5 Lý do để đọc sách nhiều hơn (từ quan điểm của một người viết)
MAR 27, 2022
Description Community
About

Ai cũng biết đọc sách là một thói quen tốt. Tuy nhiên, tại sao ngày nay ta vẫn cần đọc sách trong khi đã có rất nhiều lựa chọn đọc khác (như blog, báo mạng, forum...). Tập podcast này phân tích 5 lý do cần đọc sách nhiều hơn, từ quan điểm của một người viết và tác giả sách. 


Bài viết gốc: https://www.instagram.com/p/BjbGRbcn45y/


Cuốn sách nói "Bắt đầu với câu hỏi tại sao" (Simon Sinek) miễn phí trên Fonos: https://fonos.vn/tpw-start-with-why


Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho


Biên tập podcast: Thảo Nguyên https://www.instagram.com/thaonguyenreads/


👋 COME SAY HI


Instagram: https://www.instagram.com/thepresentwriter/


Facebook: https://www.facebook.com/PresentWriter


YouTube: https://www.youtube.com/c/ThePresentWriter/


Website/Blog: https://thepresentwriter.com/


Email: contact@thepresentwriter.com---

Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Comments