương Trainer:  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/  +Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

14m
Jul 26
Bạn sẽ bị cuộc đời ĐẤM VÀO MẶT - Phản ứng của bạn là gì?

Bạn sẽ bị cuộc đời ĐẤM VÀO MẶT - Phản ứng của bạn là gì? sẽ quyết định bạn là ai trong cuộc sống này Hãy đứng lên và đối diện với những khó khăn Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

4m
Jul 25
Bạn là HỌA SỸ tuyệt vời nhất cho BỨC TRANH cuộc đời của bạn

Tại sao mọi người không đạt được thành công? Vì đa phần 90% những người ngoài kia họ không rõ ràng về điều mình muốn Tại sao bạn không là họa sỹ vẽ lên bức tranh tuyệt vời cho cuộc đời của bạn, bức tranh với nhiều gam màu và đầy thú vị trong quá trình bạn kiến tạo nên bức tranh đó Hãy cùng nghe podcast này để bạn có thể biết cách thiết kế bức tranh cuộc đời và đạt được các mục tiêu mình đề ra như thế nào nhé Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

28m
Jul 24
Tôi thách thức bạn Dám Đứng Dậy Đương Đầu Với Những Khó Khăn

Khó khăn luôn là 1 phần không thể thiếu trong hành trình chúng ta đi, để chiến thắng những khó khăn ta phải đi xuyên qua nó, liên tục hành động liên tục tiến lên rồi tới một ngày những nỗi đau này sẽ là các câu chuyện truyền cảm hứng cho bạn và mọi người Sự lựa chọn là ở bạn. Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

1m
Jul 16
Đi Nhanh Hơn Với Phương Pháp Niệm Chú Từ Khóa Với Bộ Kinh Của Riêng Bạn

Đây là phương pháp mà tôi áp dụng để biến những tri thức ngoài kia trở thành tiền, kỹ năng, kinh nghiệm và giúp cuộc sống của tôi thành công hơn. Bạn các hãy cùng nghe podcast để chiêm nghiệm phương pháp này nhé Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

20m
Jun 08
Trạng Thái NĂNG LƯỢNG ĐỈNH CAO Vũ Khí BÍ MẬT Của Người THÀNH CÔNG

Năng lượng được dẫn dắt bởi cảm xúc, người năng lượng càng cao càng dễ thành công và có chỉ số hạnh phúc cao Hãy cùng tôi tìm hiểu điều gì tạo ra trạng thái năng lượng đỉnh cao này nhé Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

22m
Jun 07
Cuộc sống là chuỗi các Game - Cách bạn thiết kế Game và chơi Game sẽ quyết định bạn là ai trong cuộc đời này

Cuộc sống là chuỗi các Game - Cách bạn thiết kế Game và chơi Game sẽ quyết định bạn là ai trong cuộc đời này Đây là 1 podcast chia sẻ từ những trải nghiệm bản thân của tôi, hi vọng nó cung cấp thêm cho bạn 1 góc nhìn khác giúp bạn có cuộc sống ý nghĩa hơn Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

23m
Jun 04
Cuộc Sống Là Những Gam Màu - Càng Nhiều Màu Sắc Cuộc Sống Của Bạn Càng Thú Vị

Có rất nhiều người ở độ tuổi gần đất xa trời mà tôi tâm sự, họ luôn có 1 điều gì đó hối tiếc về thời thanh xuân, về tuổi trẻ, về những hành động mà họ không làm? Làm thế nào để ta không phải nói từ " Giá Như" giống như họ khi về già Đây là 1 podcast chia sẻ từ những trải nghiệm bản thân của tôi, hi vọng nó cung cấp thêm cho bạn 1 góc nhìn khác giúp bạn có cuộc sống ý nghĩa hơn Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

30m
Jun 01
Trò Chơi Chiến Thắng Trong Tâm Trí Quyết Định Vị Trí Của Bạn Trong Cuộc Đua

Trò Chơi Chiến Thắng Trong Tâm Trí Quyết Định Vị Trí Của Bạn Trong Cuộc Đua Yếu tố bên trong mới là thứ tạo ra những kết quả bên ngoài? Hãy luôn cẩn trọng với lời nói, suy nghĩ của bạn và những người xung quanh. Bạn nghĩ gì vũ trụ sẽ cho bạn những thứ tương xứng bạn đang nghĩ. Liên tục phát triển bản thân để rèn tâm, luyện trí sống 1 cuộc đời xứng đáng bạn của tôi nhé. Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

20m
May 26
Sự Hảo Hoàn Kẻ Thù Số 1 Của Thành Công

Bạn đĩnh nghĩa về sự hoàn hảo như thế nào? Có phải là sự cầu toàn, chỉnh chu? Hãy cùng nghe podcast của tôi để xem một mặt khác của định nghĩa về sự hoàn hảo nhé Hi vọng những góc nhìn khác sẽ giúp ích được cho bạn Hẹn gặp lại bạn ở podcast ngày mai, nếu hay hãy đăng ký, theo dõi và chia sẻ cho ai đó cũng đang cần kiến thức này như bạn nhé Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

25m
May 24
Sự khác nhau giữa những người kiếm được 1 tỷ và 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ là gì?

Đây là những chia sẻ về góc nhìn cá nhân của tôi về Sự khác nhau giữa những người kiếm được 1 tỷ và 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ Hi vọng với kinh nghiệm từ bản thân tôi, mọi người sẽ có thêm 1 góc nhìn mới Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

51m
May 22
Công thức 6 bước biến Ý TƯỞNG trở thành HIỆN THÀNH

Có bao giờ bạn đang đi trên đường và nảy ra những ý tưởng hay, rồi 1 ngày nào đó bạn gặp ai đó đã thực hiện ý tưởng mà bạn đã nghĩ cách đây vài năm không? Hãy nghe audio này để xem công thức tôi biến những ý tưởng trở thành hiện thực ra sao nhé. Hi vọng bạn sẽ có nhiều ý tưởng hay từ những chia sẻ này. Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

24m
May 17
4 CÁCH GIÚP BẠN DUY TRÌ TRẠNG THÁI NĂNG LƯỢNG ĐỈNH CAO LIÊN TỤC

Năng lượng sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ, suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả Hành cùng tôi chiêm nghiệm công thức duy trì trạng thái năng lượng đỉnh cao mà tôi mất rất nhiều thời gian để tìm ra ở trong podcast này nhé Hi vọng giúp ích cho mọi người ------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

22m
May 09
Tinh Thần Chiến Binh - Công Thức Giúp Bạn Đạt Top 1 Trong Mọi Việc

Để trở thành một chiến binh thực sự, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây: __ Tập trung vào mục tiêu: Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Hãy tập trung và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Luyện tập chăm chỉ: Không có gì thay thế cho sự nỗ lực và luyện tập đều đặn. Hãy luyện tập với tinh thần trách nhiệm và tận tâm. Sẵn sàng chấp nhận thất bại: Trong cuộc sống, không ai có thể đạt được thành công mà không trải qua thất bại. Hãy sẵn sàng chấp nhận và học hỏi từ thất bại để trưởng thành và phát triển. Tự tin và kiên định: Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình và kiên định với quyết tâm đạt được mục tiêu. Đam mê và nhiệt huyết: Hãy đam mê và nhiệt huyết với công việc của mình. Hãy tận hưởng quá trình và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang làm. __ Bên cạnh đó, để đạt được top 1 trong mọi việc, bạn cần phải biết cách phân tích, đánh giá và sắp xếp ưu tiên công việc một cách thông minh và hiệu quả. Hãy sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý thời gian để đảm bảo sự tập trung và hiệu quả trong công việc. Cuối cùng, hãy luôn giữ cho tinh thần lạc quan và tích cực, và học hỏi từ những người thành công trước đây. Tinh thần chiến binh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công trong mọi việc. Chúc các bạn nghe Audio vui vẻ ------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

7m
May 04
Sự Rõ Ràng Về Mục Tiêu - Bí Quyết Của Sự Thành Công.

Hôm nay tôi rất vui và tự hào khi chia sẻ với mọi người rằng tôi đã hoàn thành quãng đường chạy bộ 21km đầu tiên của mình!Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc chạy này, tôi đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Ban đầu, tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng về khả năng của mình. Tôi đã thực hiện nhiều buổi tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống và thực hiện những bài tập thể lực để nâng cao thể chất của mình.Khi đến ngày cuối cùng, tôi cảm thấy rất hào hứng và sẵn sàng cho thử thách. Tuy nhiên, khi bắt đầu chạy, tôi đã gặp nhiều thử thách. Những bước chân đầu tiên đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Thay vào đó, tôi tập trung vào hơi thở và nhịp độ chạy của mình, và cố gắng duy trì sự ổn định trong suốt quãng đường.Khi tôi chạm đích, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã vượt qua được một thử thách lớn trong cuộc đời của mình. Quãng đường chạy bộ 21km đã cho tôi nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Nó đã giúp tôi khám phá ra sức mạnh bên trong mình, và khả năng vượt qua những giới hạn mà tôi từng nghĩ là không thể.Nếu bạn đang có kế hoạch hoặc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy bộ tương tự, hãy tiếp tục cố gắng và không bỏ cuộc. Quãng đường đó sẽ không dễ dàng, nhưng khi bạn vượt qua được nó, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều.Tôi luôn truyền năng lượng tích cực, hãy follow tôi để tôi có thêm động lực chia sẻ những bài học hay về cuộc sống nhé. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

8m
May 03
Làm Thế Nào Để Gia Tăng Thu Nhập Khi Các Bạn Còn Đi Làm Thuê?

Làm Thế Nào Để Gia Tăng Thu Nhập Khi Các Bạn Còn Đi Làm Thuê? ... Chúc các bạn nghe Audio vui vẻ ------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

9m
Apr 28
ANH EM NƯƠNG TỰA NHAU TRONG KINH DOANH, CÓ NÊN HAY KHÔNG?

Trong kinh doanh, có thể có những anh em nương tựa nhau để hợp tác và cùng đạt được mục tiêu kinh doanh chung. Trong trường hợp anh em nương tựa nhau, việc quyết định kinh doanh có thể dễ dàng hơn, vì họ đã có một mối liên hệ đặc biệt và hiểu nhau rõ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến việc trở nên quá phụ thuộc vào nhau, gây ra những mâu thuẫn và xung đột. Vì vậy, trước khi quyết định hợp tác kinh doanh với anh em, bạn cần xem xét kỹ các khía cạnh kinh doanh, tài chính và mối quan hệ cá nhân giữa các bên. Nếu có thể đưa ra được các thỏa thuận rõ ràng và minh bạch, thì việc hợp tác có thể đem lại lợi ích lớn cho cả hai bên. Tuy nhiên, nếu không thể đưa ra các thỏa thuận rõ ràng và không có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, việc hợp tác này có thể gây ra những rủi ro và mất mát không đáng có cho cả hai bên. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ! và đừng quên theo dõi tôi, để tôi có động lực chia sẻ nhiều những audio cho các bạn nhé! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

26m
Apr 26
Lựa Chọn Đúng Hơn Nỗ Lực - Bạn Đang Chọn Con Đường Nào?

Lựa Chọn Đúng Hơn Nỗ Lực - Bạn Đang Chọn Con Đường Nào? --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

18m
Apr 26
Có Nên Làm Ăn Chung Không? Làm Thế Nào Để Làm Ăn Chung Lâu Dài Và Hiệu Quả?

Việc làm ăn chung có thể mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, chia sẻ trách nhiệm, tăng cường kinh nghiệm và kỹ năng, tăng tính đa dạng trong hoạt động kinh doanh và cải thiện quan hệ giữa các đối tác. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả và lâu dài, bạn cần phải lựa chọn đối tác phù hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố liên quan để đảm bảo hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả và hài hòa. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

20m
Apr 25
Sổ Mục Tiêu - Bí Quyết Giúp Bạn Đạt Được Thành Công Trong Cuộc Sống

Sổ mục tiêu (hay còn gọi là sổ lưu trữ mục tiêu) là một công cụ hữu ích giúp cho người dùng quản lý và đạt được các mục tiêu của mình. Thông thường, sổ mục tiêu bao gồm các trang để người dùng ghi lại các mục tiêu của mình, các kế hoạch để đạt được mục tiêu đó, và nhật ký tiến trình để theo dõi việc đạt được mục tiêu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

18m
Apr 24
Công thức giúp bạn hình thành và phát triển THÓI QUEN TỐT.

Công thức giúp bạn hình thành và phát triển THÓI QUEN TỐT. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

17m
Apr 21
Bí Quyết Giúp Bạn Biến Ý Tưởng Thành Tiền

Tôi thường có thói quen lưu lại các ý tưởng bằng cách ghi chép lại ngay vào cuốn sổ của mình, nó có thể là ý tưởng của mình, cũng có thể là ý tưởng của người khác, nhưng khi lóe lên, tôi sẽ note lại nó ngay....chính điều này đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong công việc của mình.... Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

18m
Apr 20
Liên tục đốt thuyền để nâng cấp bản thân tạo ra 1 phiên bản tốt hơn cho chính bạn mỗi ngày

Liên tục đốt thuyền để nâng cấp bản thân tạo ra 1 phiên bản tốt hơn cho chính bạn mỗi ngày -------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠⁠https://phamvanluong.com/⁠⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer⁠ https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

13m
Apr 20
Sổ Thông Thái - Kho Tàng Lưu Trữ Tri Thức Mở Lối Thành Công

Có rất nhiều cách để bạn dung nạp kiến thức vào trong đầu, để tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống. Và mỗi người cũng có những hành động, cách nhớ khác nhau. Và Tôi xin chia sẻ một bí quyết đã theo tôi bao lâu nay. Đó chính là cuốn sổ " Thông Thái" , với mỗi một điều tôi học hỏi được, 1 bài học trong ngày tôi lại ghi chép lại. Mỗi khi tôi gặp phải vấn đề gì tôi lại mở nó ra để đọc lại. Tôi gọi đó là chiếc bát "không đáy" có thể chưa rất nhiều gạo_tri thức trong cuộc sống. ... -------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠https://phamvanluong.com/⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

24m
Apr 19
Tâm thư gửi con!

Chào con! Như những người cha mẹ khác, bố mong muốn con luôn được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, để đạt được điều này, con cần phải học hỏi và rèn luyện bản thân mỗi ngày. Sau đây là 05 bài học bố muốn gửi gắm đến con, để giúp con có thể trở thành một người trưởng thành thông minh, có tâm và có đức. __ Sự kiên nhẫn là chìa khóa của sự thành công Trong cuộc sống, con sẽ gặp phải rất nhiều thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, đừng bao giờ bỏ cuộc! Hãy kiên trì và cố gắng vượt qua những khó khăn đó. Sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm sẽ giúp con đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Tôn trọng bản thân và người khác Con phải học cách tôn trọng bản thân và người khác xung quanh. Không ai là hoàn hảo, và mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Hãy luôn cảm thông và tôn trọng lẫn nhau, và hãy trân trọng giá trị của bản thân mình. Tập trung vào giải pháp, chứ không phải vấn đề Trong cuộc sống, con sẽ gặp rất nhiều vấn đề và trở ngại. Hãy luôn tập trung vào giải pháp chứ không phải vấn đề. Tìm cách giải quyết vấn đề và học hỏi từ các trải nghiệm của mình để trưởng thành hơn. Luôn học hỏi và nỗ lực phát triển bản thân Hãy luôn cố gắng học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày. Không ngừng học hỏi từ sách, người khác và cuộc sống để trở thành một người thông minh, có tâm và có đức. Luôn luôn giữ vững lạc quan và vui vẻ Cuộc sống có nhiều biến động và thăng trầm, nhưng đừng bao giờ để những điều tiêu cực áp đảo tinh thần của mình. Hãy luôn giữ vững lạc quan và vui vẻ, và hãy trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống của mình, con nhé! ------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠https://phamvanluong.com/⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer https://www.tiktok.com/@luongtrainer __ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

7m
Apr 18
Tư Duy Giải Quyết Vấn Đề Khi Bạn Gặp Áp Lực Khó Khăn Trong Công Việc Và Cuộc Sống

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn cảm thấy rất bế tắc, khó khăn chồng chất khó khăn. Hãy bình tĩnh, nhắm mắt, hít thở 1 hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Thực ra vấn đề khó khăn như nào đi nữa nhưng nếu bạn biết cách giải quyết nó thì nó rất đơn giản. Sau đây tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi cho các bạn qua câu chuyện bó đũa: __ Không bao giờ áp đặt bản thân đối mặt với những vấn đề lớn một cách toàn diện. Thay vào đó, hãy chia nhỏ chúng thành các bước nhỏ hơn và xác định kế hoạch cụ thể để hoàn thành từng bước. Lên kế hoạch chi tiết với các mục tiêu cụ thể và thời hạn rõ ràng để giúp bạn theo dõi tiến độ và đạt được kết quả. Không ngại nhờ sự giúp đỡ của người khác, như đồng nghiệp, người có kinh nghiệm hoặc những nguồn lực hỗ trợ khác để giúp giải quyết các vấn đề khó khăn. Học hỏi và nắm vững kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề, cũng như dành thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị trước khi bắt tay vào thực hiện. Kiên trì và không quên theo dõi tiến độ, điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết và không bỏ cuộc giữa chừng. __ Bài học chính là tư duy chia nhỏ vấn đề để thực hiện trong cuộc sống giúp giải quyết các vấn đề khó khăn một cách hiệu quả và đạt được kết quả thành công. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠https://phamvanluong.com/⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer https://www.tiktok.com/@luongtrainer --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

12m
Apr 17
Cách Đạt Mục Tiêu Nhanh Hơn Thông Qua Lá Thư Gửi Tương Lai

Gửi lá thư tương lai là một phương pháp tâm lý học giúp bạn đạt mục tiêu nhanh hơn bằng cách viết một lá thư gửi cho chính bản thân trong tương lai, trình bày về những mục tiêu và ước mơ mà bạn muốn đạt được. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của mình, tạo động lực và định hướng cho hành động hiện tại. Dưới đây là một số bước cơ bản để bạn thực hiện gửi lá thư tương lai: __ Chọn mục tiêu cụ thể: Hãy xác định mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong tương lai. Nên viết rõ ràng và cụ thể, điều này giúp bạn có một hướng đi rõ ràng và dễ theo dõi. Viết lá thư gửi cho bản thân trong tương lai: Bạn có thể sử dụng giấy và bút để viết thư hoặc có thể tạo một tài liệu văn bản trên máy tính. Viết như thể bạn đang gửi lời nhắn đến chính bản thân trong tương lai, mô tả về mục tiêu mà bạn muốn đạt được, cảm nhận về cảm giác khi đã đạt được mục tiêu đó, và những lợi ích mà nó mang lại cho bạn. Biểu đạt cảm xúc: Đừng sợ biểu đạt cảm xúc của bạn trong lá thư. Hãy chân thành và trung thực về những suy nghĩ, cảm xúc, hoài bão và lý do mà bạn muốn đạt được mục tiêu đó. Cảm xúc chân thành trong lá thư sẽ giúp bạn kết nối với mục tiêu của mình một cách sâu sắc hơn. Thiết lập thời điểm gửi: Hãy quyết định thời điểm gửi lá thư. Nên chọn một khoảng thời gian trong tương lai, thích hợp với thời gian bạn dự định đạt được mục tiêu. Có thể là trong 1 năm, 5 năm, hoặc thậm chí là 10 năm tới. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Theo dõi Lương Trainer thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác: Blog Lương Trainer: ⁠https://phamvanluong.com/⁠ https://phamvanluong.com/ Facebook Lương Trainer: ⁠https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ ⁠ https://www.facebook.com/phamvanluongcom/ Youtube Lương Trainer: ⁠https://www.youtube.com/@Luong_Trainer⁠ https://www.youtube.com/@Luong_Trainer Youtube Shorts Lương Trainer: ⁠http://short.luongtrainer.vn/⁠ http://short.luongtrainer.vn/ Radio Lương Trainer: ⁠http://radio.luongtrainer.vn/⁠ http://radio.luongtrainer.vn/ Instagram Lương Trainer: ⁠https://www.instagram.com/luong_trainer/⁠ https://www.instagram.com/luong_trainer/ Tiktok Lương Trainer: ⁠https://www.tiktok.com/@luongtrainer https://www.tiktok.com/@luongtrainer __ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/luong-trainer/message

12m
Apr 16