Những suy tư của Xuôi

Xuôi

About

Những thứ nhỏ nhặt gom góp thành những thứ lớn lao...Còn bạn, sao không cho mình những câu trả lời đơn giản để sống thoải mái hơn?

Available on

Community

4 episodes

-Tình yêu tuổi đôi mươi-

Tình yêu tuổi đôi mươi như một ván cược giữa thanh xuân cô gái và sự nghiệp chàng trai. Lúc bắt đầu một mối quan hệ tôi chỉ nghĩ rằng mình yêu và chỉ yêu như bao người bình thường không nghĩ ngợi điều gì xa xôi... Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là việc duy trì và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy - người mà tôi cảm thấy thật sự sẽ hối hận khi đánh mất. Yêu thôi thì đủ không? Yêu sẽ là đủ và thương sẽ là cần... khi chúng tôi chỉ có những tháng ngày tận hưởng trọn vẹn cái tình yêu tuổi đôi mươi đầy cảm xúc và thể xác. Nhưng rồi đến khi tôi nhận ra mình không thể yêu và chỉ là yêu như vậy được. Tình yêu cần những điều khác để duy trì và đó chính là sự nghiệp vững vàng của tôi sau này. Tôi bắt đầu thấy áp lực...áp lực vì chưa biết tương lai mình như thế nào, mình nỗ lực cho bản thân đã đủ chưa? và nếu buộc phải đánh mất người mình thương thì điều đó sẽ tồi tệ đến thế nào? Đúng là cuộc sống luôn cho tôi những áp lực: gia đình, người yêu, bạn bè và không ai khác những điều tôi làm và suy nghĩ chỉ hy vọng có thể đi đúng con đường tôi mong muốn và không đánh rơi những điều tốt đẹp quý báu vốn thuộc về minh... -Xuôi- Những suy tư của Xuôi. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nhungsuytucuaxuoi/message

1m
Sep 12, 2021
Chuyện Của Mùa Mưa

𝐶ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑋𝑢𝑜̂𝑖, 𝑂̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 𝑚𝑢̛𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 4 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑜̛̉ đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦 𝑡𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 "đ𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔" 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑚𝑢̛𝑎 đ𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑜̛𝑖... 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑢̛𝑎 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑢̛𝑎 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑙𝑎̆́𝑚, 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣̂𝑐 𝑏𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̀𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑚𝑢̛𝑎, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑒̂𝑛 𝑎̆́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̂𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑇𝑖𝑛 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 đ𝑖, ℎ𝑎̃𝑦 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑎̃𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂ 𝑛𝑜́𝑛𝑔. 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑦̃ 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦! 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́ đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜́ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̂𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑛𝑜́𝑖... -𝑋𝑢𝑜̂𝑖- 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑋𝑢𝑜̂𝑖 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nhungsuytucuaxuoi/message

1m
Sep 01, 2021
Trôi theo dòng Indie

-𝑇𝑟𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑒- --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nhungsuytucuaxuoi/message

1m
Sep 01, 2021
"Bước qua mùa cô đơn"

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/nhungsuytucuaxuoi/message

1m
Aug 31, 2021