#11. Sống chậm lại chút thôi
AUG 01, 2021
Description Community
About

Sống chậm là tìm lại sở thích và niềm vui từ chính những điều đơn giản, lấy lại nhận thức về những gì thực sự có giá trị với bản thân, thanh lọc bớt đi những mưu cầu và buông đi thứ gì mình thấy không hoàn toàn quan trọng

Các kênh khác của mình:

- Kênh podcastĐi Để Chạm- một kênh trải nghiệm du lịch

- Blog:https://hanhphuctronxoe.com/

- Youtube:Hạnh phúc tròn xoe

Comments