Fr T Thought Of the Day

Thembelani Ngcobo

About

Fr Thembelani Ngcobo reflects on different aspects of spirituality, theology and daily Catholic life.

Available on

Community

2695 episodes

God needs us

God is with his people

10m
Sep 30
Ujabula ngokulimala kwethu

Ungajabuli ngami sitha sami

11m
Sep 30
You are loved

You are cherished

10m
Sep 29
UNkulunkulu uyasihlelela

UNkulunkulu uthembekile

10m
Sep 26
Am I open to God

Allow God to heal you

10m
Sep 25
God loves us

Remain with us, Lord

10m
Sep 23
Remain faithful

Remain committed

10m
Sep 22
Funda ukwaneliseka

Funa intando kaNkulunkulu

11m
Sep 22
Hlonipha isigaba obizelwe sona

Sihamba kanjani phambi kwabantu

10m
Sep 21
Lead them to God

Remember God has a better plan for you

10m
Sep 21
God remains faithful

Hold on to his promises

10m
Sep 20
Inkonzo yokulibala

Masingasuki eNkosini

10m
Sep 20
Lungakanani ukholo lwethu

Sibizelwe okwaphezulu

10m
Sep 19
Continue to pray for one another

We owe each other a prayer

10m
Sep 18
UNkulunkulu unxusa ngathi

Sibizelwe ukuphilisa abanye

10m
Sep 18
God loves us

He came for us

11m
Sep 17
Inhliziyo iyingozi

Inhliziyo yimbi

10m
Sep 16
We grow through pain

Trust God with your struggles

10m
Sep 15
Ungabi umqhathi

Ungalibulali ikhaya

10m
Sep 15