Fr T Thought Of the Day

Thembelani Ngcobo

About

Fr Thembelani Ngcobo reflects on different aspects of spirituality, theology and daily Catholic life.

Available on

Community

2810 episodes

His Yes is eternal

Trust God with your struggles

10m
Nov 29
Give it time

Do not panic

10m
Nov 28
Give until it hurts

Be generous, make the difference

10m
Nov 27
Sibizelwe okukhulu

Buyini Ubuntu kumuntu okholwayo?

13m
Nov 26
Called to serve

Called to live out Ubuntu

10m
Nov 26
Trust God

Trust God with your

10m
Nov 25
Ijulile indaba yokuvuka kwabafileyo

Nkosi sifundise izimangaliso zakho

10m
Nov 25
Abafuni ubengcono

Methembe UNkulunkulu

10m
Nov 24
Ukube bengazi

Nkosi ngihawukele

10m
Nov 23
Uzokuphakamisa UNkulunkulu

UNkulunkulu uhamba nathi njalo

10m
Nov 22
UNkulunkulu akakhohlwanga

UNkulunkulu ngeke akushiye

10m
Nov 20
Am I present?

What is going on around me?

10m
Nov 20
Abaningi bayesaba

Funda ukuzimela

10m
Nov 19
Siyalesaba iqiniso

Hlala nathi Nkosi

10m
Nov 16
Each day is a gift

Celebrate your life

10m
Nov 16
Bangaki ababuyayo bezobonga

Wagcina nini ukubonga

10m
Nov 15