Fr T Thought Of the Day

Thembelani Ngcobo

About

Fr Thembelani Ngcobo reflects on different aspects of spirituality, theology and daily Catholic life.

Available on

Community

2828 episodes

Prayer changes things

Have you asked God?

10m
Dec 09
Nalokhu sekulungisiwe

UNkulunkulu uzosihlelela

10m
Dec 08
We are blessed

We have God in our midst

10m
Dec 08
Remain faithful to God

Stay with the Lord

10m
Dec 07
Wakhiwe phezu kwani

Sithini isisekelo sakho

10m
Dec 07
We are blessed

We are destined by grace

10m
Dec 05
Nkosi basangaphila

Siswele ukuzehlisa

10m
Dec 04
Qaphela

Sibizelwe ukuqaphela

10m
Dec 02
Called for transformation

Be the agent of change

10m
Dec 01
Ibanomusa kwabanye

Hlonipha isipho sikaNkulunkulu kuwena

10m
Nov 30
Missionary disciple

Called to evangelize

10m
Nov 30
His Yes is eternal

Trust God with your struggles

10m
Nov 29
Give it time

Do not panic

10m
Nov 28
Give until it hurts

Be generous, make the difference

10m
Nov 27
Sibizelwe okukhulu

Buyini Ubuntu kumuntu okholwayo?

13m
Nov 26
Called to serve

Called to live out Ubuntu

10m
Nov 26
Trust God

Trust God with your

10m
Nov 25
Ijulile indaba yokuvuka kwabafileyo

Nkosi sifundise izimangaliso zakho

10m
Nov 25
Abafuni ubengcono

Methembe UNkulunkulu

10m
Nov 24