VOV - Kinh tế Tài chính

Đài Tiếng nói Việt Nam

About

Với các chuyên mục chính lần đầu tiên có trên VOV: "Trước giờ mở cửa", "Dòng chảy kinh tế", "Tuyên chiến với gian lận thương mại" thường xuyên cập nhật tin tức, vấn đề, sự kiện về tài chính, kinh tế, ...
Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe các kênh khác của VOV Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

Available on

Community

2229 episodes

Dòng chảy kinh tế - Chính sách tài khóa tích cực hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế năm 2023

- Chính sách tài khóa tích cực hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế năm 2023. - Các địa phương đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm. CHỦ ĐỀ : Tài khóa, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=T%C3%A0i%20kh%C3%B3aPhục hồi, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ph%E1%BB%A5c%20h%E1%BB%93iNSNN, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=NSNNĐầu tư công https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20c%C3%B4ng --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Feb 03
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 3/2/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu dịp sau Tết Nguyên đán 2023 https://vov1.vov.gov.vn/tuyen-chien-voi-gian-lan-thuong-mai/tang-cuong-giam-sat-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-trong-kinh-doanh-xang-dau-dip-sau-te-c157-94969.aspx - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công thương tại Công điện số 383 và văn bản số 77 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đang tăng cường giám đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm và tiến hành xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật. CHỦ ĐỀ : kiểm tra, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ki%E1%BB%83m%20tragiám sát, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gi%C3%A1m%20s%C3%A1txăng dầu https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=x%C4%83ng%20d%E1%BA%A7u --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Feb 03
Trước giờ mở cửa - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm không tác động nhiều đến Việt Nam

- Nhu cầu vay nóng gia tăng, Ngân hàng nhà nước tiếp tục bơm mạnh thanh khoản cho hệ thống ngân hàng - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm không tác động nhiều đến Việt Nam? CHỦ ĐỀ : fed, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=fednâng lãi suất https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=n%C3%A2ng%20l%C3%A3i%20su%E1%BA%A5t --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Feb 03
Trước giờ mở cửa - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan thương vụ phát huy tốt hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu năm nay

- Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan thương vụ phát huy tốt hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu năm nay - Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm qua có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 1 tháng, nhưng thanh khoản đạt cao nhất trong 2 tháng gần đây CHỦ ĐỀ : xuất khẩu, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9uhàng hóa https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=h%C3%A0ng%20h%C3%B3a --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Feb 02
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 2/2/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

- Quản lý thị trường thành phố Hà Nội: thành lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất các cây xăng trên địa bàn thành phố - Tiền Giang: Phát hiện gần 400 sản phẩm quần áo may sẵn có nhãn không đúng quy định - Quy định chi tiết về ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử CHỦ ĐỀ : hàng hóa, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=h%C3%A0ng%20h%C3%B3ađiện tử https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Feb 02
Dòng chảy kinh tế - Giải pháp nào để nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030?

- Ngày 17/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết là định hướng, là kim chỉ nam để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng trong việc định hướng những tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. - Một trong những quan điểm của Nghị quyết là: kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang chế tạo, chế biến, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, chú trọng đẩy mạnh dịch vụ hóa các ngành công nghiệp. Coi trọng phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt, chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình Dòng chảy kinh tế sẽ dành toàn bộ thời lượng để phân tích, làm rõ một số vấn đề về phát triển công nghiệp cũng như những ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", với những nội dung: - Giải pháp nào để nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030?; - Sản xuất công nghiệp 2023: Chủ động nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trước các rủi ro. --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Feb 02
Trước giờ mở cửa - Gỡ điểm nghẽn về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cho thị trường bất động sản

- TP. HCM tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ 2% lãi suất cho Doanh nghiệp. - Gỡ điểm nghẽn về tín dụng, trái phiếu Doanh nghiệp cho thị trường BĐS. - Thị trường chứng khoán phiên chiều qua đã tăng điểm CHỦ ĐỀ : Doanh nghiệp, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Doanh%20nghi%E1%BB%87pBất động sản, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=B%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3nChứng khoán https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Feb 01
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 31/1/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

- Quản lý thị trường Quảng Ninh: Tạm giữ 10.000 bộ Kit test nhanh Covid-19 có dấu hiệu nhập lậu - Hà Nội: Tiêu hủy hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc - Tăng cường kiểm soát thị trường hàng hoá sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 CHỦ ĐỀ : tiêu hủy, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ti%C3%AAu%20h%E1%BB%A7ythịt bò https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=th%E1%BB%8Bt%20b%C3%B2 --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Jan 31
Trước giờ mở cửa - Lãi suất tiền gửi các ngân hàng đang giảm nhiệt

- Lãi suất tiền gửi các ngân hàng đang giảm nhiệt - Tháng Tết- chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 0,52%,br>- Thị trường chứng khoán phiên chiều qua: Giảm điểm sau nhiều phiên tăng nóng CHỦ ĐỀ : chứng khoán, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1ngiảm điểm https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gi%E1%BA%A3m%20%C4%91i%E1%BB%83m --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 31
Dòng chảy kinh tế - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo - tăng năng lực cạnh tranh quốc gia

- Nhiều năm qua, trong Nghị quyết của Trung ương và trên thực tế, Đảng, Nhà nước luôn xác định doanh nghiệp là “tế bào” của nền kinh tế. Nếu như tế bào khỏe mạnh, phát triển thì cơ thể của toàn nền kinh tế khỏe mạnh. Nếu doanh nghiệp bứt phá thì nền kinh tế bứt phá. Khi tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt thì tài nguyên “đổi mới sáng tạo” phải là động lực để phát triển. Đổi mới sáng tạo đã trở thành chìa khóa thành công, quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia. Đổi mới sáng tạo là cuộc chơi mà mỗi quốc gia đều mặc định có mình trong đó, mà Việt Nam không phải ngoại lệ. Một mùa xuân mới đã đến - Xuân của đổi mới sáng tạo mạnh mẽ gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Chính phủ cũng xác định rõ mục tiêu của đổi mới sáng tạo phải góp phần thực hiện đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra. Khách mời sẽ cùng bàn luận vấn đề này là Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty TNHH SQV International(Singapo), ông cũng là tác giả của Cuốn sách Khởi đầu của kỷ nguyên số hoá. CHỦ ĐỀ : đổi mới sáng tạo, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91%E1%BB%95i%20m%E1%BB%9Bi%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1otăng năng lực cạnh tranh quốc gia, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=t%C4%83ng%20n%C4%83ng%20l%E1%BB%B1c%20c%E1%BA%A1nh%20tranh%20qu%E1%BB%91c%20giaSQV International https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=SQV%20International --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 31
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 30/1/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

- Quản lý thị trường Bắc Giang: xử phạt gần 100 triệu đồng đối tượng vận chuyển chân gà tẩm ướp nhập lậu. - Bạc Liêu: 4 hộ kinh doanh sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán thuốc thú y hết hiệu lực. - Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt mùa lễ hội 2023. CHỦ ĐỀ : Tăng cường kiểm tra, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ki%E1%BB%83m%20traan toàn thực phẩm, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=an%20to%C3%A0n%20th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9mmùa lễ hội 2023 https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=m%C3%B9a%20l%E1%BB%85%20h%E1%BB%99i%202023 --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Jan 30
Trước giờ mở cửa - Chính phủ chỉ đạo ngành Ngân hàng kiên quyết không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh

- Chính phủ chỉ đạo ngành Ngân hàng kiên quyết không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. - Việt Nam có nhiều lợi thế trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. - Ngập tràn sắc xanh, thị trường chứng khoán tạo đà cho sự phục hồi mạnh mẽ. CHỦ ĐỀ : Chính phủ chỉ đạo, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1oNgân hàng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ngthiếu vốn đầu tư sản xuất https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=thi%E1%BA%BFu%20v%E1%BB%91n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

5m
Jan 30
Dòng chảy kinh tế - Động lực cho phát triển 2023

- 2022 là một năm thành công với kinh tế Việt Nam khi GDP đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, trong bối cảnh kinh tế quốc tế biến động khôn lường. Trong đó, các hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả ấn tượng; thu hút FDI không chỉ ở những con số, mà đáng khích lệ hơn khi đó là dự cảm, dự định của các nhà đâu tư quốc tế - họ tin tưởng vào thị trường Việt Nam, mong muốn được hợp tác với các doanh nhân-doanh nghiệp Việt Nam. Đó không chỉ là kết quả về mặt kinh tế, mà những nỗ lực trong hoạt động kinh tế đang bồi đắp – gia tăng sức hút thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng thẳng thắn nhìn lại, vẫn còn những bất cập, rào cản, nếu có thể tháo gỡ hoặc đánh giá đúng và có những biện pháp quản trị rủi ro, giảm thiểu thiệt hại, kinh tế nói riêng, sự phát triển của đất nước nói chung sẽ mạnh mẽ, bền vững hơn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, xin mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thu Trang với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, tại Pháp – góp một góc nhìn về động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam và những điểm nghẽn cần tháo gỡ, để khát vọng Việt Nam thịnh vượng trở nên gần gũi hơn. Tác giả : Thu Trang VOV1 CHỦ ĐỀ : Động lực cho phát triển kinh tế, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%90%E1%BB%99ng%20l%E1%BB%B1c%20cho%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20kinh%20t%E1%BA%BF2023 Việt Nam https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=2023%20Vi%E1%BB%87t%20Nam --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 30
Dòng chảy kinh tế - Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững

- Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững. - Thông tin về hoạt động Kho bạc Nhà nước. CHỦ ĐỀ : tín dụng xanh, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20xanhvốn https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=v%E1%BB%91n --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 27
Trước giờ mở cửa - Dư nợ cho vay tại các Công ty chứng khoán giảm 40.000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022

- Điều hành chính sách tiền tệ 2023: Chủ động, linh hoạt, đồng bộ. - Dư nợ cho vay tại các Công ty chứng khoán giảm 40.000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022. - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023, mã xanh áp đảo, VN-Index tăng gần 10 điểm CHỦ ĐỀ : chính sách tiền tệ, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87chứng khoán, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1nVN-Index https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=VN-Index --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 27
Dòng chảy kinh tế - Những trọng tâm trong chính sách tài khóa để triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

- Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh những trọng tâm trong chính sách tài khóa để triển khai tốt Nghị quyết 01/CP về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023. - Đảm bảo an toàn hệ thống, không để gián đoạn cung cấp điện trong dịp tết Nguyên đán. CHỦ ĐỀ : NQ01/CP 2023, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=NQ01/CP%202023Tài khóa, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=T%C3%A0i%20kh%C3%B3aKTVM, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=KTVMĐiện https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%90i%E1%BB%87n --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 20
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 20/1/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ VI PHẠM KINH DOANH XĂNG DẦU TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN https://vov1.vov.gov.vn/tuyen-chien-voi-gian-lan-thuong-mai/tang-cuong-giam-sat-kiem-tra-xu-vi-pham-kinh-doanh-xang-dau-trong-va-sau-tet-ng-c157-94500.aspx - QUA THANH TRA, KIỂM TRA, TRONG NĂM 2022 LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐÃ XỬ LÝ 575 VỤ VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU VỚI SỐ TIỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH GẦN 20 TỈ ĐỒNG. ĐỂ KỊP THỜI NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023, NGÀY 15/1, TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐÃ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 77 VỀ VIỆC GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU. CHỦ ĐỀ : tuyên chiến, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=tuy%C3%AAn%20chi%E1%BA%BFngian lận, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gian%20l%E1%BA%ADnthương mại https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Jan 20
Dòng chảy kinh tế - Giải pháp đảm bảo vận tải hàng không thuận tiện, an toàn dịp Tết

- Xử lý các “điểm nghẽn”, phát triển hạ tầng giao thông 2023 - Giải pháp đảm bảo vận tải hàng không thuận tiện, an toàn dịp Tết - Tiêu điểm kinh tế địa phương: Đồng Nai nỗ lực vực dậy thu hút FDI. CHỦ ĐỀ : giải ngân, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gi%E1%BA%A3i%20ng%C3%A2nbay Tết https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=bay%20T%E1%BA%BFt --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 19
Trước giờ mở cửa - Có 5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc tỷ đô trong nửa đầu tháng 1 năm nay

- Có 5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc tỷ đô trong nửa đầu tháng 1 năm nay. - Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng cao trong năm 2023. CHỦ ĐỀ : xuất khẩu, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9utrái phiếu https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=tr%C3%A1i%20phi%E1%BA%BFu --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 19
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 19/1/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

- Quản lý thị trường Bắc Ninh: tiêu hủy gần 10.000 sản phẩm vi phạm. - Quảng Nam: Tạm giữ hàng trăm điện thoại di động đã qua sử dụng, có dấu hiệu nhập lậu. - Cận Tết, cẩn trọng với bánh mứt kẹo mập mờ nguồn gốc, xuất xứ. - Cảnh báo người tiêu dùng khi mua pháo hoa dịp Tết 2023 CHỦ ĐỀ : điện thoại di động, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20di%20%C4%91%E1%BB%99ngBánh mứt kẹo, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=B%C3%A1nh%20m%E1%BB%A9t%20k%E1%BA%B9onhập lậu https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=nh%E1%BA%ADp%20l%E1%BA%ADu --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Jan 19
Trước giờ mở cửa - NAPAS bảo đảm hạ tầng thanh toán ổn định dịp cao điểm Tết

- Bộ Giao thông vận tải chạy đua giải ngân năm 2023 kỷ lục gần 100 tỷ đồng. - NAPAS bảo đảm hạ tầng thanh toán ổn định dịp cao điểm Tết. - Nhiều nhóm ngành bùng nổ, VN-Index tăng hơn 20 điểm phiên chứng khoán chiều qua CHỦ ĐỀ : Bộ Giao thông vận tải, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3iNAPAS, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=NAPASVN-Index https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=VN-Index --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 18
Dòng chảy kinh tế - Những điều cần lưu ý trong thị trường online dịp cận Tết

- Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Quý Mão. -Những điều cần lưu ý trong thị trường online dịp cận Tết. - Tiêu điểm kinh tế địa phương: Khánh Hòa với các phương án sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc Tác giả : Thu Trang VOV1 CHỦ ĐỀ : Thương mại điện tử cận Tết, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%E1%BA%ADn%20T%E1%BA%BFtHàng hoá Tết, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%C3%A0ng%20ho%C3%A1%20T%E1%BA%BFtDu lịch Việt Nam https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Du%20l%E1%BB%8Bch%20Vi%E1%BB%87t%20Nam --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 17
Trước giờ mở cửa - Lãi suất tiền gửi đang có sự chênh lệch giữa các chi nhánh cùng ngân hàng

- Lãi suất tiền gửi đang có sự chênh lệch giữa các chi nhánh cùng ngân hàng - Năm 2023, thị trường tập trung vào các sản phẩm bất động sản có giá trị thực - Thị trường chứng khoán phiên 16/01: Cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ đỡ cuả thị trường CHỦ ĐỀ : lãi suất, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=l%C3%A3i%20su%E1%BA%A5tngân hàng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ng%C3%A2n%20h%C3%A0nghuy động https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=huy%20%C4%91%E1%BB%99ng --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 17
Trước giờ mở cửa - Dự báo năm 2023 sẽ là năm còn nhiều khó khăn đối với việc phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh bất định của kinh tế thế giới

- Dự báo năm 2023 sẽ là năm còn nhiều khó khăn đối với phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bất định của kinh tế thế giới. - Tỉnh Quảng Bình khởi công Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. - Phiên chứng khoán cuối tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 188 tỷ đồng. CHỦ ĐỀ : Dự báo năm 2023, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=D%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20n%C4%83m%202023kinh tế Việt Nam, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=kinh%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Namkinh tế thế giới https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=kinh%20t%E1%BA%BF%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 16
Dòng chảy kinh tế - Cải cách thể chế kinh tế để nâng cao năng lực nội tại, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam

- Cải cách thể chế kinh tế để nâng cao năng lực nội tại, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam. - Thị trường chứng khoán Việt Nam 2023: Khi niềm tin phục hồi! CHỦ ĐỀ : GDP, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=GDPKTVM, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=KTVMTTCK, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=TTCKTPDN https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=TPDN --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

13m
Jan 15
Trước giờ mở cửa - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều qua, VN-Index tăng 0,63 điểm, lên 1.056,39 điểm

- Năm 2023: Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát - Các ngân hàng sẽ tiếp tục thắt chặt cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản trong năm nay - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều qua, VN-Index tăng 0,63 điểm, lên 1.056,39 điểm CHỦ ĐỀ : chứng khoán, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1ntăng điểm https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=t%C4%83ng%20%C4%91i%E1%BB%83m --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

4m
Jan 13
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 12/1/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

Gian lận trên thương mại điện tử khó xử lý- cần sự phối hợp của các lực lượng liên ngành https://vov1.vov.gov.vn/tuyen-chien-voi-gian-lan-thuong-mai/gian-lan-tren-thuong-mai-dien-tu-kho-xu-ly-can-su-phoi-hop-cua-cac-luc-luong-li-c157-94200.aspx - Mua sắm trực tuyến tại Việt Nam phát triển rất nhanh, song người tiêu dùng lại đang đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu niềm tin với hoạt động này. Một trong những nguyên nhân chính được xác định là do tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng có xu hướng ngày càng tăng, nhất là khi kinh doanh trên thương mại điện tử bùng nổ. Năm 2022, có tới hơn 100 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, nhưng để xử lý đến cùng các hành vi vi phạm bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng lại không dễ dàng, gặp nhiều khó khăn. “Gian lận trên thương mại điện tử khó xử lý- cần sự phối hợp của các lực lượng liên ngành”. CHỦ ĐỀ : gian lận, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=gian%20l%E1%BA%ADnthương mại, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1iphối hợp liên ngành https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=ph%E1%BB%91i%20h%E1%BB%A3p%20li%C3%AAn%20ng%C3%A0nh --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

6m
Jan 13
Dòng chảy kinh tế - Hỗ trợ doanh nghiệp “vượt khó” – thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng

- Hỗ trợ doanh nghiệp “vượt khó” – thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng - Minh bạch thị trường trái phiếu - tạo đà phát triển thị trường BĐS - Mục tiêu điểm kinh tế địa phương: “Tây Nguyên: Mở đường lớn tới tương lai kinh tế xanh”. CHỦ ĐỀ : Hỗ tợ doanh nghiệp vượt khó, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=H%E1%BB%97%20t%E1%BB%A3%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20v%C6%B0%E1%BB%A3t%20kh%C3%B3Trái phiếu doanh nghiệp, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Tr%C3%A1i%20phi%E1%BA%BFu%20doanh%20nghi%E1%BB%87pKinh tế xanh https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Kinh%20t%E1%BA%BF%20xanh --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

14m
Jan 12
Tuyên chiến với gian lận thương mại - 12/1/2023 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)

- Quản lý thị trường Hà Nội: phát hiện và thu giữ 1 tấn nầm lợn thối hỏng đang được vận chuyển đi tiêu thụ. - Bắc Giang: Tạm giữ 36.000 túi chân gà ăn liền nhập lậu. - Gia Lai: Xử phạt 80 triệu đồng 1 doanh nghiệp giả mạo nguồn gốc, xuất xứ cây chanh dây giống. CHỦ ĐỀ : Gia Lai, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Gia%20LaiXử phạt 80 triệu đồng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=X%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t%2080%20tri%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%93ngdoanh nghiệp giả mạo, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=doanh%20nghi%E1%BB%87p%20gi%E1%BA%A3%20m%E1%BA%A1ocây chanh dây giống https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=c%C3%A2y%20chanh%20d%C3%A2y%20gi%E1%BB%91ng --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

5m
Jan 12
Trước giờ mở cửa - Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung cung ứng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn và nhà ở xã hội

- Trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung cung ứng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn và nhà ở xã hội. - Phần lớn doanh nghiệp niêm yết dự báo lợi nhuận quý 4 năm 2022 suy giảm so với cùng kỳ năm trước. CHỦ ĐỀ : Ngân hàng Nhà nước, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bccung ứng tín dụng, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=cung%20%E1%BB%A9ng%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5nglĩnh vực ưu tiên, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20%C6%B0u%20ti%C3%AAnnông nghiệp nông thôn, https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4nnhà ở xã hội https://vov1.vov.gov.vn/Search.aspx?key=nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

5m
Jan 12