Sức mạnh của sự trầm lắng - Những bí quyết giúp bạn tránh xao lãng
SEP 27, 2022
Description Community
About

Trong cuốn sách Sức mạnh của sự trầm lắng tựa gốc: “Quiet Influence”, Tiến sĩ Jennifer Kahnweiler đã dành thời gian để phân tích thế mạnh này để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vai trò và giá trị mà kỹ năng lắng nghe thấu đáo mang lại cho mỗi người. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ cho bạn đọc những bí quyết để tránh xao lãng khi đang lắng nghe để có thể tạo nên sự khác biệt cho mình trong cuộc sống lẫn công việc.

Support the show
Comments